viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Rok 2020 na świętokrzyskich drogach krajowych

29-12-2020
W 2020 roku zakończyła się budowa drogi ekspresowej S7 w województwie świętokrzyskim. Podpisaliśmy umowy na realizację obwodnic Ostrowca i Wąchocka. Ogłosiliśmy przetargi na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Opatowa - stanowiącej jednocześnie odcinek drogi ekspresowej S74 i przebudowę mostu w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej nr 77. Kontynuowane były roboty na budowie obwodnicy Morawicy, odcinka DK78 Kije - Chmielnik oraz prace przygotowawcze dla kolejnych inwestycji na odcinkach świętokrzyskich dróg krajowych o łącznej długości około 200 km.

Świętokrzyska „siódemka” cała ekspresowa

 

W maju otworzyliśmy węzeł Skarżysko-Kamienna Północ, a tym samym zakończyła się inwestycja na blisko 8-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego do Skarżyska-Kamiennej. To oznacza, że droga S7 jest obecnie ekspresowa na całym świętokrzyskim 100-kilometrowym odcinku, dostępne są też wszystkie węzły i infrastruktura towarzysząca. Przypomnijmy - droga ekspresowa S7 od granicy województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego do Skarżyska-Kamiennej wraz z węzłem Skarżysko-Kamienna Zachód została oddana do użytkowania w grudniu 2019 roku, na pięć miesięcy przed terminem wynikającym z umowy. Skierowanie ruchu tranzytowego na ciąg główny drogi ekspresowej pozwoliło wykonawcy na przystąpienie do prac w obrębie węzła Skarżysko-Kamienna Północ i dróg dojazdowych. Zgodnie z kontraktem wszystkie roboty dobiegły końca w maju 2020 roku.

 

Budowa odcinka drogi ekspresowej S7 granica województwa świętokrzyskiego - Skarżysko-Kamienna jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach programu Infrastruktura i  Środowisko. Wartość kontraktu to około 260 mln złotych.

 

GDDKiA

 

Budowa obwodnicy Morawicy zgodnie z harmonogramem

 

Po wybudowaniu nowej jezdni wschodniej i przełożeniu na nią ruchu, ruszyła przebudowa istniejącej jezdni zachodniej obwodnicy Morawicy. Stara nawierzchnia została sfrezowana, a wykonawca ułożył już warstwę wyrównawczą na odcinkach stanowiących 90 proc. długości jezdni zachodniej. Rozpoczęło się układanie kolejnej warstwy wiążącej, którą wykonano w 15 proc. We wrześniu br., na długo przed wynikającym z umowy terminem zakończenia inwestycji, oddana została kładka dla pieszych w Bilczy przy szkole i przedszkolu.

 

Pierwszy etap obwodnicy Morawicy to inwestycja za około 78 mln złotych realizowana od 2018 roku w systemie Projektuj i buduj w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Obwodnica budowana jest aktualnie w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 73. Nowa droga poprawi sytuację na obciążonym ruchem podmiejskim i tranzytowym odcinku trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko-Zdrój i Tarnów. Nowy odcinek drogi krajowej nr 73 o długości 4,2 km od granicy miasta Kielce do granicy miejscowości Brzeziny i Morawica będzie miał dwie jezdnie i status drogi GP (głównej ruchu przyspieszonego). Docelowo obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej będzie miała ponad 8 km. W drugim etapie inwestycji droga biec będzie po nowym śladzie. W 2020 roku toczyły się prace nad koncepcją programową dla tego etapu i przygotowywany był teren pod budowę.

 

Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego  w realizacji

 

W lipcu br. podpisaliśmy umowę na realizację obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9 w systemie Projektuj i buduj za kwotę około 52,9 mln złotych. Wykonawca będzie miał 36 miesięcy na zaprojektowanie i wybudowanie drogi z wyłączeniem okresów zimowych w czasie prowadzenia robót budowlanych. Aktualnie, zgodnie z umową, trwają prace projektowe. W ramach zadania planowane jest zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi jednojezdniowej klasy GP o długości około 2,7 km. Przebiegać będzie ona nowym śladem od węzła na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755 do ulicy Opatowskiej w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 9 stanowiącej wylot z Ostrowca w kierunku Opatowa i Rzeszowa. W ramach inwestycji planowana jest m.in. korekta części węzła, budowa wiaduktu nad drogą powiatową, budowa dwóch mostów oraz ronda w miejscu włączenia nowego przebiegu drogi krajowej nr 9 w istniejącą trasę.

