viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAAktualności

Spotkania informacyjne w sprawie budowy obwodnicy Łowicza

24-05-2021

Łowicz zajmuje bardzo szczególne miejsce na mapie drogowej województwa łódzkiego. Przez miasto przebiegają bowiem trzy drogi krajowe o numerach 14, 70 i 92, a ruch tranzytowy jest utrapieniem dla mieszkańców Łowicza. W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic zaplanowano realizację niezbędnej dla Łowicza inwestycji drogowej służącej poprawie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.

Jesteśmy na początkowym etapie przygotowywania tej inwestycji. Opracowywane jest Studium korytarzowe i trwają pomiary ruchu. Pracujący na nasze zlecenie projektanci prowadzą również spotkania informacyjne z mieszkańcami terenów, przez które przebiegają możliwe warianty przebiegu przyszłej trasy. Te spotkania, podczas których przedstawiane są możliwe rozwiązania i zbierane opinie społeczeństwa oraz władz samorządowych, zakończą się 7 czerwca. Zebrane wnioski zostaną przeanalizowane przez projektantów, a efektem spotkań informacyjnych będzie między innymi stosowny raport stanowiący podstawę do dalszych, bardziej szczegółowych analiz.

 

Należy podkreślić, że obecne działania to bardzo wczesny etap prac przygotowawczych, a wiążące decyzje dla planowanej obwodnicy jeszcze przed nami. W ramach prac studialnych, które są kolejnym etapem przygotowania inwestycji, zasadność budowy trasy zostanie poddana bardziej szczegółowej weryfikacji, m.in. w kontekście analiz ruchu, a także kwestii społecznych. Kolejnym etapem będzie wskazanie optymalnego wariantu przyszłej obwodnicy Łowicza i złożenie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. W trakcie tej procedury administracyjnej prowadzone będą konsultacje społeczne, a wydanie decyzji środowiskowej zatwierdzi przebieg obwodnicy Łowicza.

 

Na obecnym etapie prac przygotowawczych poznaliśmy opinie mieszkańców Gminy Łowicz odnośnie budowy odcinka obwodnicy w ciągu DK70. Oczekujemy także na opinie mieszkańców Łowicza, ponieważ zgodnie z zatwierdzonym Programem Inwestycyjnym budowa obwodnicy przewidywana jest w ciągu DK14, 70 i 92, co ma zapewnić komfortowe, a przede wszystkim bezpieczne funkcjonowanie mieszkańcom miasta i okolic. Zakładamy, że obwodnica Łowicza będzie budowana w latach 2027-2029.

 

Szczegóły dotyczące postępu prac dostęne są tutaj: http://obwodnicalowicza.pl/