viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAAktualności

Mija rok od ogłoszenia Programu 100 Obwodnic. Sprawdź jak przebiegają prace nad obwodnicami siedmiu dolnośląskich miast.

08-02-2021
Siedem obwodnic dolnośląskich miast ujętych zostało w ogłoszonym przed rokiem rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach tego Programu powstaną obwodnice Głogowa w ciągu DK12, Kaczorowa w ciągu DK3, Legnicy w ciągu DK94, Międzyborza w ciągu DK25, Milicza w ciągu DK15, Oławy w ciągu DK94 oraz Złotego Stoku w ciągu DK46. Cztery zadania są już na etapie prac projektowych, a trzy w fazie postępowania przetargowego.

Obwodnice na etapie prac projektowych

 

Obwodnica Głogowa w ciągu DK12GDDKiA 

22 sierpnia 2018 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla budowy obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji. Wykonawca analizuje cztery warianty przebiegu trasy. Od 26 listopada do 4 grudnia ubiegłego roku odbywały się spotkania informacyjne w powiatach głogowskim i polkowickim. Podczas spotkań zaprezentowane zostały rozwiązania projektowe dla obwodnicy, a każdy mieszkaniec miał możliwość zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi przyszłej inwestycji i wyrażenia opinii na temat tego przedsięwzięcia.

 

W sierpniu 2020 r. zakończyła się inwentaryzacja przyrodnicza dla wszystkich wariantów. Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości układu komunikacyjnego i stanowić będzie fragment połączenia nowo wybudowanych dróg ekspresowych S3 i S5 na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Obwodnica pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego na terenie Głogowa, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta. Dzięki inwestycji Głogów zyska nową przeprawę przez Odrę, co znacząco skróci czas potrzebny na przejazd przez miasto. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi dotyczące ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Strona internetowa inwestycji TUTAJ

 

Obwodnica Kaczorowa w ciągu DK3

Umowa na prace projektowe została podpisana 19 lipca 2019 r. W ramach realizacji projektu wykonawca opracuje STEŚ dla obwodnicy Kaczorowa oraz materiały wymagane do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Wykonawca zobowiązany jest także do przygotowania projektu budowlanego wraz z kompletem materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a także projektu wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej. Obecnie trwają prace projektowe nad STEŚ dla obwodnicy Kaczorowa oraz wstępne prace koncepcyjne przebudowy DK3 po istniejącym śladzie od obwodnicy Bolkowa do obwodnicy Kaczorowa oraz od obwodnicy Kaczorowa do obwodnicy Maciejowej. Zakończyła się inwentaryzacja przyrodnicza oraz spotkania informacyjne. Głównym celem budowy obwodnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego odbywającego się na kierunku Bolków - Jelenia Góra. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Kaczorowie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego aż do granicy polsko-czeskiej, oraz dla ruchu regionalnego, ponieważ poprawie ulegnie połączenie Jeleniej Góry z węzłem S3 w Bolkowie.

Strona internetowa inwestycji TUTAJ  

 

Obwodnica Legnicy w ciągu DK94

Obwodnica Legnicy w ciągu DK94 zostanie zrealizowana jako wspólne zadanie gminy Legnica i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie porozumienia zawartego 11 lutego 2020 r. Związane jest to z przebiegiem obwodnicy na terenie miasta na prawach powiatu, jak i gminy Legnickie Pole. Dlatego inwestycja musi być realizowana jednocześnie przez gminę Legnica i GDDKiA. Tylko taka realizacja wszystkich fragmentów wschodniej obwodnicy Legnicy zapewni jej prawidłowe funkcjonowanie i osiągnięcie założonego celu. Zgodnie z porozumieniem prace projektowe dla odcinka o długości około 2,8 km, zlokalizowanego poza granicami miasta Legnicy, tj. od ul. Gniewomierskiej do ul. Sikorskiego, sfinansuje GDDKiA, natomiast odcinek w granicach administracyjnych miasta Legnicy - gmina Legnica. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa odcinka ul. Gniewomierskiej, budowa brakującego odcinka obwodnicy Legnicy (od ul. Gniewomierskiej do skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Koskowicką wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi), przebudowa ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Koskowicką do skrzyżowania z ul. Wrocławską. 3 grudnia 2020 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do uzyskania DŚU oraz Programem funkcjonalno-użytkowym (PFU). Podstawowym celem budowy obwodnicy Legnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze ścisłego centrum miasta. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego w mieście. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, biegnącego zarówno w układzie wschód-zachód wzdłuż drogi krajowej nr 94, jak i od północy (od Lubina), w tym usprawni połączenie tego kierunku z autostradą A4.      

