viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

W województwie łódzkim trwają intensywne prace nad domknięciem komunikacyjnego „kręgosłupa” kraju

10-11-2020

Województwo łódzkie - ścisłe centrum kraju - należy do obszarów o najlepiej rozwiniętej sieci głównych szlaków komunikacyjnych państwa.

GDDKiA

 

Z pewnością ma na to wpływ fakt, że tu przecinają się najważniejsze drogi w Polsce, zarówno ze wschodu na zachód, jak i z południa na północ. Mimo to na terenie woj. łódzkiego wciąż prowadzone są strategiczne inwestycje, które pomogą „dopiąć” cały komunikacyjny kręgosłup kraju. Na dziś przez teren województwa biegnie blisko 216 km autostrad (A1 i A2), ponad 200 km dróg ekspresowych (S8 i S14), blisko 557 km dróg głównych ruchu przyśpieszonego i 403 km dróg głównych. Już w tej chwili Łódź doskonale skomunikowana jest drogami najwyższych kategorii z Warszawą, Berlinem (autostrada A2), Gdańskiem (autostrada A1) i Wrocławiem, a pośrednio z Republiką Czeską.

 

Autostrada A1 - flagowa inwestycja

 

Najważniejszą jest budowa autostrady A1 na odcinku węzeł Tuszyn - granica woj. łódzkiego i śląskiego. Całe ogromne przedsięwzięcie podzielone zostało na cztery odcinki realizacyjne o łącznej długości 64 km. Przedsięwzięcie realizowane jest w systemie „Projektuj i buduj”. Jego zakończenie będzie oznaczało, że od trójmiejskich portów będzie można dojechać do czeskiej granicy wygodną nowoczesną autostradą.

 

Odcinek A: Tuszyn - Piotrków Trybunalski

 

Pierwszą umowę, na odcinek węzeł Tuszyn - węzeł Piotrków Trybunalski Południe o długości 15,9 km podpisaliśmy 30 lipca 2018 r. Aktualnie zaawansowanie prac sięga 2/3, a niemal na całej długości odcinka kierowcy mogą korzystać już z nowej betonowej jezdni. Odcinek powinien być gotowy w II połowie przyszłego roku.

 

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/8013/a1-wezel-tuszyn-wezel-piotrkow

 

Odcinek D: Radomsko - granica woj. łódzkiego i śląskiego

 

Dokładnie miesiąc później zawarto umowę na odcinek Radomsko - granica woj. łódzkiego i śląskiego, którego długość wynosi 7 km. To aktualnie jeden z dwóch najbardziej zaawansowanych odcinków. Podobnie jak w przypadku odcinka węzeł Tuszyn - węzeł Piotrków Trybunalski Południe, prace zaawansowane są w 2/3. Tym odcinkiem także pojedziemy w II połowie przyszłego roku. Na obecną chwilę na całej długości odcinka dostępna jest już nowa, wschodnia jezdnia. http://a1odcinekd-radomsko-granicawoj.pl/

 

Odcinek C: Kamieńsk - Radomsko

 

Przedostatnim odcinkiem, na który została zawarta umowa, to odcinek węzeł Kamieńsk - węzeł Radomsko o długości 16,7 km. Nastąpiło to 14 września 2018 r. W tym przypadku terminowa data oddania drogi do użytku to również II połowa 2021 r. Aktualnie trwają tu intensywne prace związane z ukończeniem nowej betonowej (wschodniej) jezdni. Ogólne zaawansowanie prac zdecydowanie przekroczyło już półmetek.

 

http://www.a1odcinekc-kamiensk-radomsko.pl/index.html

 

Odcinek B: Piotrków Trybunalski - Kamieńsk

 

Umowa na odcinek węzeł Piotrków Trybunalski Zachód - węzeł Kamieńsk liczący 25 km - najdłuższy ze wszystkich odcinków realizacyjnych A1 - została zawarta 18 kwietnia 2019 r. Zatem zgodnie z warunkami kontraktu ten odcinek będzie ukończony latem 2022 r. W tej chwili intensywnie prowadzone są tam prace związane z układaniem betonowej nawierzchni na wschodniej jezdni. Zaawansowanie całości robót sięga 27 proc.

 

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/8015/a1-wezel-belchatow-wezel-kamiensk

 

W istocie rzeczy jest to przebudowa istniejącego starego odcinka A1 między Głuchowem i Piotrkowem Trybunalskim oraz istniejącej dwujezdniowej DK1 zwanej popularnie „Gierkówką”. Realizowana jest w systemie „Projektuj i buduj”, co skutkuje tym, że pierwszy okres po podpisaniu umowy przeznaczony był na wykonanie projektu i uzyskanie zastępczej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W praktyce oznacza to również, że prace na wszystkich odcinkach odbywają się pod ruchem. Aktualnie na trzech odcinkach, na których prace ruszyły w pierwszej kolejności (Tuszyn - Piotrków Trybunalski, Kamieńsk - Radomsko i Radomsko - granica województw) ruch odbywa się większości po nowej jezdni. Natomiast na odcinku Kamieńsk - Radomsko trwają intensywne prace związane z układaniem nawierzchni betonowej na pierwszej jezdni. Zatem oprócz standardowych wyzwań, jakie niesie ze sobą budowa, konieczne jest także utrzymanie ogromnego tranzytowego ruchu, który na tym odcinku (według pomiarów ruchu z 2015 roku) sięgał 40 tyś. pojazdów na dobę. Obecnie ta wartość może być większa nawet o 50 proc. Nowa trasa będzie drogą o dużej przepustowości i trwałości. Na całym odcinku będzie miała po trzy pasy ruchu, a nawierzchnia będzie betonowa, co pozwoli eksploatować ją bez większych zabiegów remontowych przez 30-40 lat. Już teraz kierowcy mogą korzystać z długich odcinków nowych betonowych jezdni.

