viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

W województwie łódzkim przygotowywane są kolejne strategiczne projekty drogowe

17-11-2020

Sieć drogowa województwa łódzkiego, mimo że należy do najlepiej rozwiniętych w kraju, w dalszym ciągu intensywnie się zmienia. Jest tu strategiczne skrzyżowanie autostrad A1 i A2 oraz drogi ekspresowe S8 i S14. W przygotowaniu jest już dokumentacja dla dróg ekspresowych S12 i S74, które poprawią połączenie centrum kraju z woj. lubelskim i podkarpackim.

Droga ekspresowa S12

Obie trasy zarówno S12, jak i S74 ujęte są w jednej decyzji środowiskowej, która nie jest jednak jeszcze ostateczna. Droga ekspresowa S12 ma brać swój początek od przyszłego węzła Rokszyce na autostradzie A1 na wysokości Piotrkowa Trybunalskiego i poprowadzić przez Sulejów i Opoczno do granicy z województwem mazowieckim, skąd będzie można nią dotrzeć do Lublina.

 

Budowa tej trasy umożliwi wyprowadzenie z Piotrkowa Trybunalskiego tranzytu prowadzonego na osi wschód – zachód. Odciąży również zatłoczony odcinek drogi krajowej nr 12 między Piotrkowem Trybunalski i Sulejowem, gdzie kumuluje się ruch z tras: Piotrków Trybunalski - Radom, Łódź - Kielce, Kalisz - Lublin, Kalisz - Kielce. Zatem budowa tej trasy zwiększy zarówno przepustowość, jak i prędkość tranzytu na osi wschód - zachód i wschód - południowy zachód. Będzie to zatem trasa ważna nie tylko z punktu widzenia transportu ogólnokrajowego, ale także zmieni sposób funkcjonowania lokalnych społeczności.

 

Zakres zadania obejmuje projekt i budowę dwujezdniowej trasy o nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturą techniczną. W trakcie realizacji przebudowane zostaną odcinki istniejących dróg w miejscach połączenia z drogą ekspresową, powstaną miejsca obsługi podróżnych różnych typów (I - III), a także urządzenia ochrony środowiska (m.in. ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt) i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, a także urządzenia melioracyjne). Droga ekspresowa S12 ma powstawać w podziale na dwa odcinki: Piotrków Trybunalski - Sulejów (węzeł Kozenin) o długości ok. 35 km i Sulejów (węzeł Kozenin) - granica woj. łódzkiego i mazowieckiego o długości ok. 26 km.GDDKiA 

 

Na opisywanym odcinku ma powstać osiem węzłów drogowych: 

- Piotrków Trybunalski (S12/DK91)- Rokszyce (A1/S12) zintegrowany z węzłem Piotrków Trybunalski Południe (A1/S74)

- Włodzimierzów (S12/DW742)

- Sulejów (S12/DK74)

- Mniszków (S12/DK12)

- Kozenin (S12/S74)

- Januszewice (S12/DW713)

- Opoczno (S12/DW726)

 

Trasa pozwoli w nowoczesny sposób połączyć centrum Polski z wschodnią częścią kraju. Preferowany wariant przebiegu drogi ekspresowej S12 w województwie łódzkim ma 61,1 km długości.

 

Droga ekspresowa S74

Droga ekspresowa S74 będzie naturalnym uzupełnieniem drogi S12 i stanowić będzie łącznik tej trasy z południowo wschodnią częścią kraju. Będzie to droga dwujezdniowa o nawierzchni bitumicznej, z możliwością dobudowania w przyszłościtrzeciego (wewnętrznego pasa). Budowa ekspresowej S74 (wraz z połączeniem do S12) jest ważnym elementem GDDKiA pozwalającym na szybkie i bezpieczne skomunikowanie centrum kraju z woj. świętokrzyskim i podkarpackim, a co za tym idzie wschodnią i południową granicą kraju. Pozwoli ona na wyprowadzenie tranzytu z zatłoczonego Sulejowa i okolicznych miejscowości oraz umożliwi sprawny i bezpieczny przejazd zarówno w ruchu lokalnym, jak i dalekobieżnym (Kalisz - Kielce - Rzeszów).

