viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAAktualności

Wre praca na budowach trasy S6 w woj. pomorskim

06-07-2021
Trwają prace budowlane przy drodze ekspresowej S6 między Bożympolem Wielkim a Gdynią. W projektowaniu jest pięć kolejnych odcinków, a niedługo zawrzemy umowy na dwa ostatnie. Rusza także pierwsza obwodnica Brzezia z Programu budowy 100 obwodnic.

Budowa drogi ekspresowej S6

Intensywne prace budowlane toczą się na 42 km drogi ekspresowej S6 z Gdyni do Bożegopola Wielkiego. Trasę ze względu na długość podzielono na trzy odcinki realizacyjne: Bożepole Wielkie - Luzino, Luzino - Szemud oraz Szemud - Gdynia.

 

GDDKiA Obecnie trwają prace przy konstrukcji dróg i nawierzchni bitumicznej. Na węźle Gdynia Wielki Kack wykonano poszerzenia jezdni głównych obwodnicy Trójmiasta (będą tam docelowo po trzy pasy ruchu i pasy awaryjnego postoju).

Na nowych obiektach na tym węźle wykonywana jest nawierzchnia z asfaltu lanego. Na przełomie lipca i sierpnia zostanie na nie przełożony ruch z obwodnicy Trójmiasta, co umożliwi wyburzenie starych obiektów i budowę nowych, szerszych. Trwają przebudowy i przepięcia sieci uzbrojenia podziemnego w okolicach Gdyni. Kontynuowane są prace przy budowie obiektów mostowych. Warto wspomnieć, że w czerwcu odbyło się ostatnie betonowanie zwornika największego obiektu mostowego - estakadzie w Milwinie.

 

GDDKiA Pod koniec czerwca br. ostatecznie zakończyły się prace archeologiczne koło Bożegopola Wielkiego. Prowadzone badania na wszystkich odcinkach wpłynęły na realizację zadań (do przebadania był trzy i pół razy większy teren niż pierwotnie zakładano na podstawie wcześniejszych badań powierzchniowo-sondażowych). Ich zakończenie umożliwia wykonawcy kontynuację prac budowlanych.

 

Łączna wartość tych trzech odcinków to ok. 2 mld zł, a z funduszy UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko otrzymamy blisko 985 mln zł.

 

GDDKiA

 

Dodatkowe środki finansowe na S6 i jej realizacja

GDDKiA To jeszcze nie koniec realizacji trasy S6 w woj. pomorskim. Dzięki zapewnieniu przez Rząd dodatkowych środków jest możliwa realizacja kolejnych odcinków drogi ekspresowej. Podpisaliśmy umowy i toczą się pierwsze prace projektowe przy następnych fragmentach S6. Jest tak na obu zadaniach przy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej oraz przy rozbudowie obwodnicy Słupska oraz na odcinkach Bobrowniki - Skórowo i Skórowo - Leśnice. W najbliższym czasie przewidujemy podpisanie umów na odcinki z Leśnic do Bożegopola Wielkiego oraz od końca obwodnicy Słupska (Redzikowa) do Bobrownik.

 

Po wybudowaniu tej trasy mieszkańcy woj. pomorskiego będą mogli szybko, bezpiecznie i komfortowo podróżować na zachód Polski i dalej. Mieszkańcy zachodniej części województwa szybciej dojadą do Trójmiasta i dalej do A1, skąd mogą podróżować na południe kraju. W ten sposób zapewniamy integrację województwa, jego zrównoważony rozwój oraz nowoczesne połączenie z pozostałymi regionami kraju.

 

Inwestycje w woj. pomorskim to nie tylko drogi ekspresowe. Jeszcze w lipcu br. zaczną się roboty przy budowie obwodnicy miejscowości Brzezie w ciągu drogi krajowej nr 25 (między Białym Borem a Człuchowem). To pierwsza z pięciu tras powstających w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Droga pozwoli na wyprowadzanie ruchu tranzytowego z miejscowości i umożliwi wygodny, bezpieczny i płynny przejazd drogą krajową nr 25. Obwodnica będzie gotowa pod koniec 2022 r.

 

 

Ważne bezpieczeństwo

Zmierzają do końca prace przy rozbudowie drogi krajowej nr 20 na odcinku ok. 6,2 km między Kornem a Kościerzyną. Najważniejszą zmianą na tym odcinku będzie bez wątpienia przebudowa skrzyżowania DK20 z DW235 w Kornem na funkcjonalne rondo. Dzięki temu łatwiej będzie włączyć się do ruchu z DK20 od strony Bytowa. Poza nim są przebudowywane cztery inne skrzyżowania. Powstanie również ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż całego odcinka.