 

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/39730/Kolejne-osiem-kilometrow-betonowej-jezdni-autostrady-A1-oddane-do-dyspozycji-kierowcow

 

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/38941/Kolejne-kilometry-betonowej-autostrady-oddane-dla-kierowcow

 

Ring drogowy wokół Łodzi, Zgierza, Aleksandrowa Łódzkiego i Pabianic

 

Wiele wskazuje na to, że Łódź wraz z przyległymi miastami tworzącymi aglomerację, będzie pierwszym w Polsce miastem mogącym się pochwalić pełnym ringiem dróg najwyższych kategorii. W części autostrad, a w części dróg ekspresowych. Aktualnie istnieją już trzy odcinki stanowiące części składowe tego ringu: od północy autostrada A2, od wschodu A1, od południa droga ekspresowa S8 i od południowego zachodu droga ekspresowa S14 (Zachodnia obwodnica Pabianic). W tej chwili trwa budowa dwóch ostatnich, brakujących odcinków S14, które pozwolą domknąć ring wokół aglomeracji, wyprowadzając z jego zachodniej części ruch tranzytowy. Budowę tej trasy podzielono na dwa odcinki realizacyjne: węzeł Łódź Lublinek - węzeł Łódź Teofilów i węzeł Łódź Teofilów - Słowik.

 

Odcinek węzeł Łódź Lublinek - węzeł Łódź Teofilów ma 12,1 km długości, realizowany jest w systemie „Projektuj i buduj”. Na obecną chwilę prace znacznie przekraczają półmetek. Zgodnie z warunkami kontraktu prace powinny się zakończyć na początku 2022 r.

 

www.s14odcinek1.pl

 

Jest już pewne, że na drodze ekspresowej S14 powstanie węzeł Łódź Teofilów.

 

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/39789/Dobre-wiesci-z-budowy-S14-Zachodniej-Obwodnicy-Lodzi

 

Odcinek węzeł Teofilów - Słowik ma 16,7 km i podobnie jak ww. odcinek realizowany jest w systemie „Projektuj i buduj”, choć umowa przewiduje nieco dłuższy czas na prace budowlane. W czerwcu, w terminie wynikającym z umowy, złożono do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dokumenty potrzebne do uzyskania decyzji ZRID. Trwają prace w oparciu o dotychczas wydane decyzje, a ich zaawansowanie sięga 11 proc. W tym przypadku nową trasą powinniśmy pojechać z początkiem 2023 r.

 

http://s14-odcinek2.pl/

 

O skali prowadzonych na terenie województwa inwestycji niech zaświadczy fakt, że łączna wartość robót budowlanych to ponad 3,5 miliarda złotych. To jednak nie koniec prac związanych z rozwojem sieci dróg najwyższych kategorii.

 

Najbliższe plany dla województwa łódzkiego

 

Aktualnie jesteśmy w trakcie uzyskiwania decyzji środowiskowej na drogi ekspresowe S12 i S74 na terenie naszego województwa. Droga S12 ma łączyć się na południe od Piotrkowa Trybunalskiego z autostradą A1 i biec przez Sulejów i Opoczno w kierunku Radomia, zaś droga S74 połączy się z S12 w sąsiedztwie Opoczna i poprowadzi przez Kielecczyznę na Podkarpacie. Decyzja obejmuje obie te drogi. Ich łączna długość na terenie województwa łódzkiego będzie wynosiła ok. 85 km.

 

W związku z dużym wzrostem natężenia ruchu na autostradzie A2 między Łodzią i Warszawą, podjęta została decyzja o dobudowie dodatkowego pasa ruchu dla każdej z jezdni na tym odcinku autostrady. Znacznie ułatwi to dojazd z centrum kraju do stolicy. W województwie łódzkim i mazowieckim trwa opracowywanie elementów koncepcji programowej poszerzenia autostrady A2 na długości ok. 89 kilometrów o dodatkowy pas ruchu. Równocześnie Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w Łodzi i Warszawie prowadzą postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowych w tym zakresie.

 

Docelowo autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ trzy pasy ruchu.

 

Dalszym etapem, po zapewnieniu finansowania, będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”. Zakładamy, że budowa potrwa około dwóch lat i będzie prowadzona pod ruchem, czyli bez wyłączenia odcinka z użytkowania. Zakończenie prac przewiduje się w drugiej połowie 2025 r.

 

Będą nowe obwodnice!

 

Rozwój nowoczesnej sieci drogowej to nie tylko budowa autostrad i tras ekspresowych, ale także wyprowadzanie ruchu z centrów miast, co nie tylko przekłada się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców czy wzrost komfortu życia, ale także na znaczne skrócenie czasu przejazdu. W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 w województwie łódzkim powstanie ich pięć. Dotyczy to obwodnic Wielunia w ciągu DK45, Łowicza w ciągu DK14, DK70 i DK92, Błaszek w ciągu DK12, Brzezin w ciągu DK72 i Srocka w ciągu DK12/91.

 

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/39881/Dynamiczny-postep-rzadowego-Programu-budowy-100-obwodnic-w-wojewodztwie-lodzkim