 

Inwestycja w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia komfortu jazdy zarówno dla kierowców podróżujących tranzytem, jak i zmotoryzowanych z samego Ostrowca, a także zminimalizuje niedogodności związane z korkami i hałasem w centrum miasta. Obecnie DK9 przebiega przez Ostrowiec Świętokrzyski miejskimi ulicami, na których średnie natężenie ruchu przekraczało w 2015 roku 23 tysiące pojazdów na dobę. Dzięki inwestycji możliwe będzie oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu poprzez przełożenie ruchu tranzytowego na nowy przebieg drogi krajowej nr 9.

 

Kontynuujemy rozbudowę odcinka DK78 Kije - Chmielnik

 

W grudniu rozpoczęły się prace przy ustroju nośnym wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu rozbudowywanej drogi krajowej nr 78 na odcinku Kije - Chmielnik. Cała trasa będzie przystosowana dla pojazdów o dopuszczalnym nacisku 11,5 tony na oś. Realizowane od ub. roku roboty zakończą się w październiku 2021 r. Na rozbudowanej drodze między Kijami a wiaduktem została ułożona przedostatnia warstwa wiążąca nawierzchni, wzdłuż tego 3-kilometrowego fragmentu trasy wykonane zostały drogi dojazdowe. Na około 6-kilometrowym odcinku drogi nr 78 od wiaduktu w stronę Chmielnika podbudowa bitumiczna wykonana została w ponad 60 proc., a warstwa wiążąca ułożona jest na fragmentach stanowiących około 40 procent długości tego odcinka.

 

W ramach inwestycji wartej około 58 mln złotych zaplanowano poprawę geometrii drogi (np. złagodzenie łuków i spadków) i uzyskanie możliwie najlepszych parametrów dla założonej klasy drogi GP. Dla zapewnienia obsługi przyległych terenów zaprojektowano drogi dojazdowe do pól. Zgodnie z projektem powstanie wiadukt nad linią kolejową LHS nr 65 Hrubieszów - Sławków Południowy. Ponadto inwestycja obejmie między innymi: wykonanie wykopów i nasypów, przebudowę i budowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii, wykonanie odwodnienia i kanalizacji deszczowej, przebudowę i budowę przepustów pod drogą i pod zjazdami, budowę chodników dla pieszych, budowę zjazdów i zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dróg, budowę oświetlenia ulicznego w obrębie przejść dla pieszych na skrzyżowaniach.

 

Cztery świętokrzyskie inwestycje w programie budowy 100 obwodnic

 

Od  2020 roku realizujemy rządowy Program budowy 100 obwodnic, w ramach którego w województwie świętokrzyskim powstaną obwodnice:

 

  • Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42,
  • Starachowic w ciągu drogi krajowej nr 42,
  • Chmielnika w ciągu dróg krajowych nr 73 i 78,
  • Osieka w ciągu drogi krajowej nr 79.

 

Jako pierwsza powstanie blisko 12-kilometrowa dwujezdniowa obwodnica Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42, która będzie realizowana w systemie Projektuj i buduj. W grudniu podpisaliśmy umowę na realizację inwestycji za kwotę 284 mln złotych w terminie 43 miesięcy z uwzględnieniem 3-miesięcznych okresów zimowych w trakcie robót budowlanych.

 

W październiku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Chmielnika w ciągu dróg krajowych nr 73 i 78. W ramach rozpoczętych prac przygotowawczych opracowane zostaną warianty przebiegu nowej drogi. Wyłoniony z postępowaniu wykonawca ma za zadanie między innymi opracowanie Studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, uzyskanie w ciągu trzech lat decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przygotowanie materiałów potrzebnych do realizacji inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Koszt prac przygotowawczych  to blisko 2 mln złotych. W listopadzie podpisaliśmy drugą z kolei umowę na prace przygotowawcze dla obwodnicy Osieka w ciągu drogi krajowej  nr 79. Koszt dokumentacji to blisko 1,7 mln złotych.

 

 We wrześniu ogłoszony został przetarg na opracowanie analogicznego zakresu dokumentacji dla obwodnicy Starachowic w ciągu drogi krajowej nr 42. Oferty wykonawców poznamy w styczniu 2021 roku.

