viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

2019 rok minął pod znakiem budowy autostrady A1 i drogi ekspresowej S1.

31-12-2019

Niewątpliwie mijający rok był dobrym rokiem dla kierowców w poruszających się po drogach krajowych województwa śląskiego. Pomimo, iż skupiliśmy się na kontynuacji rozpoczętych prac budowlanych i projektowych udało się również przygotować szeroki front dla nowych inwestycji.

56 KM NOWEJ A1.

23 grudnia udostępniliśmy kierowcom 24 kilometry autostrady A1 - do węzła Częstochowa Północ od węzła Częstochowa Południe. W tym ponad 4 kilometry jezdni od węzła Częstochowa Blachownia do węzła Częstochowa Południe, który był już zrealizowany w sierpniu, lecz ze względu na brak kolejnych odcinków nie mógł być wtedy udostępniony kierowcom.

 

Od 2 sierpnia kierowcy mogą korzystać z nowego blisko 33-kilometrowego odcinka autostrady od węzła Częstochowa Południe do węzła Pyrzowice.

 

Oddane do ruchu w tym roku 56 km autostrady umożliwia nieprzerwaną jazdę od granicy państwa w Gorzyczkach do północnych dzielnic Częstochowy, mijając po drodze konurbację górnośląską i Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach.

 

Budowa A1 nadal trwa

Budowanych jest jeszcze 5 odcinków autostrady A1: 4 na terenie województwa łódzkiego i 1 na terenie województwa śląskiego. Będziemy również kontynuowali prace na dopuszczonym do ruchu odcinku pomiędzy węzłami Częstochowa Północ - Częstochowa Blachownia.

 

A1 od granicy województwa śląskiego do węzła Częstochowa Północ

W grudniu 2019 minął rok od czasu rozpoczęcia robót budowalnych na tym 16,9 km odcinku. Pierwszy kamień milowy został osiągnięty 15 marca 2019 r. Wykonawca miał za zadanie złożenie do właściwego organu administracji publicznej kompletnego wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie zmiany decyzji ZRID. Zakończenie tej inwestycji planowane jest w 2022.

 

Na terenie woje województwa łódzkiego budowany jest:

- odcinek A węzeł Tuszyn – węzeł Piotrków Trybunalski Południe, długość odcinka 15,9 km, lata realizacji w formule Projektuj i buduj 2019-2022,

- odcinek B węzeł Piotrków Trybunalski Południe – węzeł Kamieńsk, długość odcinka 25 km, lata realizacji w formule projektuj i buduj 2019-2022,

- odcinek C węzeł Kamieńsk – węzeł Radomsko, długość odcinka 16,7 km, lata realizacji w formule projektu i buduj 2019-2022,

- odcinek D węzeł Radomsko – granica województwa śląskiego, długość odcinka 7 km, lata realizacji w formule projektuj i buduj 2019-2022.

 

DROGA EKSPRESOWA S1.

Docelowo będzie mieć długość 135 km. Zakończenie realizacji wszystkich inwestycji na S1 w 2023 sprawi, że trasa będzie bezpieczną i wygodną drogą oraz ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu aż do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1.

 

Budowa drogi S1 Pyrzowice-Podwarpie

26 listopada minął rok od podpisania umowy na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 pomiędzy Pyrzowicami a Podwarpiem. 26 września 2019 r. został osiągnięty pierwszy kamień milowy na budowie drogi S1 Pyrzowice-Podwarpie. Wykonawca miał za zadanie wykonanie, w ciągu 7 miesięcy od dnia zakończenia okresu zimowego wartości robót nie mniejszej niż 20% ustalonej w umowie kwoty. Projekt będzie realizowany do II kwartału 2021 r.

 

Budowa drogi S1 Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki)

W październiku podpisaliśmy umowę na wykonanie nowego, 8,5-kilometrowego odcinka Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki), który powstanie w 34 miesiące od podpisania umowy.

