viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAKonsultacje społeczne

Droga ekspresowa S74 - przejście przez Kielce

15-04-2011

Raport z konsultacji społecznych

 

OGŁOSZENIE

 

Projekt: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 74 NA ODCINKU:
PRZEJŚCIE PRZEZ KIELCE (S7 węzeł Kostomłoty-DK73 węzeł Kielce)”

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie,

Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce

informuje, że

firma Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 12/14, 00-132 Warszawa,

wykonawca projektu pn. „Rozbudowa Drogi Krajowej nr 74 na odcinku:

przejście przez Kielce (S7 węzeł Kostomłoty - DK73 węzeł Kielce)”

organizuje w dniu 12.04.2011r. o godzinie 17.00, w sali CK-1 Centrum Konferencyjnego Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce Spotkanie informacyjne, dotyczące wariantów przebiegu drogi ekspresowej S-74 przez obszar miasta Kielce,
na odcinku od węzła „Kostomłoty” z drogą S7 do węzła „Kielce” z drogą krajową nr 73 – Al. Solidarności.

Informacji udzielał będzie projektant. W spotkaniu uczestniczyć będzie także przedstawiciel Inwestora – Oddziału GDDKiA w Kielcach.

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia, tj. przebiegu wariantów trasy będzie można składać w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty spotkania, pocztą na adres: Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o., ul. Grzybowska 12/14,
00-132 Warszawa, przesłać faksem na numer 022-4191401 lub pocztą elektroniczną
na adres: konsultacjeS74@schuessler-plan.com

Przesłane podpisane i zaopatrzone w adres zwrotny uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione w opracowywanej dokumentacji.

Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzony raport, który m.in. zawierał będzie informacje o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń. Raport zostanie podany do wiadomości publicznej. W związku z tym na złożone wnioski nie będą udzielane odpowiedzi indywidualne. O miejscu i czasie jego udostępnienia, zainteresowani zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenia prasowe oraz na stronie internetowej GDDKiA O/Kielce.

 

 

Wariant_I_sytuacja.pdf

Wariant_II_Sytuacja.pdf

 

Wariant_I_ortofotomapa.tif

Wariant_II_ortofotomapa.tif

 

Formularz_do_zlozenia_opinii.pdf

Formularz_do_zlozenia_opinii.doc

 

wariant_I_syt_1-1000_ark1.pdf

wariant_I_syt_1-1000_ark2.pdf

wariant_I_syt_1-1000_ark3.pdf

wariant_I_syt_1-1000_ark4.pdf

 

wariant_II_syt_1-1000_ark1.pdf

wariant_II_syt_1-1000_ark2.pdf

wariant_II_syt_1-1000_ark3.pdf

wariant_II_syt_1-1000_ark4.pdf