viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAAktualności

Umowy na utrzymanie dróg krajowych na Pomorzu

01-07-2021
Podpisaliśmy umowy na całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w woj. pomorskim.

Całoroczne utrzymanie dróg krajowych w woj. pomorskim

Na całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w województwie pomorskim podpisano trzy umowy z wykonawcami.

 

Umowy obejmują całoroczne utrzymanie dróg, w tym utrzymanie bieżące oraz utrzymanie zimowe.

Zadanie zostało podzielone na części pokrywające się z rejonami dróg w woj. pomorskim. Za drogi nadzorowane przez Rejon w Gdańsku (m.in. trasy S6 i S7) będzie odpowiedzialna firma FBSerwis, która wyceniła usługę na kwotę 159 785 763,13 zł. Długość trwania tej umowy wynosi 4 lata. Za utrzymanie dróg w Rejonach w Słupsku i Tczewie przez 5 lat będzie odpowiadała firma Zaberd. Umowy opiewają odpowiednio na 79 196 067,38 zł i 93 192 862,53 zł. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie postępowania na obsługę Rejonu w Człuchowie.

 

Całość prac utrzymaniowych realizowana będzie w następujących grupach: nawierzchnia, pobocza i pasy rozdziału, korpus drogi, odwodnienie, chodniki, ścieżki rowerowe, oznakowanie, bezpieczeństwo, estetyka, urządzania wspomagające, zimowe utrzymanie dróg, zarządzanie kontraktem i czystość na obiektach inżynierskich.

Wykonawca będzie realizował kontrakt własnymi siłami bądź współpracując z zaakceptowanymi przez GDDKiA podwykonawcami.

 

Realizacja prac utrzymaniowych odbywa się według bieżących potrzeb w wymaganym terminie i ilości w oparciu o roczny harmonogram prac utrzymaniowych. Prace będą zlecane wykonawcy w miesięcznym systemie zleceń i odbierane protokołami przez GDDKiA. Utrzymanie dróg i mostów będzie się wiązać z codziennym patrolowaniem dróg wraz z całodobową gotowością do podejmowania niezbędnych bieżących prac interwencyjnych oraz współpracą ze służbami ratowniczymi.

 

System utrzymania będzie wyliczany metodami obmiarowo-ryczałtowymi. Bieżące utrzymanie dróg obmiarowo, zimowe utrzymanie dróg obmiarowo–ryczałtowo, a bieżące utrzymanie mostów obmiarowo.

 

Koordynacja wszystkich prac utrzymaniowych oraz bieżąca wymiana informacji pomiędzy zamawiającym (w tym również Punktem Informacji Drogowej) a wykonawcą będzie całodobowo zapewniona przez zespół Punktu Obsługi Kontraktu.

 

fot. Piotr Michalski/GDDKiA

 

drogi.gddkia.gov.pl - nowy serwis już działa!

Planujesz dłuższą podróż samochodem po drogach krajowych i chcesz wiedzieć, jakich utrudnień możesz się spodziewać na trasie? Interesują Cię warunki pogodowe lub obrazy z kamer na drogach krajowych? Zauważyłeś uszkodzony element infrastruktury drogowej lub nawierzchni i chciałbyś to zgłosić do najbliższego oddziału GDDKiA? Te i wiele innych informacji oraz funkcji dostępnych jest pod jednym adresem - drogi.gddkia.gov.pl .

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook, Twitter i Instagram.