viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAAktualności

Projektujemy kolejne odcinki świętokrzyskich dróg krajowych

23-06-2021
W województwie świętokrzyskim trwają prace przygotowawcze dla obwodnic Chmielnika, Osieka i Starachowic, które powstaną w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Prowadzone są również prace projektowe dla rozbudowy drogi krajowej nr 79 na długości ponad 50 kilometrów.

W tym roku dobiegły końca prace nad koncepcjami programowymi dla świętokrzyskich odcinków drogi ekspresowej S74, o GDDKiA  łącznej długości około 100 kilometrów, i kolejnego odcinka obwodnicy Morawicy. W ramach inwestycji realizowanych w systemie Projektuj i buduj trwają prace nad projektami dla obwodnic Opatowa, Wąchocka, Ostrowca Świętokrzyskiego i mostu w Sandomierzu. 

 

Dokumentacja dla obwodnic 

W czerwcu podpisaliśmy kolejną umowę na prace przygotowawcze dla inwestycji z Programu budowy 100 obwodnic. W ciągu najbliższych trzech lat dla obwodnicy Starachowic w ciągu drogi krajowej nr 42 opracowane zostanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Wykonawca przedstawi warianty przebiegu trasy, opracuje raport oddziaływania inwestycji na środowisko, uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i opracuje elementy koncepcji programowej.  Analogiczny zakres prac przygotowawczych realizowany jest od ubiegłego roku dla obwodnic Osieka w ciągu drogi krajowej nr 79 i Chmielnika w ciągu dróg krajowych nr 73 i 78. Po ich zakończeniu będzie można ogłosić przetargi na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj.  

 

W ramach Programu budowy 100 obwodnic zrealizowane zostaną cztery inwestycje na terenie województwa świętokrzyskiego o GDDKiA  łącznej długości około 35 km. Najbardziej zaawansowana jest realizacja obwodnicy Wąchocka w ciągu DK42. Umowę na projekt i budowę blisko 12-kilometrowego odcinka podpisaliśmy w grudniu 2020 roku. Aktualnie wykonawca pracuje nad dokumentacją projektową, aby w przyszłym roku przystąpić do robót budowlanych.  

 

Projekty przed rozbudową   

W 2020 r. ogłoszone zostały przetargi na projekty przebudowy i wzmocnienia do 11,5 tony na oś czterech odcinków drogi krajowej nr 79 Warszawa - Sandomierz - Kraków, o łącznej długości 54 km. Trwają prace nad dokumentacją dla odcinków Skrzypaczowice - Osiek, Osiek - Połaniec i Połaniec - Słupia. W listopadzie podpiszemy kolejną umowę na projekt rozbudowy odcinka Ożarów - Sobótka.  

  

S74 przygotowana do pierwszych przetargów  

W tym roku zakończyły się prace nad koncepcjami programowymi dla świętokrzyskich odcinków drogi ekspresowej S74 między granicą z województwem łódzkim a Opatowem o łącznej długości około 100 km. Jako pierwsza, jeszcze w ubiegłym roku, opracowana została dokumentacja dla obwodnicy Opatowa w ciągu drogi ekspresowej S74 i drogi krajowej nr 9. Na jej podstawie ogłoszony został przetarg na realizację około 12-kilometrowej obwodnicy w systemie Projektuj i buduj. W czerwcu podpisaliśmy umowę z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą, który rozpoczął prace nad projektem. Trwa także przetarg na realizację 3-kilometrowego łącznika do obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 74. 

 

W oparciu o opracowaną dokumentację, w najbliższym czasie, planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację w systemie Projektuj i buduj ponad 16-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów - węzeł Kielce Zachód. W ubiegłym roku złożony został wniosek o decyzję środowiskową dla posiadającego już koncepcję programową przejścia przez Kielce (S74) o długości ok. 5 km. Ogłoszenie przetargu na projekt i budowę tego odcinka planowane jest jeszcze w tym roku po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

Zakończyły się także prace nad koncepcjami programowymi dla odcinków S74 granica województw łódzkiego i świętokrzyskiego - Przełom/Mniów, Cedzyna - Łagów i Łagów - Jałowęsy. Dla odcinka Opatów - Nisko, o długości 71 km, przygotowywane są materiały do wniosku o decyzję środowiskową.   

  

W realizacji i w planach  

W 2020 roku rozpoczęło się projektowanie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9. Jest to inwestycja realizowana w systemie Projektuj i buduj. Zgodnie z umową wykonawca złożył już wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

Prace nad projektem rozpoczął również wykonawca, który zgodnie z umową rozbuduje most w Sandomierzu w ciągu DK77. Powstaje dokumentacja potrzebna do rozbiórki starego obiektu i optymalizacja projektu nowego mostu. W tym roku zakończyliśmy opracowanie koncepcji programowej dla drugiego odcinka obwodnicy Morawicy w ciągu DK73. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj, a to oznacza, że po zakończeniu postępowania rozpocznie się kolejny etap prac – tym razem nad dokumentacja projektową.