viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Przygotowujemy kolejne inwestycje w województwie śląskim

23-06-2021
Obecnie najważniejszymi przygotowywanymi inwestycjami w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych są droga ekspresowa S11 oraz drugi odcinek obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78. Na etapie przygotowania są również inwestycje z rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100).

S11 granica woj. opolskiego i śląskiego - autostrada A1 GDDKiA 

Około 65-kilometrowy odcinek S11, od granicy z woj. opolskim do węzła Piekary Śląskie na skrzyżowaniu z autostradą A1, jest w trakcie opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do wniosku o decyzję środowiskową (DŚU).

 

W ramach prac projektowych, które toczą się od października 2018 r., przeprowadzono spotkania informacyjne z przedstawicielami samorządów terytorialnych oraz społeczeństwem, na terenach, przez które przebiegają analizowane warianty planowanej drogi S11. Do końca tego roku planujemy złożyć do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach wniosek o wydanie DŚU. Uzyskana decyzja zatwierdzi lokalizację i podstawowe rozwiązania techniczne projektowanej trasy. Następnie będziemy mogli przystąpić do ostatniego etapu prac przygotowawczych, czyli opracowania Koncepcji programowej. Kolejnym krokiem będzie już realizacja inwestycji, która rozpocznie się niezwłocznie po uzyskaniu finansowania.

 

Budowa obwodnic w ramach PBDK 

DK78 Poręba - Zawiercie  

Całość podzielona została na dwa zadania. 23 października 2020 r. wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla pierwszego odcinka obwodnicy biegnącej przez Siewierz, Porębę do zawierciańskiej dzielnicy Kromołów o długości 16,7 km. Aktualnie trwa procedowanie uzyskania tej decyzji. Ta część obwodnicy jest realizowana w systemie Projektuj i buduj. Jej realizację rozpoczęliśmy w 2019 r., a zakończenie przewidziano w 2023 r.

 

21 stycznia 2020 r. podpisaliśmy umowę na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt GDDKiA  wykonawczy, materiały do decyzji ZRID) drugiego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia (Kromołów - Żerkowice) o długości ok. 7,7 km. Zadanie to będzie realizowane w formule tradycyjnej.   

 

Budowa obwodnic w ramach Programu budowy 100 obwodnic  

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia PB100. W województwie śląskim powstanie pięć obwodnic. Obwodnice Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46 oraz Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78 powstaną w systemie Projektuj i buduj. Pozostałe trzy - Kroczyc, Pradeł, Szczekocin i Goleniów w ciągu drogi krajowej nr 78 - w systemie tradycyjnym.

Przyniesie to łącznie prawie 50 km nowych dróg krajowych.   

 

Obwodnica Szczekocin i Goleniów w ciągu drogi krajowej nr 78

27 listopada 2020 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały do decyzji ZRID) dla budowy obwodnicy Szczekocin i Goleniów w ciągu drogi krajowej nr 78. Wykonawca zrealizuje zadanie w terminie 110 miesięcy, na co składają się 24 miesiące na wykonanie dokumentacji projektowej, tj. do listopada 2022 r., oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych. Kolejne 7 miesięcy przewidziane jest na realizację obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, natomiast 79 miesięcy będzie trwało pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy). Długość obwodnicy wyniesie ok. 13,1 km. Lata realizacji inwestycji: 2023-2025.   

 

Obwodnica Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78   

25 listopada 2020 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały do decyzji ZRID) dla budowy obwodnicy Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78. Przedmiot umowy ma zostać zrealizowany w terminie 109 miesięcy, na co składają się 23 miesiące na wykonanie dokumentacji projektowej, tj. do października 2022 r., oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych. Kolejne 7 miesięcy przewidziane jest dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, a 79 miesięcy przewidziane jest na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy). Długość obwodnicy wyniesie ok. 9,2 km. Lata realizacji inwestycji: 2023-2025.    

 

Obwodnica Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78  

25 listopada 2020 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały do decyzji ZRID) dla budowy obwodnicy Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78. Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 107 miesięcy, na co składa się 21 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej, tj. do sierpnia 2022 r., oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych. Kolejne 7 miesięcy przewidziane jest dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, a 79 miesięcy przewidziane jest na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy). Długość obwodnicy wyniesie ok. 2,2 km. Lata realizacji inwestycji: 2023-2025.   

 

Obwodnica Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46  

12 maja 2021 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie DŚU wraz z uzyskaniem tej decyzji. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2025-2028. Długość obwodnicy wyniesie ok. 10,8 km.

 

Obwodnica Nakła Śląskiego oraz Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78

12 maja 2021 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie na opracowanie STEŚ-R oraz materiałów do wniosku o wydanie DŚU wraz z uzyskaniem tej decyzji. Przeprowadzenie procesu przygotowawczego dla budowy obwodnicy miejscowości Nakło Śląskie i Świerklaniec przewidziano w latach 2020-2024. Realizacja inwestycji powinna się odbyć w latach 2025-2028. Długość obwodnicy wyniesie ok. 12 km.

 

Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż DK45 w Raciborzu

31 marca 2021 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz czynności niezbędnych do przygotowania realizacji zadania. Umowa obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz budowy chodnika w obrębie zatok autobusowych wzdłuż ul. Kwiatowej i częściowo ul. Kozielskiej w Raciborzu, łącznie na odcinku o długości ponad 1,4 km. Wykonawca uzyska również wszelkie decyzje, opinie, pozwolenia i uzgodnienia konieczne do realizacji inwestycji, w tym decyzję ZRID. Przygotuje również propozycje odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotowej dokumentacji, zadawane przez wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na realizację zadania. Dokona także ewentualnych zmian w dokumentacji, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w ramach procedury przetargowej. Będzie też pełnił nadzór autorski podczas robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady. Podstawowe cele inwestycji to poprawa bezpieczeństwa i poprawa warunków komunikacyjnych m.in. poprzez uspokojenie ruchu drogowego.