viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Mieszkańcy ul. Teoplitza w Łodzi, wbrew wcześniejszym oświadczeniom, mają dostęp do wody

30-10-2020

O całej sytuacji szeroko informowały lokalne media pod koniec lata tego roku. Budowa drogi ekspresowej S14 wymusiła konieczność przejęcia części nieruchomości Państwa Pokojowy, na której znajdowała się studnia głębinowa, wraz z podłączeniem jej do domu.

Właściciele nieruchomości byli informowani o fakcie przejęcia części nieruchomości (wraz ze studnią) w pismach GDDKiA już
w 2015 r. Mimo to nie odwołali się od decyzji Wojewody Łódzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), jak również zaakceptowali wysokość odszkodowania za teren i będącą na nim studnię, które zostało wypłacone w 2017 r. Celem wypłacanych przez GDDKiA odszkodowań, jest nie tylko rekompensata za przejęte mienie, ale także przekazanie środków finansowych na odtworzenie dotychczasowych warunków życia. Z formalnego, prawnego punktu widzenia wypłata odszkodowania zamyka sprawę i wyczerpuje wszelkie roszczenia wobec inwestora - GDDKiA.

 

Od tamtej pory Państwo Pokojowy regularnie przysyłali żądania wykupienia pozostałej części nieruchomości, mimo że konsekwentnie byli informowani przez GDDKiA, że brak jest ku temu jakichkolwiek podstaw prawnych. Należy tu nadmienić, że w podobnych sytuacjach to właściciel nieruchomości musi ponad wszelką wątpliwość dowieść, że nie można jej użytkować na dotychczasowych zasadach i dowody te muszą być niepodważalne, ponieważ wykupienie nieruchomości w formie tzw. resztówki, wiąże się z wydawaniem publicznych pieniędzy. Więcej o zasadach nabywania nieruchomości pod budowę dróg możecie Państwo przeczytać tutaj:

 

 https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/38912/Zasady-nabywania-nieruchomosci-pod-budowe-drog-krajowych

 

W chwili rozpoczęcia budowy, kiedy konieczne okazało się zlikwidowanie studni (będącej już, po wypłaceniu odszkodowania, własnością Skarbu Państwa), jej byli właściciele postawili szereg bezpodstawnych zarzutów i nieprawdziwych tez, jak choćby takich, że wody na zamieszkałej przez nich działce nie ma, a inwestor chce ich odciąć od jedynego jej źródła, jednocześnie szeroko informując o sprawie, w krzywdzącym inwestora tonie, lokalne media. Nie przedłożyli przy tym żadnych wiarygodnych dokumentów, a jedynie kilka mocno wątpliwych opinii.

 

Wobec zaistniałej sytuacji, decyzję o budowie nowej studni na terenie działki Państwa Pokojowy podjął wykonawca budowy drogi ekspresowej S14. Wbrew wcześniejszym twierdzeniom właścicieli działki, wodę udało się znaleźć na głębokości 27, a nie 100 metrów, jak przekonywali. Następnie wybudowano studnię i przeprowadzono porównawcze badania próbek wody z obu studni - starej i nowej. Z ich wyników jasno wynika, że woda w obu studniach ma te same właściwości fizykochemiczne i nadaje się do spożycia. Wtedy nową studnię podłączono do budynku mieszkalnego.

 

W kontekście całej sytuacji widać, że kierowane pod naszym adresem zarzuty były całkowicie bezpodstawne i krzywdzące dla GDDKiA. Wiele również wskazuje, że podejmowane przez zainteresowanych działania wynikały ze złej woli bądź chęci ominięcia obowiązujących przepisów prawa. Tymczasem GDDKiA musi dbać nie tylko o to, aby wszystkie jej działania były zgodne z prawem, ale także o właściwe wydatkowanie publicznych pieniędzy. Opisana sytuacja pokazuje z jak wieloma trudnymi nie tylko technicznie i formalnie, ale także społecznie problemami GDDKiA zmaga się przy realizacji kluczowych dla gospodarki kraju inwestycji.