viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Pracowity rok 2019

17-12-2019
W Łódzkiem obok wielu sztandarowych inwestycji, zrealizowano wiele służących m.in. bezpieczeństwu.

Zdecywanie najważniejszym wydarzeniem mijającego roku, było podpisanie umowy na budowę ostatniego odcinka autostrady A1 w Łódzkiem . Nastąpiło to 18 kwietnia. Wraz z tym faktem, można było stwierdzić, że wszystkie brakujące odcinki autostrady A1 są w realizacji! Odcinek Węzeł Piotrków Trybunalski Południe - węzeł Kamieńsk jest najdłuższym odcinkiem realizacyjnym na terenie województwa łódzkiego i liczy ponad 24 km.   Wszystkie pozostałe brakujące odcinki autostrady A1 są w fazie budowy. (Również odcinek „E” między granicą województwa łódzkiego i obwodnicą Częstochowy – budowany przez katowicki Oddział GDDKiA). Od momentu podpisania umowy, w Łódzkiem, będzie w  budowie 64 kilometrów autostrady A1, stanowiącej komunikacyjny kręgosłup kraju. Nowa droga będzie także nową jakością, jeśli chodzi o standard podróżowania. Poprawi się nie tylko sam komfort podróży ale radykalnie zmienią się również: bezpieczeństwo i przepustowość drogi. W miejsce dwujezdniowej drogi krajowej o dwóch pasach ruchu i nawierzchni bitumicznej, pojawi się nowoczesna autostrada. Znikną skrzyżowania jednopoziomowe, które były źródłem wielu kolizji i wypadków, w tym bardzo groźnych, a na nową trasę będziemy mogli dostać się za pośrednictwem wygodnych i bezpiecznych węzłów bezkolizyjnych. Ruch lokalny zabezpieczą nowoprojektowane drogi w sąsiedztwie autostrady. Novum będzie fakt, że trasa będzie miała bardzo trwałą i nowoczesną nawierzchnię betonową, co oznacza  ponadprzeciętną trwałość . Według ocen specjalistów powinna wytrzymać bez poważniejszych zabiegów remontowych 30-40 lat. Kolejną zmianą będzie to, że każda jezdnia w miejsce dwóch, będzie miała trzy pasy ruchu! To podniesie przepustowość nowej trasy o 50% w stosunku do stanu obecnego. Realizacja tej strategicznej trasy jest, zarówno dla inwestora, jak i dla wykonawców, wyzwaniem szczególnym, ponieważ proces, jest de facto, rozbudową istniejącej drogi krajowej nr 1 do standardu autostrady. Trzeba więc nie tylko prowadzić prace budowlane ale także zapewnić przejezdność i zadbać o bezpieczeństwo tak podróżujących, jak i wykonawców.  Zakończenie budowy tego odcinka, będzie ukoronowaniem dzieła, co upoważni do stwierdzenia, że w Polsce zakończono budowę autostrady A1! Dzięki temu w przyszłości przejazd z południa kraju do portów trójmiejskich skróci się do 6 godzin! Podniesie to zdecydowanie konkurencyjność i zachęci do korzystania z ich usług kontrahentów z takich krajów, jak: Czechy, Słowacja i Węgry.

 

GDDKiA  GDDKiA

 

W połowie maja została podpisana umowa na budowę 10 sygnalizacji świetlnych  i sześciu zatok autobusowych na drodze krajowej nr 12 między Srockiem i Piotrkowem Trybunalskim oraz na odcinku  DK 91 od Piotrkowa Trybunalskiego do  Radomska. Będzie tam  wkrótce znacznie bezpieczniej . Sygnalizacje świetlne zostaną zamontowane na skrzyżowaniach w Srocku, Rękoraju, Karwinie, Jarostach Dużych, Niechcicach, Kamieńsku i Kletni. Zaś w Rozprzy i Radomsku pojawią się na przejściach dla pieszych. Prace są właśnie finalizowane.

 

W dniu 30 maja 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) – gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego. Droga ma zostać zaprojektowana w taki sposób by w jak najmniejszym stopniu ingerować w tereny zabudowane i omijać w miarę możliwości tereny chronione przyrodniczo. Obie nowe drogi ekspresowe będą miały dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, z możliwością budowy trzeciego w przyszłości. Długość drogi ekspresowej S12 w Łódzkiem to ponad 61 km, zaś drogi S74, nieco ponad 24 km. W ramach projektu przewiduje się także budowę; 13 węzłów drogowych (8 w ramach S12 i 5 w ramach S74), oraz ośmiu miejsc obsługi podróżnych I, II i III kategorii. Za ochronę zwierząt będą odpowiadały liczne przejścia dla zwierząt, przed hałasem będą z kolei chroniły ekrany dźwiękochłonne. Droga ekspresowa S12 jest częścią szlaku krajowego wschód - Zachód, łączącego granice kraju: Dorohusk - Łęknica, zaś S74 ma łączyć centrum kraju z Podkarpaciem.

