Po spotkaniu w sprawie obwodnicy Niemodlina
Około pięćdziesięciu mieszkańców miasta i gminy Niemodlin oraz Tułowice przyszło na spotkanie informacyjne dotyczące dróg dojazdowych do działek zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej obwodnicy. Spotkanie odbyło się 15 grudnia 2011 roku w niemodlińskim Ośrodku Kultury.

Spotkanie, w którym wzięli udział projektanci obwodnicy oraz przedstawiciele opolskiego Oddziału GDDKiA było przede wszystkim okazją do tego, by poznać główne zasady, na jakich przejmowane są grunty pod nową inwestycję drogową. Każdy zainteresowany miał też okazję zobaczyć na planach, w których miejscach zaprojektowane są drogi dojazdowe do nieruchomości leżących w sąsiedztwie przyszłej obwodnicy i w bezpośredniej rozmowie z projektantami wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące nowej drogi. Obecnie plany sytuacyjne dotyczące przebiegu przyszłej obwodnicy dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 oraz w siedzibie GDDKiA O/Opole, ul. Niedziałkowskiego 6 (parter, pokój nr 7), z którymi można się zapoznać do dnia 23.12.2011 r. w godzinach pracy urzędów. Wszystkie zainteresowane osoby mogą tam zapoznać się z dokumentacją. Ewentualne wnioski należy kierować drogą pocztową do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole lub pocztą elektroniczną: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl. Wnioski można też składać za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, w terminie do 30.12.2011 r. Obwodnica Niemodlina planowana jest do budowy po roku 2013. Do końca roku 2012 powinna być wydana decyzja Zezwalająca Na Realizację Inwestycji Drogowej.