 

Powstaje dokumentacja dla 200 km świętokrzyskich dróg krajowych  

 

W tym roku rozpoczęły się prace przygotowawcze dla obwodnic Chmielnika i Osieka oraz prace projektowe dla obwodnic Wąchocka i  Ostrowca Świętokrzyskiego oraz rozbudowy drogi krajowej nr 79 na długości 54 kilometrów. Dobiegają końca prace nad dokumentacją dla odcinków drogi ekspresowej S74 o łącznej długości około 100 kilometrów i kolejnego odcinka obwodnicy Morawicy. W 2020 roku prowadzone były prace przygotowawcze i projektowe dla odcinków świętokrzyskich dróg krajowych o łącznej długości około 200 km. Trwają postępowania przetargowe na opracowanie różnych etapów dokumentacji dla kolejnych odcinków.

 

Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze dla wszystkich świętokrzyskich odcinków drogi ekspresowej S74. Dobiegają końca prace nad koncepcjami programowymi dla pięciu odcinków tej trasy o łącznej długości około 100 kilometrów między granicą województwa łódzkiego i świętokrzyskiego a Opatowem. Również w tym roku złożony został wniosek o decyzję środowiskową dla posiadającego koncepcję programową przejścia przez Kielce. Ogłoszenie przetargów na realizację tego odcinka drogi ekspresowej S74 oraz sąsiadującego z nim odcinka Przełom/Mniów - węzeł Kielce Zachód planowane jest w przyszłym roku. Ponadto trwają prace nad koncepcjami programowymi dla odcinków: granica województw łódzkiego i świętokrzyskiego - Przełom/Mniów, Cedzyna - Łagów i Łagów - Jałowęsy. 

 

W 2020 r. ogłoszone zostały przetargi na projekty przebudowy i wzmocnienia do 11,5 tony na oś czterech odcinków o łącznej długości 54 km drogi krajowej nr 79. Trwają już prace nad dokumentacją.  W oparciu o te projekty będzie można między innymi dostosować drogę do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś na odcinkach: Skrzypaczowice - Osiek (9,9 km, koszt dokumentacji ok. 1,4 mln zł), Osiek - Połaniec (12,6 km, koszt dokumentacji 1,8 mln zł), Połaniec - Słupia (19,8 km, koszt dokumentacji 2,3 mln zł), Ożarów - Sobótka (11,5 km). Wykonawcy mają za zadanie przygotowanie materiałów do decyzji środowiskowych, uzyskanie tych decyzji, wykonanie projektów rozbudowy odcinków drogi i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ciągu 34 miesięcy od podpisania umów. Łączny koszt prowadzonych obecnie prac przygotowawczych dla odcinków drogi krajowej nr 79 w województwie świętokrzyskim to około 9 mln złotych.

 

Cztery odcinki świętokrzyskich dróg z nową nawierzchnią

 

Kolejne odcinki dróg krajowych w województwie świętokrzyskim zyskały w 2020 roku nową nawierzchnię. W tym roku wyremontowane zostały 3 odcinki drogi krajowej nr 9 i odcinek drogi krajowej nr 77. Zrealizowane zostały remonty za blisko 6 mln złotych.

 

Nową nawierzchnię na jezdni i chodnikach, oznakowanie poziome i odwodnienie zyskał odcinek drogi krajowej nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim o długości około 1,1 km. Remontem objęta została ulica Sandomierska i Rondo Republiki Ostrowieckiej. Koszt prac to około 1,5 mln złotych. To trzeci wyremontowany w ostatnich latach miejski odcinek DK9. Również w tym roku wymieniona została nawierzchnia na odcinkach drogi krajowej nr 9 w Kurowie o długości 0,8 km i między Kurowem a Goźlicami o długości 1 km. Te remonty kosztowały około 1,2 mln złotych. Dobiegły końca zasadnicze roboty bitumiczne na remontowanym odcinku Milczany - Sandomierz drogi krajowej nr 77. Na trasie o długości ponad 2 km została ułożona nowa nawierzchnia. Koszt remontu to około 3,1 mln złotych.

 

Dwa nowe i cztery wyremontowane mosty w regionie świętokrzyskim

 

W bieżącym roku powstały dwa nowe obiekty mostowe w ramach inwestycji na drogach krajowych województwa świętokrzyskiego. Cztery mosty zostały wyremontowane. Ruszył remont kolejnego obiektu, a także przetarg na największą mostową inwestycję w regionie - przebudowę mostu w Sandomierzu.

