Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku 2010


W roku 2010 na zachodniopomorskich drogach krajowych zrealizowano szereg inwestycji poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wyremontowano 50 kilometrów dróg, prace te obejmowały zastosowanie elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego. W Wałczu, Człopie i Szczecinku zrealizowano programy poprawy bezpieczeństwa drogowego, przebudowywano skrzyżowania, instalowano sygnalizację świetlną, wybudowano chodniki. Część zadań w Wałczu i Szczecinku realizowana będzie również w przyszłym roku. W Wiejkowie i Przybiernowie na krajowej trójce pojawiły się wyniesione wyspy i znaki aktywne. W Karniszewicach przy krajowej szóstce i Boninie przy DK nr 11 zostały przebudowane skrzyżowania. Aktywna sygnalizacja nad przejściami dla pieszych została zamontowana w Bobrowiczkach, Pękaninie i Sianowie na DK nr 6, Dalewie, Ginawie i Wiewiecku na DK nr 20. W 19 miejscach wybudowano ponad 6 kilometrów chodników. Wymienione wyżej roboty to tylko wybrane przykłady realizowanych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Na świadomość uczestników ruchu drogowego wpływają organizowane przez GDDKiA akcje informacyjne, kampanie społeczne, czy happeningi edukacyjne. W sierpniu 2010 roku pierwszy raz został zorganizowany Narodowy Eksperyment Bezpieczeństwa Weekend Bez Ofiar. Taka spektakularna akcja zrealizowana pierwszy raz w Polsce. Jej celem było zmobilizowanie jak największej ilości osób w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego. Pod Strykowem symulowano karambol, a w kilku miejscach w kraju, w tym w Kołobrzegu odbyły się pikniki edukacyjne.

W październiku 2010 roku na naszych drogach kolejny raz pojawiły się „Zegary Śmierci”. Pod tą nazwą kryją się statyczne happeningi organizowane przez GDDKiA. Przy krajowej 3 i 10 pojawiły się tablice na których umieszczono dane statystyczne ofiar wypadków drogowych i worki na zwłoki mające symbolizować ofiary wypadków drogowych.. Dodatkowo na poboczu drogi umieszczone zostały są specjalne bannery programu „Drogi Zaufania”.

 

W sakli całego kraju liczba osób zabitych w wypadkach drogowych na drogach krajowych pomiędzy rokiem 2007, a 2009 zmniejszyła się o 24 %. Tendencja spadkowa dalej się utrzymuje, w pierwszej połowie tego roku liczba zabitych na drogach krajowych w porównaniu z zeszłym rokiem spadła o 20 %. Widać to również naszym regionie, podczas pierwszych 11 miesięcy tego roku w porównaniu z analogicznym okresem roku 2009 na drogach podległych GDDKiA O/Szczecin zginęło 13 osób mniej, a liczba rannych zmniejszyła się aż o 52 osoby.

 

Wykonywanie sygnalizacji aktywnej na przejściu dla pieszych na DK nr 10 w Reczu.

GDDKiA

 

Ścieżka pieszo-rowerowa w Wałczu.

GDDKiA

 

Jedna z tablic happeningu "Zegary Śmierci"

GDDKiA

 

Slalom w alkogoglach podczas pikniku Narodowego Eksperymentu Bezpieczeństwa w Kołobrzegu.

GDDKiA