viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Podsumowanie roku 2020 na drogach krajowych w woj. kujawsko-pomorskim

29-12-2020

Trwająca epidemia nie zatrzymała inwestycji w woj. kujawsko-pomorskim w 2020 roku. Do ruchu oddaliśmy prawie 33 km drogi ekspresowej S5, a prace na pozostałych trzech odcinkach o łącznej długości ponad 55 km wróciły na właściwe tory dzięki wyborowi nowych wykonawców.

Uzyskaliśmy też decyzję o warunkach środowiskowych na budowę S10 Bydgoszcz - Toruń, co pozwoli w pierwszym kwartale 2021 r. ogłosić przetarg na budowę tej drogi. W mijającym roku zrealizowaliśmy też liczne przebudowy, remonty i inwestycje poprawiające bezpieczeństwo kierowców oraz pieszych. 

 

 

 

S5  

Ostatni kwartał tego roku to oddanie kierowcom kolejnych dwóch odcinków drogi ekspresowej S5 o łącznej długości prawie 33 km.  

  

Już od 12 października kierowcy korzystają z ponad 19-kilometrowego odcinka Szubin Północ - Żnin Północ. W grudniu, w ramach dwóch zmian w organizacji ruchu, udostępniono pozostały fragment drogi S5 w obrębie węzła Szubin Północ, na którym ruch odbywa się w pełnym zakresie. Prace wykończeniowe potrwają jeszcze do wiosny przyszłego roku. Wciąż obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h.  

 

31 grudnia udostępnimy 13,5 km fragment drogi ekspresowej S5 pomiędzy węzłami Bydgoszcz Opławiec i Bydgoszcz Błonie, będący zachodnią obwodnicą Bydgoszczy. Razem z otwartym przed rokiem odcinkiem Bydgoszcz Północ - Bydgoszcz Opławiec umożliwi on pełną przejezdność całej obwodnicy i wyprowadzenie z miasta ruchu tranzytowego. Według prognoz, nowo powstałą drogą może przejeżdżać w najbliższych latach ponad 20 tys. pojazdów na dobę. Prace wykończeniowe na obwodnicy potrwają jeszcze do wiosny 2021 r. 

 

Trwa również budowa pozostałych trzech odcinków drogi ekspresowej S5, na których po rozwiązaniu umów z nierzetelnym wykonawcą ogłosiliśmy nowe przetargi. Po podpisaniu umów prace wznowiono wiosną. Odcinek Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ o długości prawie 10 km, powstaje planowo, a termin jego ukończenia to IV kwartał 2021 r. Pozostałe dwa: Nowe Marzy - Świecie Południe oraz Świecie Południe - Bydgoszcz Północ, o łącznej długości ok. 44 km, przeszły w ostatnich tygodniach kilka zmian organizacji ruchu w związku z postępami prac. Ukończenie tych odcinków jest planowane na III kwartał 2022 r. 

 

Budowa siedmiu odcinków tej trasy w woj. kujawsko-pomorskim to łączny koszt ok. 3,4 mld zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to prawie 1,8 mld zł.  

 

Droga ekspresowa S5, budowana w województwie kujawsko-pomorskim, spinać będzie cztery aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk, a w przyszłości także Olsztyn. W październiku przedstawiliśmy Studium korytarzowe planowanej drogi ekspresowej S5, która w kolejnej dekadzie połączy autostradę A1 na wysokości węzła Nowe Marzy z drogą ekspresową S7 w Ostródzie. 

  

S10 Bydgoszcz - Toruń   

W lutym br. uzyskaliśmy decyzję środowiskową, która umożliwiła dalsze prace przygotowawcze na drodze ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń. W I kwartale 2021 r. planujemy ogłosić przetarg, w którym wyłonimy wykonawcę inwestycji. Droga będzie miała długość około 50 km. Choć początkowo jej budowa miała odbyć się w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, to wiosną 2020 r. Rząd zdecydował jednak o sfinansowaniu jej z budżetu państwa. Więcej o sprawie pisaliśmy tutaj

 

W przygotowaniu jest także kontynuacja drogi ekspresowej S10 z Torunia do przyszłej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (S7/A2). Opracowane zostało Studium korytarzowe. Droga ekspresowa S10 docelowo połączy Szczecin z Warszawą. 

 

Sześć obwodnic  

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 trwają prace przy przygotowaniu do realizacji sześciu nowych obwodnic w woj. kujawsko-pomorskim. Są to obwodnice Brześcia Kujawskiego w ciągu DK62, Kowalewa Pomorskiego w ciągu DK15, Kruszwicy w ciągu DK62, Lipna w ciągu DK67, Nowej Wsi Wielkiej w ciągu DK25 i Strzelna w ciągu DK15/25. Więcej pisaliśmy tutaj . W grudniu otworzyliśmy oferty w przetargach na Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla czterech z nich (Brześć Kujawski, Kowalewo Pomorskie, Nowa Wieś Wielka i Strzelno). W styczniu 2021 r. kończą się terminy składania ofert w pozostałych dwóch przetargach na STEŚ-R i materiały do wniosków o DŚU - dla obwodnic Lipna oraz Kruszwicy. 

  

Estakada w Przechowie 

We wrześniu br. otworzyliśmy estakadę w Przechowie w ciągu drogi krajowej nr 91. Nowy obiekt o długości 282 metrów i szerokości 21 metrów wyposażony został w infrastrukturę towarzyszącą w postaci nowych chodników, przepustów, zatok autobusowych czy ekranów dźwiękochłonnych. Estakada umożliwia sprawniejszy wjazd na budowaną drogę ekspresową S5, na DW240 oraz jazdę w kierunku Chełmna. Kwota kontraktu to ponad 77 mln zł. 

   

Modernizujemy istniejące drogi krajowe 

Mijający rok przyniósł również poprawę stanu istniejących dróg krajowych w regionie. Rozbudowaliśmy fragmenty dróg krajowych nr 5, 25, 56 i 67. W ramach tych prac powstały m.in. nowe przystanki autobusowe, chodniki i ścieżki rowerowe. W 2020 roku wymieniliśmy nawierzchnię bitumiczną na niektórych odcinkach DK10, DK15 i DK25. O sprawie pisaliśmy szczegółowo tutaj

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.