 

W 2020 r. powstały dwa nowe obiekty mostowe - most w Andruszkowicach w ciągu drogi krajowej nr 79 i obiekt w Stąporkowie w ciągu drogi krajowej nr 42 o konstrukcji potężnego przepustu. W obu przypadkach konieczna była rozbiórka starych mostów. Roboty prowadzone były pod ruchem połową najpierw starego, a następnie nowego mostu. Inwestycja w Andruszkowicach kosztowała około 2,3 mln złotych, a w Stąporkowie 1,3 mln złotych. Nową nawierzchnię, izolację, elementy bezpieczeństwa ruchu zyskały mosty w ciągu drogi krajowej nr 74 w Cieklińsku i w Napękowie. Koszt każdego zadania to około 1 mln złotych. Remonty przeszły także obiekty w ciągu drogi krajowej nr 42 w Bliżynie i Parszowie. Łączny koszt zrealizowanych inwestycji i remontów na drogach krajowych województwa świętokrzyskiego to ponad 5 mln złotych. Zamontowane zostały także zabezpieczenia na wiaduktach między jezdniami dróg ekspresowych S7 w Skarżysku-Kamiennej i S74 w Cedzynie. 

 

Do 2021 roku potrwa rozpoczęty w październiku br. remont 160-metrowego wiaduktu w Brodach Iłżeckich w ciągu drogi krajowej nr 9. Aktualnie prowadzone są prace pod obiektem mostowym. Wartość zadania to około 5,6 mln złotych. Również w przyszłym roku zakończy się projektowanie remontu mostu w Opatowie w ciągu drogi krajowej nr 74 oraz mostu objazdowego.

 

W br. ogłosiliśmy przetarg na przebudowę starego mostu przez Wisłę w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej nr 77. Otwarcie ofert planowane jest w styczniu 2021. Inwestycja będzie realizowana w systemie Projektuj i buduj, co oznacza, że zadaniem wykonawcy będzie dokonanie optymalizacji projektowych, a następnie rozbiórka znacznej części istniejącego obiektu, wzmocnienie istniejących podpór, wybudowanie na nich nowej konstrukcji zbliżonej wizualnie do obecnej oraz włączenie mostu do istniejącego układu komunikacyjnego miasta. Docelowo przeprawa przez Wisłę w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik - Sandomierz - Stalowa Wola - Przemyśl komunikującej Świętokrzyskie z Podkarpaciem ma być dwujezdniowa. W takim celu w 2011 roku wybudowany został nowy most, biegnący równolegle do starego obiektu.

 

Przetarg na obwodnicę Opatowa ogłoszony!

 

Doskonałym podsumowaniem roku na świętokrzyskich drogach krajowych jest ogłoszenie 28 grudnia przetargu na realizację obwodnicy Opatowa w ciągu drogi ekspresowej S74 i drogi krajowej nr 9. Obwodnica Opatowa będzie realizowana w systemie Projektuj i buduj w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

 

Przez Opatów przebiegają obecnie dwie ważne trasy krajowe o dużym natężeniu ruchu – droga nr 74 i droga nr 9. Na odcinku w starym centrum miasta drogi biegną jednym śladem, wąską ulicą, między ciasną zabudową, co sprawia, że w godzinach szczytu Opatów jest zakorkowany. W ciągu doby przez miasto przejeżdża kilkanaście tysięcy pojazdów, w jednej trzeciej ciężkich.  Obwodnica Opatowa uwolni miasto od ruchu tranzytowego, zatorów i spalin, poprawi jakość życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo i komfort podróżujących tranzytem. Znacznie skróci czas podróżowania drogami nr 9 i nr 74. Będzie stanowiła ważny odcinek planowanej drogi ekspresowej S74, która w przyszłości połączy województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie. 

 

Inwestycja polegać będzie na budowie w przeważającej części po nowym śladzie odcinka dwujezdniowej drogi krajowej nr 9 klasy GP i odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S74. Obwodnica biec będzie po południowo-zachodniej stronie Opatowa, a jej uzupełnieniem będzie w przyszłości projektowany odrębnie 3-kilometrowy łącznik w ciągu drogi krajowej nr 74 poprowadzony na północ od miasta. W ramach obwodnicy Opatowa planowane są dwa węzły drogowe: 

- węzeł Opatów na skrzyżowaniu istniejącej drogi nr 9 z jej przyszłym przebiegiem i z planowanym tzw. łącznikiem północnym do drogi krajowej nr 74, 

- węzeł Marcinkowice na skrzyżowaniu planowanej drogi ekspresowej S74 z projektowaną drogą krajową nr 9 zapewniający skomunikowanie z drogą wojewódzką nr 757 do Staszowa.