viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2016

A1 Węzeł "Łódź Południe" – Węzeł Tuszyn

Oddział - Łódź

Długość - 16 km

Obecny Etap - w użytkowaniu

Wartość projektu -  327,0 mln PLN.

 

22.12.2010 - Podpisanie umowy na projekt i budowę - wykonawca: konsorcjum;

 - Polimex – Mostostal S.A. - LIDER
 - MSF Engenharia S.A. -  Portugalia  - Partner
 - MSF Polska Sp. Z o.o. – Polska  - Partner
 - DOPRASTAV a.s. Słowacja - Partner

14.01.2014 - Rozwiązanie umowy z dotychczasowym wykonawcą ze względu na duże opóźnienia.

06.02.2014 - Ogłoszenie powtórnego przetargu z podziałem na trzy odcinki realizacyjne.

30.09.2014 - Podpisanie umowy z wykonawcą III odcinka (dł; 16,0 km); Wezeł Łódź Południe - Węzeł Tuszyn - konsorcjum firm:

  -  Budimex - lider

  -  Strabag - partner, wartość kontraktu, to - 327,0 mln PLN. 

 

 

Opis inwestycji

 

Odcinek autostrady A-1 od Strykowa do Tuszyna (w tym odcinki od węzła Łódź - Północ -  do węzła Łódź - Południe i od węzła Łódź Południe do węzła Tuszyn) jest kontynuacją tej strategicznej drogi, która połączy południe Polski (i Europy) z polskim wybrzeżem poprzez Katowice, Łódź i Gdańsk. Ma długość około 40 kilometrów (od km 295+850 do km 335+937,65) i biegnie przez powiaty; zgierski i łódzki wschodni. (Gminy; Stryków, Nowosolna, miasto Łódź, Andrespol, Brójce, Rzgów i Tuszyn). Nowa trasa ma klasę techniczną „A”, co oznacza, że może przenosić ruch pojazdów o nacisku na oś do 11,5 tony, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu o szerokości 3,75 metra KAŻDY, a oprócz tego pas awaryjny o szerokości 3 metrów. Pas rozdzielający jezdnie ma 12,5 metra szerokości, co umożliwia w przyszłości dobudowanie trzeciego, wewnętrznego pasa ruchu. Maksymalna prędkość na nowo wybudowanej drodze wynosi 140 km/h. Bardzo poważnie potraktowany został problem ochrony środowiska. Wody opadowe z jezdni, przed odprowadzeniem do środowiska będą gruntownie podczyszczone. Cała droga otrzymała system odwadniający, natomiast wszystkie obiekty takie jak miejsca obsługi podróżnych Zostały wyposażone w nowoczesną kanalizację sanitarną. W sąsiedztwie drogi zasiano trawę i posadzono tysiące drzew i krzewów odpowiednich odmian. Komfort okolicznym mieszkańcom i wolno żyjącym zwierzętom zapewniają liczne ekrany dźwiękochłonne, jakie pojawiły wzdłuż drogi w wyznaczonych miejscach. Za bezpieczeństwo podróżnych odpowiadają: nowoczesne oznakowanie poziome i pionowe, bariery ochronne, przeciwolśnieniowe, ogrodzenie autostrady i oświetlenie. Podczas budowy konieczne było również przebudowanie w miejscu przecięcia się z autostradą wszystkich lokalnych dróg niższej kategorii (drogi krajowe; wojewódzkie, powiatowe i gminne).  W trakcie prac usunięto wiele kolizji z instalacjami taki jak; energetyczne, teletechniczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne i melioracyjne.

 

Podstawowe parametry techniczne

 

Klasa drogi - A

Liczba pasów 2 (docelowo 3) dla każdego kierunku jazdy.

Szerokość pasa ruchu - 3,75 m.

Nawierzchnia betonowa.

 

Obiekty inżynierskie

 

Na odcinku III powstało 11 obiektów inżynierskich: w tym wiadukty autostradowe, przejazdy i przepusty.

 

Węzły

 

W przypadku III odcinka powstał węzeł Tuszyn (A1/DK91)

 

Ochrona środowiska

 

Za ochronę środowiska odpowiadają liczne przejścia i przepusty dla zwierząt (wszystkie dołem), a także ekrany dźwiękochłonne.

 

MOP-y

 

Na opisywanym odcinku nie ma żadnego MOP-u.

 

 

   UWAGA! ODCINEK ZOSTAŁ PRZEKAZANY DO RUCHU PRZED TERMINEM - 1 LIPCA 2016 ROKU.