 

W trakcie realizacji przebudowane zostaną odcinki istniejących dróg w miejscach połączenia z drogą ekspresową, powstaną miejsca obsługi podróżnych różnych typów (I - III), a także urządzenia ochrony środowiska (m.in. ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt) i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, a także urządzenia melioracyjne). Droga ekspresowa S74 ma powstawać na odcinku od węzła Kozenin do granicy woj. łódzkiego i świętokrzyskiego.

 

Na opisywanym odcinku ma powstać pięć węzłów drogowych:

- Kozenin (S12/S74)

- Paradyż (S12/DK74)

- Żarnów (S12/DW726)

- Bronów (S12/DW746)

- Grębenice (S12/DK74)

 

Preferowany wariant drogi S74 w przebiegu przez województwo łódzkie ma nieco ponad 24 km długości.

 

W przypadku obu dróg ekspresowych S12 i S74 proces przygotowawczy ma zakończyć się w 2024 roku, zaś uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w połowie roku 2027.

 

Poza drogami najwyższych kategorii budowane są też inne trasy, służące mieszkańcom regionu.

 

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 w województwie łódzkim obwodnice zyska pięć miejscowości: Błaszki, Brzeziny, Łowicz, Srock i Wieluń.

 

Obwodnica Błaszek w ciągu drogi krajowej nr 12

3 listopada 2020 roku poznaliśmy najkorzystniejszą ofertę w przetargu na wykonanie Studium Korytarzowego i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej dla obwodnicy Błaszek w ciągu DK12. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Multiconsult Polska Sp. z.o.o z Warszawy. Opracowanie dokumentów i uzyskanie niezbędnych decyzji ma trwać 54 miesiące.

 

Kwota, jaką wskazał wykonawca, to nieco ponad 2,9 mln. Obwodnica Błaszek to całkowicie nowa inwestycja. Dzięki niej wyprowadzony zostanie tranzyt z centrum miejscowości, która znajduje się w ciągu ważnego korytarza transportowego dla Wielkopolski, pomiędzy Sieradzem i Kaliszem. Usprawniony zostanie zatem dojazd pojazdów ciężarowych od strony korytarza drogi krajowej nr 11, drogi krajowej nr 25 oraz Kalisza do drogi ekspresowej S8 w pobliżu Sieradza, dalej w kierunku Łodzi i Warszawy. Jednocześnie nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska. Planowane lata budowy: 2027-2029.

 

Obwodnica Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72

3 listopada 2020 roku wybrana została najkorzystniejsza oferta w przetargu na wykonanie dokumentacji dla obwodnicy Brzezin. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Multiconsult Polska Sp. z.o.o z Warszawy. Ma ona za zadanie opracować Studium Korytarzowe i Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej i uzyskać decyzję środowiskową.

 

Opracowanie dokumentów i uzyskanie niezbędnych decyzji ma trwać 54 miesiące. Kwota, jaką wskazał wykonawca, to blisko 3,9 mln zł. Zadaniem obwodnicy miasta będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w Brzezinach w związku z obecnym przebiegiem drogi krajowej nr 72. Jest to połączenie pomiędzy drogą ekspresową S8 Warszawa - Piotrków Trybunalski a Łodzią i korytarzem północ-południe, czyli autostradą A1. Cały ruch odbywa się tam przez ścisłą zabudowę miejską Brzezin. Budowa obwodnicy Brzezin odciąży miasto od ruchu do i z Łodzi w kierunku drogi ekspresowej S8. Poprawi się znacznie bezpieczeństwo i warunki życia mieszkańców. Planowane lata budowy: 2027-2029.

 

Obwodnica Łowicza w ciągu dróg krajowych nr 14, 70 i 92

Znamy już także oferty w przetargu na opracowanie Studium Korytarzowego i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy tego miasta. Złożyło je sześć polskich firm. Oferowane ceny wahają się od 3,8 do 7,1 miliona złotych, zaś kwota przeznaczona przez GDDKiA na ten cel wynosi nieco ponad 6 mln złotych. Tylko jedna z ofert przekracza nasz budżet.