 

Obwodnica Oławy w ciągu DK94

30 kwietnia 2020 r. ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z materiałami do DŚU dla obwodnicy Oławy. 14 września 2020 r. podpisaliśmy umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. W ramach budowy obwodnicy powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 11 km. Podstawowym celem budowy obwodnicy Oławy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście z drogi krajowej nr 94. Droga krajowa nr 94 jest drogą alternatywną dla autostrady A4, co w sytuacji występowania utrudnień na A4 koncentruje duży ruch w Oławie. Ponadto budowa obwodnicy upłynni ruch do Oławskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej. Nowa inwestycja pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z Oławy, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta. Inwestycja planowana jest do realizacji w formule Projektuj i buduj w latach 2026-2029.

Link do strony inwestycji TUTAJ

 

Obwodnice na etapie postępowania przetargowego na prace projektowe

 

Obwodnica Międzyborza w ciągu DK25

30 października 2020 r. ogłosiliśmy przetarg na opracowanie STEŚ-R z materiałami do uzyskania DŚU dla budowy obwodnicy Międzyborza w ciągu drogi krajowej nr 25. 8 stycznia br. otworzyliśmy oferty i w tej chwili trwa ich weryfikacja. Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Międzyborza wraz z obejściem sąsiadujących miejscowości: Ose, Górzyca i Oska Piła w ciągu drogi krajowej nr 25. Budowa obwodnicy pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego łączącego drogę ekspresową S8 z nowo wybudowaną obwodnicą Ostrowa Wielkopolskiego, będącą jednym z pierwszych fragmentów drogi ekspresowej S11. Obwodnica Międzyborza pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta, charakteryzującego się ścisłą zabudową mieszkaniową, oraz poza tereny zabudowane w miejscowościach Ose, Górzyca i Oska Piła. Dzięki temu inwestycja wpłynie na poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwa użytkowników dróg i mieszkańców Międzyborza oraz sąsiadujących miejscowości.

 

Obwodnica Milicza w ciągu DK15

1 września 2020 r. ogłosiliśmy przetarg na opracowanie STEŚ-R dla obwodnicy Milicza, a 2 lutego br. wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę złożoną w przetargu. Jeśli od dokonanego wyboru oferty nie wpłynie odwołanie, to jeszcze w tym kwartale planowane jest podpisanie umowy. Obwodnica Milicza, której realizację przewidziano na lata 2025-2029, powstanie w nowym śladzie drogi krajowej nr 15 jako droga klasy GP o długości ok. 12 km. Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja obejmuje budowę drogi krajowej wraz ze skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej. Wybudowane zostaną również obiekty inżynierskie i ochrony środowiska. Usunięte będą kolizje z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą.   Podstawowym celem budowy obwodnicy Milicza jest wyprowadzenie ruchu, jaki koncentruje się w mieście. Droga krajowa nr 15, stanowiąca jeden z ważnych korytarzy łączących Poznań z Wrocławiem, przebiega bowiem obecnie przez centrum miasta. Ruch odbywa się na osi północ-południe pomiędzy Jarocinem (w ciągu drogi krajowej nr 11) a Trzebnicą (w ciągu drogi krajowej nr 5). Oba korytarze są ważnymi arteriami drogowymi, które są stopniowo przebudowywane do standardu drogi ekspresowej.    

 

Obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46

W grudniu 2020 r. ogłosiliśmy przetarg na opracowanie STEŚ-R wraz z materiałami do DŚU dla obwodnicy Złotego Stoku. Na etapie STEŚ-R wyznaczone i poddane analizie wielokryterialnej zostaną przebiegi korytarzy obwodnicy Złotego Stoku w ciągu drogi krajowej nr 46. W ramach zadania zostanie przeanalizowanych kilka wariantów. Jednym z nich będzie ten z planowanym przebiegiem drogi ekspresowej S8 pomiędzy m. Bardo i Kłodzko. W ramach zadania powstanie nowy odcinek drogi klasy GP. Głównym celem budowy obwodnicy Złotego Stoku jest wyprowadzenie z tej miejscowości ruchu tranzytowego prowadzącego od Opola w kierunku Kotliny Kłodzkiej. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększy się dostępność do bazy turystycznej w regionie. Inwestycja poprawi przepustowość układu komunikacyjnego województwa dolnośląskiego.  

 

Więcej o rządowym Programie 100 obwodnic na lata 2020-2030 TUTAJ

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.