Informacja o zamiarze udostępnienia kanałów technologicznych


 

GDDKiA-O/OL-P2/ŁK/4111/23/2011                                                                                                                         Olsztyn, 24 listopada 2011 r.

 

  

INFORMACJA

GENERALNEGO DYREKTORA DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W OLSZTYNIE

 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie – zarządca dróg krajowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zm.) informuje, że przygotowywane są do realizacji niżej wymienione zadania inwestycyjne:

 

  1. Budowa drugiej jezdni drogi krajowej nr 16 na odcinku Olsztyn – Biskupiec od km około 153+000 do km około 178+500.
  2. Budowa międzynarodowej drogi ekspresowej nr S-61 „Via Baltica” na odcinku od węzła „Szczuczyn” do węzła „Szkocja”.
  3. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15.
  4. Budowa obwodnicy Lubawy w ciągu dogi krajowej nr 15.
  5. Budowa północno-wschodniej obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 51.
  6. Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Nidzica – Płońsk.

 

GDDKiA Oddział w Olsztynie prosi o zgłaszanie zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych. Kanały udostępniane będą na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7÷7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

ul. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn

Zgodnie z art. 4 punkt 15a ww. ustawy kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

  1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie www.archiwum.gddkia.gov.pl oraz przesłana do wiadomości:

Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

 

Komunikat w formacie pdf