Koncepcja programowa obwodnicy do oceny. Protokół ZOPI.
Projekt koncepcyjny obwodnicy Augustowa zostanie przedstawiony do zatwierdzenia na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) , które zaplanowane jest na 22 listopada tego roku, w siedzibie białostockiego oddziału GDDKiA przy ul. Zwycięstwa 2. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10 w Sali Konferencyjnej (parter).

Wykonawca przedstawi koncepcję programową obwodnicy Augustowa. Przyjęte na ZOPI rozwiązania techniczne muszą zostać uwzględnione w następnym stadium dokumentacji - projekcie budowlanym. Na jego podstawie Oddział złoży do Wojewody Podlaskiego wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Uzyskanie ZRID-u planowane jest w drugim kwartale przyszłego roku, co umożliwiłoby rozpoczęcie inwestycji w drugiej połowie 2012 i zakończenie jej – zgodnie z umową - jesienią 2014 roku.