 

Trwają przetargi na budowę 40 kilometrów drogi ekspresowej S1 po nowym śladzie

Droga ekspresowa S1 na odcinku od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej przebiegać będzie po nowym śladzie. Projekt przyczyni się do przyspieszenia rozwoju regionu Śląska poprzez poprawę warunków wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Co jednak najistotniejsze przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wpłynie na poprawę jakości podróżowania, w tym obniżenia kosztów transportu drogowego.

 

Nowa droga pozwoli również na przejęcie znacznej części ruchu obciążającego obecnie drogi północ - południe, usprawni komunikację Podbeskidzia z aglomeracją śląską oraz przejazd tranzytowy przez nią. Ponadto z ruchu tranzytowego odciążone zostaną miejscowości zlokalizowane wzdłuż drogi krajowej DK1 na odcinku między Tychami a Bielskiem-Białą, przez które, z powodu licznych skrzyżowań, ruch jest obecnie znacznie utrudniony.

 

Wyłonieni w przetargach wykonawcy będą realizować zadania w formule „Projektuj i buduj”, co oznacza, że w ramach zadania zaprojektują i wykonają nowe odcinki drogi oraz uzyskają wszystkie niezbędne decyzje pozwalające na użytkowanie trasy. Umowy z wykonawcami, przy braku odwołań, planujemy podpisać w II kwartale 2020 roku. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2021-2023.

 

Cztery odcinki S1 z Mysłowic do Bielska-Białej

Ogłosiliśmy już przetargi dla trzech odcinków trasy S1 z Mysłowic do Bielska-Białej. Przetarg na budowę odcinka IV został ogłoszony 30 grudnia br. przez krakowski oddział GDDKiA. Wszystkie odcinki realizowane będę w formule „Projektuj i buduj”.

 

Odcinki realizacyjne drogi S1 od Mysłowic do Bielska-Białej

 

Odcinek I: węzeł Kosztowy II (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła), w zakres którego wchodzą: 

 • droga ekspresowa o długości 12,865 km
 • obwodnica Bierunia o długości 2,1 km
 • trzy węzły drogowe: Kosztowy II, Lędziny, Bieruń
 • jedna para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Lędziny Wschód (klasa II) oraz Lędziny Zachód (klasa III)

Odcinek II: węzeł Oświęcim (z węzłem) - Dankowice, w zakres którego wchodzą: 

 • droga ekspresowa o długości 15,165 km
 • trzy węzły drogowe: Oświęcim, Wola, Brzeszcze

Odcinek III: Dankowice - węzeł Suchy Potok (z węzłem), w zakres którego wchodzą:

 • droga ekspresowa o długości 12,02 km
 • dwa węzły drogowe: Stara Wieś, Suchy Potok
 • jedna para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Dankowice Zachód (klasa II) oraz Dankowice Wschód (klasa III)
 • jeden obwód utrzymania drogi

Odcinek IV: obwodnica Oświęcimia - długość 9,04 km

 

PRZED NAMI BUDOWA KOLEJNYCH ODCINKÓW S1

Podwarpie - Dąbrowa Górnicza

16 grudnia ogłosiliśmy przetarg zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza o długości 6,950 km po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1. Zadanie będzie realizowane w formule realizacji: Projektuj i buduj. Lata realizacji: 2020- 2022. Na oferty czekamy do 28 lutego 2020 roku.

 

S1 w m. Dąbrowa Górnicza

Podpisaliśmy również umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi ekspresowej S1 w m. Dąbrowa Górnicza o długość odcinka 2,72 km.

 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi ekspresowej S1 odcinek Mysłowice - Lędziny 

Umowę na zaprojektowanie rozbudowy podpisaliśmy 5 lipca 2019r. Wykonawca zobowiązał się wykonać kompleksową dokumentację projektową i uzyskać niezbędne uzgodnienia oraz decyzje administracyjne. Zapewni także wsparcie na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom oraz będzie pełnił nadzór autorski w czasie realizacji robót. Rozbudowa obejmie istniejącą drogę ekspresową S1 na odcinku Mysłowice – Lędziny, o długości 5,443 km. Podstawowe cele inwestycji to: dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 115kN/oś, poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu drogowego, poprawa warunków komunikacyjnych.

