Obwodnica Serocka otwarta

Dziś w godzinach popołudniowych kierowcy jadący DK 61 w kierunku Ostrołęki będą mogli ominąć Serock nowowybudowaną drogą.

Siedem kilometrów trasy biegnącej po nowym śladzie, realizowane było przez dwa lata i kosztowało 139 mln. zł. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Wykonawca, firma Skanska S.A., wykonał następujące roboty:

 • budowę odcinka dr. nr 62 od węzła „Wierzbica” do m. Wierzbica
 • budowę węzła „Wojsk Łączności”, w miejscu połączenia drogi powiatowej 01108 z obwodnicą,
 • budowę węzła „Serock” w miejscu połączenia obwodnicy z drogą krajową nr 62,
 • budowę węzła „Wierzbica” w miejscu połączenia obwodnicy z drogą krajową nr 62,
 • budowę przejazdu nad obwodnicą dla ul. Nasielskiej,
 • budowę przejazdu wzdłuż ul. Polnej,
 • budowę 2 przejazdów dla dróg gminnych,
 • budowę około 9,2 km dróg dojazdowych,
 • przełożenie i zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska (1250m ekranów akustycznych, przepustów, zbiorników odparowujących, urządzeń podczyszczających).

Parametry techniczne:
dla obwodnicy:

 • klasa drogi      – GP
 • prędkość projektowa    – 80 km/h
 • liczba jezdni     – 2
 • szerokość jezdni     - 2 x 3,5m
 • szerokość pasa ruchu    – 3,5m
 • szerokość pobocza utwardzonego  – 2,0m
 • szerokość poboczy gruntowych   – 0,75m
 • pas dzielący     – 5,0m

dla drogi krajowej nr 62 (od węzła „Wierzbica” do m. Wierzbica)

 • klasa drogi      – GP
 • prędkość projektowa    – 80 km/h
 • liczba jezdni     – 1
 • szerokość jezdni     - 2 x 3,5m
 • szerokość pasa ruchu    – 3,5m
 • szerokość pobocza utwardzonego  – 2,0m
 • szerokość poboczy gruntowych   – 0,75m