 

 

Znacznie poprawi się także bezpieczeństwo na DK 72. Pod koniec sierpnia, w Balinie u zbiegu DK 72 z DW 473 ruszyła budowa ronda.  Dotychczas wlot drogi wojewódzkiej znajdował się na łuku drogi i włączał się w drogę krajową pod ostrym kątem, co znacznie ograniczało pole widzenia i powodowało wiele niebezpiecznych sytuacji. Rondo, które powstanie, uspokoi ruchu i pozwoli każdemu płynnie i bezpiecznie włączyć się do jazdy. W czasie prowadzonych robót droga krajowa, mimo, że z ograniczeniami, będzie dostępna dla samochodów cały czas. Również przez cały okres prac będzie można z niej zjeżdżać na drogę wojewódzką 473. Inaczej będzie dla podróżujących tą  Inwestycja prowadzona jest w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, wykonawcą jest firma Strabag. Koszt przebudowy to nieco ponad 4,2 mln. Termin zakończenia prac wyznaczono na 31 lipca 2020 roku.

 

GDDKiA

 

Kolejną strategiczną chwilą mijającego roku, było podpisanie umowy na drugi odcinek drogi ekspresowej S14 - Zachodniej Obwodnicy Łodzi, Węzęł Łodx Teofilów Słowik. To ostatni, brakujący fragment tzw. ringu dróg szybkiego ruchu wokół aglomeracji łódzkiej. Nastąpiło to 22 sierpnia z  firmą Stecol Corporation z ChRL. Budowa ostatniego odcinka S14 jest ważna nie tylko z punktu widzenia strategii transportowej w regionie, ale także dla całej sieci dróg krajowych. Po oddaniu do ruchu znakomicie poprawi warunki życia mieszkańców Łodzi, Pabianic, Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego i Aleksandrowa Łódzkiego, wyprowadzając tranzyt z tych miejscowości, jednocześnie skracając czas przejazdu. Poprawi także warunki ruchu w zachodniej części Łodzi, ułatwiając kierowcom jadącym od strony Konina, Poddębic czy Warty dojazd do autostrad A1 i A2, a także drogi ekspresowej S8, bez konieczności wjeżdżania do miasta. Dzięki wybudowaniu drogi S14 Łódź (wraz z aglomeracją) będzie pierwszym miastem w Polsce z pełnym ringiem wykorzystującym autostradę i drogi ekspresowe. Po zakończeniu inwestycji, droga ekspresowa S14 będzie liczyła ok. 28,5 km długości, połączy autostradę A2 z drogą ekspresową S8 i w całości będzie przebiegała przez teren województwa łódzkiego. Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, o szerokości 3,5 metra każdy z możliwością dobudowy trzeciego, zewnętrznego, zależnie od potrzeb. Realizowana będzie w systemie projektuj i buduj. Przyniesie liczne korzyści, zarówno podróżującym tranzytem, jak i lokalnym kierowcom, oraz mieszkańcom. Poza komfortem życia (mniejszy hałas, ograniczona emisja spalin, mniej samochodów na ulicach) zdecydowanie poprawi się także bezpieczeństwo zarówno zmotoryzowanych, mieszkańców okolicznych miejscowości, jak i tzw. niechronionych uczestników ruchu, tzn. pieszych i rowerzystów.

 

 

 

GDDKiA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 września, w Głuchowie na DK 12 w pobliżu skrzyżowania z ulicą Gołygowską - drogą powiatową Głuchów - Grabica, pojawiły się pierwsze ekipy budowlane. W tym miejscu powstanie, rondo, co pozwoli lepiej skomunikować DK 12 i DK 91 z autostradą A1.  Nowo wybudowane rondo zastąpi istniejące skrzyżowanie z sygnalizacją. Pozwoli to na poprawę bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu. Prace, zgodnie z warunkami kontraktu mają się zakończyć do 15 listopada 2020 roku. Wybudowane rondo pozwoli łatwiej i bezpieczniej zjechać na autostradę A1 w kierunku Katowic, jadącym od strony Srocka DK 12.