 

POZOSTAŁE INWESTYCJE W REALIZACJI

Budujemy pierwszy odcinek obwodnicy Poręby i Zawiercia

23 grudnia podpisana została umowa na budowę pierwszego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia.  To odcinek obwodnicy o długości 16,664 km, w ciągu DK 78 biegnący przez Siewierz, Porębę do Zawierciańskiej dzielnicy Kromołów.

Wykonawca będzie miał 34 miesiące na realizację inwestycji. Każdy z dwóch etapów, projektowania i realizacji, powinien trwać nie dużej niż 17 miesięcy, z tym że do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe, a do czasu realizacji robót nie. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne opracowania projektowe, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje niezbędne dla wykonania kontraktu, oraz zrealizuje roboty budowlane, w tym budowę:

 • nowego odcinka drogi krajowej nr 78 o długości 16,664 km,
 • dwóch węzłów drogowych (Kuźnica i Kromołów),
 • sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 78 z drogą wojewódzką 793
  w Siewierzu,

II kwartał 2023 r. - oddanie do ruchu wybudowanej obwodnicy

Odcinek I realizowany będzie w formule „Projektuj i buduj”. Budowa II odcinka, o długości ok. 7,7 km, będzie realizowana w formule „Buduj”, jako kolejny etap powstawania całego ciągu obwodnicy. Na wykonanie kompleksowej dokumentacji złożonych zostało 11 ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na początku przyszłego roku.

 

Rozpoczynamy remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 78 nad linią kolejową i ulicami miejskimi w Zawierciu

9 grudnia 2019 r. przekazaliśmy plac budowy wykonawcy dla realizacji tego kontraktu. Istniejący obiekt mostowy ma 196,80 m długość i 17,53 m szerokość. Na obiekcie zlokalizowana jest jezdnia o szerokości 13,00 m. Szczegółowy zakres robót obejmuje: wymianę nawierzchni jezdni, kap chodnikowych, elementów odwodnienia, urządzeń dylatacyjnych, barier energochłonnych i balustrad oraz latarni oświetlenia ulicznego, oczyszczenie i reprofilację spodu płyty pomostowej, naprawę ubytków dźwigarów prefabrykowanych, naprawę zarysowanych podpór wiaduktu. Termin zakończenia robót – do dnia 30 listopada 2020 r.

 

SUKCESYWNIE POPRAWIAMY KLIMAT AKUSTYCZNY W CIĄGU ISTNIEJĄCYCH DRÓG

W tym roku wybudowaliśmy i zamontowaliśmy ekrany kaustyczne o długości ponad 14 km za ponad 77,8 milinów złotych.    

 

DK1 Wrzosowa

2 miesiące przed terminem umownym zakończyliśmy budowę ekranów wzdłuż DK1 we Wrzosowej. Celem inwestycji było zapewnienie ochrony terenów i zabudowań, położonych w sąsiedztwie drogi krajowej nr 1 we Wrzosowej, przed ponadnormatywnym poziomem hałasu pochodzącym od ruchu samochodowego. Wartość wykonanych robót budowlanych to 2,152 mln zł.

 

DK 1 Czechowice – Dziedzice         

Ponad 7 km ekranów wybudowaliśmy wzdłuż drogi krajowej nr 1 w Czechowicach–Dziedzicach za ponad 29,6 mln zł. 

