viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAAktualności

Zamknięty fragment drogi wojewódzkiej 331 koło Polkowic został udrożniony

30-04-2021

Prace przy budowie drogi ekspresowej S3 na odcinku Polkowice – Lubin postępują. Od dzisiaj kierowcy mogą korzystać już z przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 331 (DW331). Wykonawca prowadzi prace w taki sposób, aby w listopadzie br. cała trasa, licząca ponad 14 km, była przejezdna.

W związku z poprawą warunków atmosferycznych wykonawca wznowił prace przy układaniu nawierzchni z mieszanek bitumicznych. W ostatnim czasie wykonywano głównie warstwy: podbudowy asfaltowej, wiążącej, ścieralnej na drogach technologicznych i dojazdowych, a także na DW331 oraz na wjazdach/zjazdach awaryjnych na trasę główną. Z robót wykończeniowych w ostatnim czasie wykonywano m. in. rowy o specjalnej konstrukcji filtrującej (rowy chłonne) na DW331 oraz bariery stalowe na poboczu trasy głównej S3 oraz DW331.

 

Przebudowa fragmentu DW331 obejmowała zakresem ponad 500 metrowy odcinek trasy, który wchodził w kolizję z budowanym nad nią obiektem inżynierskiem w ciągu powstającej drogi ekspresowej S3. Otwarcie zamkniętej DW331 z pewnością wpłynie na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego w Polkowicach i wyprowadzi częściowo ruch ciężarowy poza obszar miasta.

 

Niemniej jednak w dalszym ciągu kontynuowane są prace polegające na plantowaniu terenów płaskich, a także wykonywane jest humusowanie pasa rozdziału na niektórych odcinkach trasy głównej. Na poszczególnych odcinkach drogi wykonywana jest jeszcze podbudowa z kruszywa 0/31.5 mm. W najbliższym tygodniach planowane jest zintensyfikowanie i kontynuowanie prac bitumicznych na trasie głównej, drogach dojazdowych, technologicznych oraz wjazdach awaryjnych na trasę główną S3. Wykonawca planuje również kontynuację wbijania barier ochronnych w pasie rozdziału drogi S3 przy trasie głównej. W zakresie robót mostowych prace trwają na każdym obiekcie i dotyczą m.in. deskowania, osadzania lub betonowania urządzeń dylatacyjnych, uszczelniania nawierzchni kap chodnikowych, umacniania stożków nasypowych i wiele innych prac związanych obiektami inżynierskimi. W zakresie robót branżowych realizowane są prace m.in. przy montażu słupów pod stacje transformatorowe w rejonach Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) Polkowice i Lubin oraz trwa doprowadzanie przewodów średniego napięcia. Wykonywane jest również uzbrajanie latarni na ww. MOPach oraz na węzłach: Polkowice Północ i Południe oraz Lubin Północ. Trwają także prace przy dokończeniu przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w rejonie MOP Polkowice.

 

Oddanie do ruchu odcinka drogi ekspresowej S3 od węzła Polkowice Północ (dawna nazwa Kaźmierzów) do węzła Lubin Północ planowana jest w listopadzie br. 

 

Ostatnio o tym odcinku pisaliśmy tutaj.