viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAAktualności

Świętokrzyski plac budowy – realizujemy S74 i obwodnice

05-07-2021
W tym roku rozpocznie się ostatni etap robót bitumicznych na budowanym pierwszym odcinku obwodnicy Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73. Zakończy się rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 78 Kije – Chmielnik. W systemie Projektuj i buduj realizujemy aktualnie obwodnice Ostrowca Świętokrzyskiego, Opatowa i Wąchocka, a także rozbudowę mostu w Sandomierzu w ciągu DK77. Ogłosiliśmy kolejne przetargi na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód i łącznika północnego do obwodnicy Opatowa w ciągu drogi krajowej nr 74.

W ub. roku zakończyły się prace przy budowie drogi ekspresowej S7 na terenie województwa świętokrzyskiego realizowane w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (PBDK). W roku 2021, także w ramach PBDK, rozpoczęła się realizacja kolejnej drogi ekspresowej w regionie – S74. W PBDK zapisane są również realizowane obecnie obwodnice Ostrowca Świętokrzyskiego i Morawicy. Inwestycja w Wąchocku jest realizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Łączny koszt realizowanych aktualnie inwestycji na drogach krajowych w woj. świętokrzyskim to prawie miliard złotych. 

 

Rusza realizacja S74 w województwie świętokrzyskim  

 

W czerwcu podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Opatowa w ciągu S74 i DK9. To jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji drogowych w woj. świętokrzyskim.  

Kontrakt za ok. 403,7 mln złotych zrealizuje do 2025 roku wyłonione w przetargu konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider) i Acciona Construccion (partner). Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie projektu budowlanego w oparciu o wykonaną już koncepcję programową, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i wybudowanie obwodnicy. Nowa droga uwolni miasto od ruchu tranzytowego, zatorów i spalin. Poprawi jakość życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo i komfort podróżujących tranzytem. Znacznie skróci też czas podróżowania drogami krajowymi nr 9 i 74. Obwodnica będzie stanowiła ważny odcinek planowanej drogi ekspresowej S74, która w przyszłości połączy województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie. Inwestycja polegać będzie na budowie, w większości po nowym śladzie, odcinka dwujezdniowej DK9 klasy GP (drogi głównej ruchu przyspieszonego) o długości ok. 5,1 km i odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S74 o długości ok. 6,7 km. Obwodnica biec będzie po południowo-zachodniej stronie Opatowa. Jej uzupełnieniem będzie trzykilometrowy jednojezdniowy łącznik w ciągu DK74 poprowadzony na północ od miasta, na realizację którego ogłosiliśmy odrębne postępowanie przetargowe

   

Ogłosiliśmy również przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie kolejnego odcinka S74 Przełom/Mniów - węzeł Kielce Zachód o długości ok. 16,4 km. Inwestycja ma ogromne znaczenie nie tylko dla kierowców podróżujących tranzytem na trasie Łódź - Kielce - Rzeszów, ale kompleksowo rozwiązuje również problem dojazdu ze stref podmiejskich do Kielc. Aktualnie droga krajowa nr 74 na wjeździe i wyjedzie ze stolicy województwa w stronę Mniowa i Miedzianej Góry jest często zakorkowana. Nowy dwujezdniowy przebieg S74 sprawi, że mieszkańcy gmin Miedziana Góra i Mniów nie tylko odetchną, ale sprawnie dojadą do Kielc. Droga ekspresowa S74 skomunikuje województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie. Mieszkańcy Kielc i województwa świętokrzyskiego zyskają bezpieczne i szybkie połączenie z węzłami autostradowymi. Dzięki inwestycji poprawi się również bezpieczeństwo ruchu drogowego.   

