315 metrów estakady na 1030 palach

Na obwodnicy Olsztynka trwa drugi etap nasuwania mierzącej ponad 300 m estakady. Operacja polega na wciągnięciu dźwigarów – belek, na których spocznie płyta żelbetowa – na podpory.Kilka tygodni temu wciągnięto na podpory część konstrukcji o długości 150 m. Następnie do nasuniętego elementu doczepiono resztę dźwigarów. W tym tygodniu rozpoczęło się wciąganie całej, liczącej 315 m konstrukcji. Łączny ciężar jaki trzeba wciągnąć na podpory to prawie 3000 ton. Wciąganie odbywa się za pomocą dwóch sprzężonych ze sobą siłowników zamontowanych na przyczółku obiektu. Konstrukcja przesuwana jest z prędkością 5m/h. Obecnie zakończyło się nasuwanie estakady w ciągu prawej jezdni obwodnicy, lewa będzie wciągana w przyszłym tygodniu. Po nasunięciu wykonana zostanie regulacja wysokościowa konstrukcji, a następnie rozpocznie się budowa płyty żelbetowej, na której położona zostanie nawierzchnia drogi. Koszt budowy estakady to ok. 71 mln zł.

 

Estakada o długości 315 m biegnie nad doliną rzeki Jemiołówki. Jest to obiekt dziewięcioprzęsłowy, posadowiony na 1030 palach. Pale o długości 28 m znajdują się w całości pod ziemią. Tworzą konstrukcję wzmacniającą podłoże, na której ustawione zostały podpory estakady. Taki sposób przejścia przez dolinę wynika z uwarunkowań geologicznych. Wybudowanie drogi bezpośrednio na powierzchni doliny wymagałoby wymiany olbrzymiej ilości niestabilnego gruntu, co znacznie podniosłoby koszty inwestycji.

 

Estakada nad doliną rzeki Jemiołówki to najdłuższy z 33 obiektów mostowych powstających podczas budowy drogi ekspresowej S7 od Olsztynka do Nidzicy i obwodnicy Olsztynka. Jest też drugim co do długości obiektem w naszym województwie. Dłuższa, licząca 450 m estakada znajduje na oddanej latem tego roku do użytku obwodnicy Mrągowa. Tam też znajduje się obiekt, który został zmontowany w podobny sposób, jak estakada na obwodnicy Olsztynka – most nad rzeką Dajną. Tu również na podpory nasunięto przygotowane wcześniej przęsła, z tą różnicą, że w Mrągowie gotowe elementy pchano, a w Olsztynku zostały one wciągnięte.

 

Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Olsztynek-Nidzica wraz z budową obwodnicy Olsztynka w ciągu drogi ekspresowej S-51 to inwestycja polegająca na budowie ok. 26 km odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7 o przekroju poprzecznym 2x2 z szerokim pasem dzielącym umożliwiającym rozbudowę drogi do przekroju poprzecznego 2x3 oraz ok. 5 km obwodnicy Olsztynka w ciągu drogi ekspresowej S-51 o przekroju poprzecznym jak dla S-7. Zadanie o wartości ok. 1,18 mld zł jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i współfinansowane z unijnego Funduszu Spójności w kwocie 552,5 mln zł. Planowane zakończenie inwestycji – lipiec 2012 r.