Zmiany w kilometrażu autostrady A4


Wybudowanie ponad 50-kilometrowego odcinka autostrady A4 od Zgorzelca do Krzyżowej (woj. dolnośląskie) sprawiło, że nowa autostrada jest dłuższa o 3,2 km od starego przebiegu drogi nr 4 (obecnie 94). Dlatego też istniała potrzeba zmiany kilometraża całej autostrady od granicy z Niemcami do Krakowa. Przekilometrowanie odbywało się w drugiej połowie 2011 roku na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Aktualny kilometraż autostrady A4 na jej opolskim odcinku wraz z lokalizacjami węzłów oraz Miejsc Obsługi Podróżnych znaleźć można na stronie opolskiego oddziału GDDKiA w zakładce „Autostrada A4”.