 

DK44 Mikołów

Zakończone zostały roboty związane z budową ekranu akustycznego wzdłuż DK 44 na odcinku od ul. Beskidzkiej do skrzyżowania z ul. Plebiscytową w Mikołowie. Ekran akustyczny został zainstalowany na wzmocnionym murze oporowym o wysokości 3,0 m. Długość ekranu akustycznego wynosi ok. 40,0 m a jego wysokość 5,0 m. Zastosowano przezierne wypełnienie paneli, ze szkła akrylowego. Ekran ten stanowi uzupełnienie wykonanych w 2018 r. zabezpieczeń przeciwhałasowych na DK44. Z chwilą zakończenia robót przywrócona została również docelowa organizacja ruchu drogowego. Wartość umowna robót to ponad 800 tys. zł.

 

DK45 Racibórz

Zakończyliśmy również zadanie budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych o długości 338 m, wzdłuż DK45, na przebiegu ul. Starowiejskiej od skrzyżowania z ul. Ocicką do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego w m. Racibórz. Wartość tych robót to 1,871 mln zł.    

 

S52 (dawniej S1) w ciągu obwodnicy Skoczowa

Zaktualizowaliśmy dokumentację projektową a następnie wybudowaliśmy zabezpieczenia przeciwhałasowe o długości prawie 3,2 km w ciągu obwodnicy miejscowości Skoczów. Wartość tych robót to ponad 21,3 mln zł.

 

DK81 Pawłowice i Warszowice

W tym roku udało się również zrealizować ekrany w Pawłowicach i Warszowicach (DK81) Wartość wykonanych robót budowalnych to 21,9 mln zł.

 

DZIAŁANIA W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Uruchomiliśmy nową sygnalizację świetlną na DK78 w Nakle Śląskim.

Starą sygnalizację świetlną obejmującą tylko jedno przejście dla pieszych zastąpiła nowa, porządkująca ruch na każdym wlocie skrzyżowania drogi krajowej nr 78 z ulicami Główna i Szeroka. W ramach zadania realizowanego w systemie "projektuj i buduj" została zaprojektowana sygnalizacja świetlna wraz z nową organizacją ruchu. Projekt zakładał budowę sygnalizacji świetlnej acyklicznej pracującej w oparciu o system detekcji. Nowopowstała sygnalizacja ułatwi wyjazd pojazdom z wlotów podporządkowanych jak i zwiększy bezpieczeństwo pieszych w rejonie skrzyżowania.

 

Podpisaliśmy również umowę na budowę systemu łączności alarmowej na autostradzie A1 i A4 w województwie śląskim

Powstanie nowy system łączności, który ma zostać zainstalowany na 116 km autostrady. Na autostradzie A1 będzie to odcinek pomiędzy węzłem Pyrzowice a granicą państw, na A4 pomiędzy węzłami: Gliwice Sośnica i Katowice Murckowska. Zamówienie będzie realizowane w formule "Projektu i Buduj". Wykonawca w ofercie zadeklarował, że przedłuży okres świadczenia usługi utrzymywania systemu łączności alarmowej na odcinku autostrady A1 i A4 w województwie śląskim o dodatkowe 2 lata.

 

DROGI ZE WSPARCIEM FINANSOWYM UE I BANKU ŚWIATOWEGO

Również w tym roku otrzymaliśmy kolejny zastrzyk środków unijnych dla sektora drogowego w Polsce. Wsparcie z UE  zostanie przeznaczone miedzy innymi na budowę S1 w województwie śląskim na odcinku Pyrzowice – Podwarpie.

 

Budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku Pyrzowice - Podwarpie

- wartość całkowita projektu: 139 844 173 zł

- wartość dofinansowania z UE: 74 445 971 zł

 

Projekt obejmuje budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku Pyrzowice - Podwarpie o długości 9,72 km. Droga ekspresowa stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w bazowym korytarzu TEN-T.

 

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych, a także usprawnienie ruchu tranzytowego i poprawa warunków życia mieszkańców terenów sąsiadujących z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.

