viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Fakty dotyczące przygotowań do budowy obwodnicy Radomska

26-02-2021

W związku z publikacją artykułu pt. „Obwodnica 2029” w Gazecie Radomszczańskiej 25 lutego 2021 r. podkreślamy, że realny termin ukończenia tej inwestycji to 2026 r. Pragniemy zwrócić uwagę na szereg istotnych, naszym zdaniem, kwestii, których zabrakło w tekście.

Przypomnijmy, że 13 marca 2020 roku uzyskaliśmy Decyzję Środowiskową, od której wpłynęły odwołania rozpatrywane obecnie przez GDOŚ. Sformułowanie, że „inwestor planuje zakończyć tę inwestycję dopiero w 2029 roku” jest mylące. Wynika to z faktu, że opracowane prognozy ruchu (będące częścią raportu oddziaływania na środowisko), mogły odnosić się jedynie do roku 2015 lub 2029. W związku z tym, że RDOŚ nie wydał decyzji środowiskowej w prognozowanym terminie (dla roku 2015), nie było już możliwości zakończenia postępowania przed tą datą. Nie oznacza to jednak, że budowa obwodnicy zakończy się dopiero w 2029 roku.

 

Wyjaśnienia wymaga również stwierdzenie, że: „Pierwszy przetarg na przygotowanie projektu inwestycji GDDKiA ogłasza w 2008 roku”. Ogłoszone wówczas postępowanie dotyczyło jedynie opracowania studium korytarzowego – (osiem wariantów STEŚ1 i STEŚ2 wraz z koncepcjami obwodnic): Srocka, Rozprzy, Kamieńska i Radomska. To jedynie wstępny etap przygotowania dokumentacji. Projekt budowlany może powstać dopiero w kolejnym etapie postępowania, czyli po uzyskaniu decyzji środowiskowej, a w konsekwencji po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na realizację w systemie projektuj i buduj.

 

Nie można zgodzić się ze stwierdzeniem: „GDOŚ zażądał od inwestora kolejnych wyjaśnień. Według niego w dokumentacji brakuje między innymi:” W związku z prowadzoną przez GDOŚ procedurą odwoławczą i wydanym 18 stycznia 2021 r. wezwaniem, GDDKiA została jedynie zobowiązana, aby złożyć wyjaśnienia do PRZEDŁOŻONEJ WCZEŚNIEJ DOKUMENTACJI, na co wyznaczono termin 90 dni, który zostanie z całą pewnością dotrzymany. Należy w tym miejscu podkreślić, że przedłużająca się procedura uzyskania decyzji środowiskowej jest efektem licznych konfliktów lokalnej społeczności, skutkujących licznymi odwołaniami i protestami.

 

Zakładając, że po złożeniu wyjaśnień do decyzji z 13 marca 2020 r. GDOŚ utrzyma ją w mocy, będziemy mogli bez przeszkód kontynuować prace projektowe związane z opracowaniem koncepcji programowej, co powinno nastąpić do końca 2022 roku. Otworzy to drogę do ogłoszenia przetargu na realizację obwodnicy w systemie projektuj i buduj. Istnieje więc realna szansa, że obwodnica Radomska będzie gotowa w 2026 roku, o ile decyzja GDOŚ nie zostanie zaskarżona do sądu.