viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Trwa realizacja Programu budowy 100 obwodnic w województwie świętokrzyskim

08-02-2021
Z czterech świętokrzyskich miast, za sprawą ogłoszonego dokładnie rok temu rządowego Programu budowy 100 obwodnic, wyprowadzimy ruch tranzytowy. Już w 2020 roku podpisaliśmy umowę na realizację obwodnicy Wąchocka w ciągu DK42. Projektanci pracują już nad dokumentacją przygotowawczą dla obwodnicy Chmielnika w ciągu DK73 i 78 oraz Osieka na DK79. Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji projektowej dla obwodnicy Starachowic na DK42.

Obwodnica Wąchocka

W grudniu 2020 roku rozpoczęła się realizacja pierwszej w województwie świętokrzyskim i jednej z pierwszych w Polsce inwestycji zapisanych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic. Kontrakt na projekt i budowę obwodnicy Wąchocka w ciągu DK42, o wartości blisko 283,7 mln zł, zrealizuje w ciągu 43 miesięcy firma Strabag. W tym roku wykonawca prowadzić będzie prace związane z optymalizacją istniejącej dokumentacji projektowej, planuje także wycinkę pozostałych krzewów, rozpoznanie saperskie, inwentaryzację i przygotowanie terenu.

GDDKiA 

Docelowo droga o długości około 11,7 km biec będzie nowym śladem od granicy Skarżyska-Kamiennej do granicy Starachowic, omijając miejscowość Parszów po stronie północnej i Wąchock po stronie południowej.

 

Dzięki inwestycji ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z ciasnego rynku w Wąchocku, przez co poprawi się bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców miasta. Łatwiejsza będzie również obsługa ruchu turystycznego na słynącym z zabytków i atrakcji terenie. Równocześnie znacznie skróci się czas podróżowania drogą krajową nr 42 komunikującą między innymi węzeł drogi ekspresowej S7 w Skarżysku-Kamiennej ze starachowicką strefą przemysłową i dalej z drogą krajową nr 9 w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego, Opatowa i Podkarpacia.

 

W ramach inwestycji planowane jest wybudowanie dwujezdniowej drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), czterech skrzyżowań, 11 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt, podziemne przejście dla pieszych), dróg dojazdowych, urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, oświetlenia i odwodnienia.

 

Obwodnica Chmielnika

W październiku 2020 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Chmielnika w ciągu dróg krajowych nr 73 i 78.  Wyłoniony z postępowaniu wykonawca ma za zadanie między innymi opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, uzyskanie w ciągu trzech lat decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) oraz przygotowanie materiałów potrzebnych do realizacji inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Dokumentację zgodnie z umową opracuje wyłoniona w przetargu firma Promost Consulting. Koszt prac przygotowawczych to blisko 2 mln złotych.

 

Obwodnica Chmielnika jest planowana jako jednojezdniowa droga klasy GP o długości około 6 km, omijająca miasto po zachodniej stronie. W ramach rozpoczętych prac przygotowawczych opracowane zostaną warianty przebiegu nowej drogi. Podstawowym celem budowy obwodnicy Chmielnika jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu dróg krajowych 73 i 78. Inwestycja uwolni szybko rozbudowującą się miejscowość od problemów komunikacyjnych oraz poprawi jakość życia i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Droga krajowa nr 78 to ważne połączenie woj. świętokrzyskiego z aglomeracją śląską, natomiast droga krajowa nr 73 stanowi ważne połączenie regionalne pomiędzy Kielcami a autostradą A4 i woj. podkarpackim.

 

Obwodnica Osieka

W listopadzie 2020 r. rozpoczęło się opracowywanie dokumentacji dla obwodnicy Osieka w ciągu drogi krajowej nr 79. Umowa na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej i uzyskanie DŚU podpisana została z firmą Egis Poland. Koszt dokumentacji to blisko 1,7 mln złotych.

 

Obwodnica Osieka planowana jest po południowej stronie miasta jako jednojezdniowa droga klasy GP  o długości około 3 km. Warianty jej przebiegu zostaną opracowane przez wykonawcę dokumentacji, a jeden z nich zostanie rekomendowany we wniosku o wydanie DŚU. Opracowana dokumentacja i uzyskana decyzja pozwolą na przygotowanie materiałów potrzebnych do realizacji inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Celem budowy obwodnicy Osieka jest wyprowadzenie z miasta ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się tam w ciągu drogi krajowej nr 79. Osiek przez lata stanowił tzw. wąskie gardło na tej trasie - ostre zakręty uniemożliwiały sprawny i bezpieczny ruch drogowy w tym miejscu. Nowa inwestycja ułatwi podróże pomiędzy Sandomierzem a Krakowem, poprawi też komfort życia mieszkańców Osieka.

 

Obwodnica Starachowic

W styczniu 2021 roku poznaliśmy wykonawców zainteresowanych opracowaniem analogicznego zakresu dokumentacji dla obwodnicy Starachowic w ciągu drogi krajowej nr 42. W przetargu na prace przygotowawcze wpłynęło osiem ofert opiewających na kwoty od około 6,4 mln do 8,8 mln złotych. Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji projektowej.  

 

Planowana obwodnica Starachowic będzie drogą klasy GP o długości około 14 km. Ułatwi podróże pomiędzy Skarżyskiem-Kamienną a Ostrowcem Świętokrzyskim i będzie stanowiła nowy spójny ciąg DK42 wraz z planowaną obwodnicą Wąchocka. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi dla ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców miasta oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Powstaną skrzyżowania umożliwiające powiązanie nowej trasy z istniejącymi drogami krajowymi, z ulicami miejskimi, w tym z dojazdem do Specjalnej Strefy Ekonomicznej, z drogą wojewódzką, drogami powiatowymi i gminnymi.  W ramach inwestycji planowana jest budowa dodatkowych jezdni do obsługi przyległych terenów lub przebudowa innych dróg publicznych, budowa obiektów inżynierskich (estakady, wiaduktów, mostu, przejść dla zwierząt, przepustów) oraz budowa urządzeń ochrony środowiska, elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego, odwodnienia drogi, kanałów technologicznych, oświetlenia ulicznego i infrastruktury technicznej.

 

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.