 

Po szczegółowej analizie złożonych ofert komisja przetargowa wskaże tę najkorzystniejszą. Przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, to koniec stycznia 2021 roku. Łowicz jest szczególnym miejscem na mapie komunikacyjnej województwa łódzkiego. Położony jest w obrębie trzech dróg krajowych o numerach: 14, 70 i 92. Ruch z tych tras koncentruje się w centrum miasta. Budowa obwodnicy przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, a także odciąży układ komunikacyjny i zwiększy przepustowość ulic miejskich w blisko 30-tysięcznym Łowiczu. Inwestycja bezwzględnie poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na odcinkach ww. dróg krajowych prowadzących z jednej strony do Warszawy, z drugiej strony włączających się do autostrad A2 i A1. Planowane lata budowy: 2027-2029.

 

Obwodnica Srocka w ciągu drogi krajowej nr 12 i 91

Srock jest jedyną z pięciu miejscowości w woj. łódzkim ujętych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2023, dla której były prowadzone prace przygotowawcze w ramach szerszego przedsięwzięcia, jakim jest rozbudowa drogi krajowej nr 12/91. Obecnie jesteśmy na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co przewidziane jest na koniec bieżącego roku.

 

Rekomendowany przebieg przyszłej obwodnicy liczy nieco ponad 3,8 km długości. Podstawowym jej celem jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miejscowości z uwagi na jej umiejscowienie w centrum Polski. Droga krajowa nr 12/91 na odcinku Srock-Piotrków Trybunalski, pomiędzy autostradą A1 i drogą ekspresową S8, stanowi ważne, alternatywne do autostrady A1, połączenie Łodzi z Piotrkowem Trybunalskim. Srock narażony jest na uciążliwy ruch zarówno tranzytowy, jak i lokalny. Wyprowadzenie ruchu z zabudowań znacząco wpłynie na poprawę warunków drogowych w miejscowości i radyklaną zmianę warunków środowiska. Planowane lata budowy: 2025-2027.

 

Obwodnica Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 45

2 listopada 2020 roku poznaliśmy oferty w przetargu na opracowanie Studium Korytarzowego i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Wielunia w ciągu DK45. Zgłosiły się cztery firmy, których oferty mieszczą się w kwocie, jaką chcemy przeznaczyć na realizację zamówienia (blisko 5,78 mln zł). Wartość złożonych ofert waha się w granicach od 3,87-5,2 mln zł. Zakładamy, że trasa zostanie wybudowana w latach 2027-2029.

 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Wielunia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 45. W ostatnich latach oddano do ruchu obejście Wielunia w osi wschód-zachód, w ciągu drogi krajowej nr 74. Budowa drogi ekspresowej S8 pomiędzy Łodzią a Wrocławiem spowodowała jednak znaczący wzrost ruchu w osi północ-południe. Planowana inwestycja ma za zadanie zaradzić obecnej sytuacji i rosnącym potokom ruchu kierującym się z i do drogi ekspresowej S8. Na południe od Wielunia ruch rozdziela się na drogi krajowe nr 43 i 45 prowadzące do Częstochowy i autostrady A1 oraz Kluczborka i korytarza drogi krajowej nr 11, planowanej do rozbudowy do parametrów drogi ekspresowej S11. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, polepszenie warunków bytowania, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości ruchu w Wieluniu.

 

Obwodnica Radomska w ciągu DK91 i DK42

Poza rządowym Programem budowy 100 obwodnic planowana jest jeszcze obwodnica Radomska w ciągu DK91 i DK42, która ma wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miasta, przez które na osi północ południe biegnie DK91 (będąca alternatywą dla autostrady A1) i ze wschodu na zachód DK42. Obwodnica będzie miała klasę GP (główna ruchu przyśpieszonego) i będzie to trasa jednojezdniowa.

 

Pozwoli jednak znakomicie ułatwić przejazd obiema wymienionymi drogami krajowymi, dzięki czemu samochody ominą ciasne i bardzo zatłoczone centrum miasta, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Długość obwodnicy w ciągu DK91 będzie wynosiła blisko 8,5 km, zaś w przypadku DK42 ok. 5,9 km, co łącznie daje ponad 14 km. Aktualnie jesteśmy w trakcie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Realizacja w systemie „Projektuj i buduj” planowana jest na lata 2022-2026.