  

Obwodnice Morawicy, Wąchocka i Ostrowca Świętokrzyskiego w realizacji 

  

Na przełomie sierpnia i września planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu prac na pierwszym realizowanym ponad 4-kilometrowym odcinku obwodnicy Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73. Wykonawca planuje układanie ostatniej warstwy ścieralnej nawierzchni na ciągu głównym budowanej trasy. Zgodnie z umową cała inwestycja powinna zakończyć się wiosną 2022 r. Aktualnie ruch w obu kierunkach odbywa się nową wschodnią jednią obwodnicy. Dobiega końca przebudowa jezdni zachodniej i budowa dróg dojazdowych. Realizowane są roboty montażowe. Od ub. roku piesi korzystają z oddanej przed terminem kładki w Bilczy. W tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na projekt i budowę kolejnego odcinka obwodnicy o długości ponad 4 km, biegnącego po nowym śladzie.  

 

Od ub. roku trwa realizacja obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9 w systemie Projektuj i buduj. Zgodnie z harmonogramem wykonawca zaprojektował już nową drogę długości około 2,7 km, a także złożył wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. uzyskanie decyzji powoli na rozpoczęcie prac budowalnych, które zgodnie z umową powinny być zrealizowane do 2024 roku. Obwodnica przebiegać będzie nowym śladem od węzła na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755 do ulicy Opatowskiej w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 9 stanowiącej wylot z Ostrowca Świętokrzyskiego w kierunku Opatowa i Rzeszowa.  

 

Od grudnia ub. roku trwa realizacja obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42. Aktualnie wykonawca pracuje na optymalizacją projektu budowlanego, przygotowuje również teren pod budowę. Po wycince drzew i rozpoznaniu saperskim planowane są prace archeologiczne i przełożenia mediów. Zasadnicze roboty budowlane rozpoczną się w przyszłym roku i potrwają do 2024. Droga o długości około 11,7 km będzie przebiegać nowym śladem od granicy Skarżyska-Kamiennej do granicy Starachowic, omijając miejscowość Parszów po stronie północnej i Wąchock po stronie południowej.  Dzięki inwestycji ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z miasta, przez co poprawi się bezpieczeństwo oraz komfort życia mieszkańców Wąchocka. Łatwiejsza będzie również obsługa ruchu turystycznego na słynącym z zabytków i atrakcji terenie. Równocześnie znacznie skróci się czas podróżowania drogą krajową nr 42, komunikującą między innymi węzeł drogi ekspresowej S7 w Skarżysku-Kamiennej ze starachowicką strefą przemysłową i dalej z drogą krajową nr 9 w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego, Opatowa i woj. podkarpackiego.    

 

Będzie most w Sandomierzu 

  

Na terenie województwa świętokrzyskiego realizowane są także duże inwestycje drogowe finansowane z budżetu Państwa. W czerwcu br. roku podpisaliśmy umowę przebudowę mostu przez Wisłę w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej 77. Inwestycja jest realizowana w systemie Projektuj i buduj, co oznacza, że zadaniem wykonawcy jest dokonanie optymalizacji projektowych, a następnie rozbiórka znacznej części istniejącego obiektu, wzmocnienie istniejących podpór, wybudowanie na nich nowej konstrukcji zbliżonej wizualnie do obecnej oraz włączenie mostu do istniejącego układu komunikacyjnego miasta. Prace potrwają do 2024 roku. Docelowo przeprawa przez Wisłę w ciągu drogi krajowej nr 77 komunikującej woj. świętokrzyskie z podkarpackim będzie dwujezdniowa. W takim celu w 2011 r. wybudowany został nowy most, biegnący równolegle do starego obiektu.  

 

Rozpoczęły się także prace przy budowie mostu w Rudce w ciągu drogi krajowej nr 9 oraz obiektów mostowych w Polanowie i Samborcu w ciągu drogi krajowej nr 79. Roboty planowane są do końca roku.  

 

Kolejne kilometry nowej nawierzchni  

  

Na bieżąco i konsekwentnie podejmujemy działania zmierzające do podniesienia standardu pozostałych dróg krajowych na terenie województwa wraz z przystosowaniem ich do przyjmowania obciążeń 11,5 tony na oś. Od 2019 r. realizowana jest przebudowa odcinka drogi krajowej nr 78 Kije - Chmielnik o długości ok. 10 km z budową wiaduktu nad linią kolejową LHS. Inwestycja zakończy się jesienią.