viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAKonsultacje społeczne

Droga S 74 Przełom/Mniów - węzeł Niewachlów

26-01-2010

Przebieg docelowy drogi S 74 na odcinku Przełom/Mniów -węzeł NIEWACHLÓW


GDDKiA O/Kielce informuje, że przeprowadzono konsultacje społeczne w/s docelowego przebiegu S 74, które miały charakter fakultatywny.


Poniżej zamieszczamy Raport z dotychczasowych konsultacji:


 


Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowe przebiegu drogi ekspresowej S74


na odcinku Przełom / Mniów – węzeł „Niewachlów”


Sprawozdanie z konsultacji projektu, przeprowadzonych do stycznia 2007r.


Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Kielcach


Projektant: BPBDiM Sp. z o.o. „Transprojekt Warszawa”


Opracowanie: Katarzyna Łowicka PROINWESTYCJA 18 stycznia 2007r.


W załączeniu materiały będące wynikiem zgłoszonych uwag podczas przeprowadzonych konsultacji.


Sprawozdanie z konsultacji projektu_styczen 2007.pdf


konsult1.pdf


konsult2.pdf


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GDDKiA O/Kielce informuje, że do dnia 22 grudnia 2006 r. prowadzone są konsultacje społeczne dot. przebiegu drogi ekspresowej nr 74 na odcinku Przełom/Mniów - węzeł NIEWACHLÓW (Kostomłoty).


Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczeństwa z prowadzonymi pracami projektowymi, kończącymi się ustaleniem ostatecznego korytarza dla przebiegu przedmiotowego odcinka drogi.


Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z treścią załączonej informacji. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dot. planowanego przedsięwzięcia w sprawie rozpatrywanych wariantów przebiegów mozna składać:


- drogą pocztowa na adres:


BPBDiM Sp. z o.o. TRANSPROJEKT - WARSZAWA , ul. Rydygiera 8/3A, 01-793 Warszawa.


- faxem na numer (0-22) 832 29 13


- pocztą elektroniczną na adres: transwar@transprojekt.pl


z dopiskiem: " Konsultacje społeczne droga S 74, odcinek Przełom/Mniów - węzeł NIEWACHLÓW (Kostomłoty).


Informujemy, że będą rozpatrywane tylko pisma podpisane imiennie i zaopatrzone w adres zamieszkania nadawcy.


W ramach prowadzonych konsultacji odbędą się spotkania w terenie, wg poniższego harmonogramu:


7.12.2006 godz. 10.00 Gminny Ośrodek Kultury w Strawczynie, ul.Żeromskiego 16,


7.12.2006 godz. 12.00 Urząd Gminy Miedziana Góra, ul.Urzędnicza 18 


7.12.2006 godz. 15.00 Urząd Miasta w Kielcach (sala USC), ul.Rynek 1


8.12.2006 godz. 10.00 Gmina Mniów Zespół Szkół w Mniowie (sala gimnastyczna) ul.Centralna  


Jednocześnie wyjaśniamy, że ostateczny przebieg odcinka drogi ekspresowej wyznaczony zostanie decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydaną przez Wojewodę Świętokrzyskiego w uzgodnieniu z Ministrem Środowiska i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, wg obowiązującej ustawy Prawo Ochrony Środowiska.


Opis_I_etap.pdf


Mapa_I_etap_25000.pdf


Mapa środowiskowa.pdf


Mapa_II_etap_5000_0.pdf


Mapa_II_etap_5000_1.pdf


Mapa_II_etap_5000_2.pdf


Mapa_II_etap_5000_3.pdf


Mapa_II_etap_5000_4.pdf


Mapa_II_etap_5000_5.pdf


Mapa_II_etap_5000_6.pdf


Mapa_II_etap_5000_7.pdf


Mapa_II_etap_5000_8.pdf


Mapa_II_etap_25000.pdf


Pismo_I_etap.pdf