Zimowa gotowość

GDDKiA Jak co roku, w październiku na drogach krajowych rozpoczyna się zimowa mobilizacja. Olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad musi być gotowy na konieczność odśnieżania prawie 1300 km dróg krajowych. Dlatego przygotowania do zimy rozpoczynamy już wiosną.Do akcji zimowego utrzymania dróg krajowych w województwie przygotowane są 173 jednostki sprzętu, w tym: 67 pługów lemieszowych, 17 pługów wirnikowych, 54 pługosolarki, 35 pługopiaskarek. W tej chwili w magazynach w województwie warmińsko-mazurskim znajduje się 12 tys. ton soli oraz 3 tys. innych materiałów zapewniających szorstkość jezdni zimą. Wzdłuż dróg krajowych ustawimy ok. 80 km zasłon przeciwśnieżnych. Na działania związane z zimowym utrzymaniem w sezonie 2011/12 planowane są wydatki w wysokości około 16 mln zł.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która odpowiada wyłącznie za stan dróg krajowych, ekspresowych i autostrad, techniczne przygotowania do zimy rozpoczyna wiosną każdego roku. Podczas objazdu tras oceniany jest stan techniczny nawierzchni, poboczy i urządzeń odwadniających. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, udrażniane są rowy i ścieki przykrawężnikowe, które będą odprowadzać wodę z topniejącego śniegu, a także remontowane uszkodzone nawierzchnie. Przy drogach biegnących w miejscach zagrożonych powstawaniem zasp montowane są natomiast siatki z tworzyw sztucznych, które przeciwdziałają nawiewaniu śniegu na jezdnię. W bazach GDDKiA do pracy przygotowany jest sprzęt: solarki i piaskarki, pługi lemieszowe i pługi wirnikowe, równiarki, spycharki, ładowarki. Pojazdy muszą być gotowe w ciągu godziny od chwili podjęcia decyzji o przystąpieniu do akcji odśnieżania lub usuwania śliskości.

 

Do zarządzania zimową akcją będziemy wykorzystywać też stacje meteorologiczne oraz kamery. Stale monitorują one sytuację i ułatwiają ocenę panujących na trasach warunków jazdy. Obraz z kamer jest dostępny dla wszystkich internautów. Wystarczy odwiedzić serwis dla kierowców na stronie www.archiwum.gddkia.gov.pl. Tam również można sprawdzić stan przejezdności dróg krajowych.

 

 W zależności od znaczenia dróg stosowane są trzy standardy zimowego utrzymania:

 

Standard II podwyższony

Na drodze krajowej nr 7, o długości ponad 156 km obowiązuje standard II podwyższony.

Oznacza to, że droga ta jest odśnieżana i posypywana na całej długości i szerokości. Czas likwidacji śliskości zimowej nie może przekraczać 3-4 godzin od momentu ustania opadów śniegu. Na drodze nie może pozostawać warstwa zajeżdżonego śniegu. 

Standard II

Ważniejsze drogi krajowe na Warmii i Mazurach (15, 16, 51), o łącznej długości ponad 642 km, zakwalifikowane zostały do II standardu.

Drogi te są odśnieżane i posypywane na całej ich długości i szerokości. Czas likwidacji śliskości zimowej nie może przekraczać 3-4 godzin od momentu ustania opadów śniegu. W tym standardzie dopuszcza się, w przypadku intensywnych opadów śniegu, pozostawienie na nawierzchni, po zakończeniu pracy sprzętu, warstwy zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu.

Standard III

Pozostałe drogi krajowe w województwie, o długości prawie 504 km, zaliczone są do standardu III.

Utrzymywane są one w ograniczonym zakresie, co oznacza, że na tych drogach odśnieżanie jest prowadzone na całych ciągach, natomiast zwalczanie śliskości prowadzone jest tylko na wyznaczonych odcinkach tych dróg, takich jak np. skrzyżowania z innymi drogami i liniami kolejowymi, przystanki komunikacyjne, odcinki dróg o pochyleniu podłużnym ponad 4%.