 

Ostatni odcinek A1 z finansowaniem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę kredytową o wartości 300 mln euro na współfinansowanie budowy autostrady A1 pomiędzy Tuszynem a Częstochową. Kredyt zasili Krajowy Fundusz Drogowy, z którego finansowana jest budowa i przebudowa dróg krajowych w Polsce, w tym przede wszystkim autostrad i dróg ekspresowych oraz obwodnic miast. Odcinek autostrady A1, dla którego zawarto właśnie umowę kredytową, to ostatni fragment tej trasy, skierowany do realizacji przez obecny rząd w 2017 r. A1 pomiędzy Tuszynem koło Łodzi a Częstochową, o długości 81 km i wartości przekraczającej 3,5 mld zł, jest brakującym elementem łączącym cały układ sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Jest to kluczowy odcinek z punktu widzenia budowy spójnej sieci dróg szybkiego ruchu, która jest jednym z najważniejszych priorytetów obecnego rządu.

 

KOLEJNE INWESTYCJE W PRZYGOTOWANIU.

Przebudowa dwóch mostów nad rzeką Kamieniczką w ciągu DK 1 w Romanowie

18 grudnia br. ogłosiliśmy przetarg na wykonanie robót budowlanych. Termin składania ofert wyznaczono do 12 stycznia 2020 r. Termin zakończenia robót jest jednym z kryteriów oceny ofert. Roboty powinny być zakończone do końca sierpnia 2021 roku.

 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino nad drogą ekspresową nr S86 w m. Katowice”.

Umowa z Wykonawcą dokumentacji projektowej została podpisana 25 września 2019 r. z 12 miesięcznym terminem realizacji. Wykonawca zobowiązał się wykonać kompleksową dokumentację projektową i  uzyskać niezbędne uzgodnienia oraz decyzje administracyjne. Zapewni także wsparcie na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom oraz będzie pełnił nadzór autorski w czasie realizacji robót. Wymagania dla projektowanych obiektów inżynierskich: trwałość budowli 100 lat obciążenie: na klasę A.

 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku Zabełków – Roszków

Umowa z Wykonawcą dokumentacji projektowej została podpisana 25 czerwca 2019 r. z 13 miesięcznym terminem realizacji. Wykonawca zobowiązał się wykonać kompleksową dokumentację projektową i  uzyskać niezbędne uzgodnienia oraz decyzje administracyjne. Zapewni także wsparcie na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom oraz będzie pełnił nadzór autorski w czasie realizacji robót. Rozbudowa obejmie istniejącą drogę krajową nr 45 na odcinku Zabełków – Roszków, o długości 2,89 km. Podstawowe cele inwestycji to: dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 115kN/oś, poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu drogowego, poprawa warunków komunikacyjnych.

 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowy drogi krajowej nr 78 na odcinku Wodzisław – Rybnik

Umowa z Wykonawcą dokumentacji projektowej została podpisana 18 października 2019 r. z 13 miesięcznym terminem realizacji. Wykonawca zobowiązał się wykonać kompleksową dokumentację projektową i  uzyskać niezbędne uzgodnienia oraz decyzje administracyjne. Zapewni także wsparcie na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom oraz będzie pełnił nadzór autorski w czasie realizacji robót. Rozbudowa obejmie istniejącą drogę krajową nr 78  na odcinku  Wodzisław – Rybnik , o długości 5,814 km. Podstawowe cele inwestycji to: dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 115kN/oś, poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu drogowego, poprawa warunków komunikacyjnych.

 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania budowy mostu przez ciek Blaszynówka w ciągu DK 11 w  Tworogu

Umowa z Wykonawcą dokumentacji projektowej została podpisana 25 czerwca 2019 r. Wykonawca zobowiązał się wykonać kompleksową dokumentację projektową i  uzyskać niezbędne uzgodnienia oraz decyzje administracyjne. Zapewni także wsparcie na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom oraz będzie pełnił nadzór autorski w czasie realizacji robót. Wymagania dla projektowanych obiektów inżynierskich: trwałość budowli 100 lat, obciążenie na klasę A.