viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Ogłaszamy kolejny przetarg na budowę S1 od Mysłowic do Bielska-Białej

11-10-2019

Do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej przekazaliśmy dziś ogłoszenie o zamówieniu na realizację drogi ekspresowej S1 na odcinku Dankowice - Suchy Potok. Po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłoszenie o przetargu pojawi się również na elektronicznej platformie zakupowej GDDKiA. Etap budowy inwestycji planowany jest na lata 2021-2023.

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie realizować zadanie w formule „Projektuj i buduj”, co oznacza, że w ramach zadania zaprojektuje i wykona nowy odcinek drogi oraz uzyska wszystkie niezbędne decyzje pozwalające na użytkowanie trasy. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w połowie 2020 roku. W ramach kontraktu wykonawca będzie miał obowiązek zaprojektować i wykonać, w szczególności:

 • drogę ekspresową S1 o długości 12,02 km,
 • węzły drogowe: Stara Wieś i Suchy Potok,
 • Miejsca Obsługi Podróżnych: Dankowice Wschód III i Dankowice Zachód II,
 • Obwód Utrzymania Drogowego z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi zlokalizowany w obszarze węzła Stara Wieś,
 • obiekty inżynierskie w ciągu drogi S1 i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą S1,
 • urządzenia ochrony środowiska,
 • infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze S1 w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 • organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • System Zarządzania Ruchem.

Cztery odcinki

To trzeci z czterech odcinków realizacyjnych S1 pomiędzy Mysłowicami i Bielsko-Białą. Dla odcinka I: węzeł Kosztowy II (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła) oraz II: węzeł Oświęcim (z węzłem) - Dankowice postępowania przetargowe zostały już ogłoszone 10 października br.

 

Postępowanie przetargowe na IV odcinek realizacyjny stanowiący obwodnicę Oświęcimia, w ciągu DK44, o długość ok. 9 km planujemy ogłosić w grudniu br. Tym samym całość zadania realizacyjnego od Mysłowic do Bielska-Białej zostanie ogłoszona jeszcze w tym roku. Wszystkie odcinki realizowane będą w formule „Projektuj i buduj”.

 

Odcinek I: węzeł Kosztowy II (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła), w zakres którego wchodzą:

 • droga ekspresowa o długości 12,865 km
 • obwodnica Bierunia o długości 2,1 km
 • trzy węzły drogowe: Kosztowy II, Lędziny, Bieruń
 • para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Lędziny Wschód (klasa II) oraz Lędziny Zachód (klasa III)

 

Odcinek II: węzeł Oświęcim (z węzłem) - Dankowice, w zakres którego wchodzą:

 • droga ekspresowa o długości 15,165 km
 • trzy węzły drogowe: Oświęcim, Wola, Brzeszcze

 

Odcinek III: Dankowice - węzeł Suchy Potok (z węzłem), w zakres którego wchodzą: GDDKiA 

 • droga ekspresowa o długości 12,02 km
 • dwa węzły drogowe: Stara Wieś, Suchy Potok
 • para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Dankowice Zachód (klasa) oraz Dankowice Wschód (klasa III)
 • obwód utrzymania drogowego

 

Odcinek IV: obwodnica Oświęcimia, długość ok. 9,04 km.

 

Ekspresowe połączenie na Śląsku

Budowa S1 od Bieska-Białej do Mysłowic to kolejny, po tzw. obejściu Węgierskiej Górki, odcinek, dzięki któremu trasa S1 będzie bezpieczną i wygodną drogą oraz ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu aż do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1. Jej realizacja jest niezaprzeczalną szansą na rozwój, w szczególności dla mieszkańców Podbeskidzia, Małopolski i Śląska. To najdłuższy z planowanych do budowy lub przebudowy odcinków drogi S1. Pozwoli ominąć istniejący odcinek DK1 od Tychów do Bielska-Białej, z wieloma sygnalizacjami świetlnymi.

 

Trwa już budowa drugiej jezdni S1 od Pyrzowic do Podwarpia. W planach jest przebudowa istniejącego odcinka DK1 od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej, a dla tzw. Obejścia Węgierskiej Górki została podpisana umowa na realizację – pisaliśmy o tym: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/35371/Intensywne-dzialania-na-slaskiej-S1-Podpisujemy-umowe-i-oglaszamy-przetargi-na-kolejne-odcinki. Docelowo droga S1 będzie mieć długość 135 km.

 

Kalendarium

30 czerwca 2016 r. - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

15 marca 2017 r. - uzgodnienie przez ministra właściwego ds. transportu Programu Inwestycji

10 października 2019 r. - ogłoszenie przetargów na odcinki realizacyjne I-II

11 października 2019 r. - przekazanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu na realizację S1 na odcinku Dankowice - węzeł Suchy Potok

październik 2019 r. - ogłoszenie o zamówieniu na realizację S1 na odcinku Dankowice - węzeł Suchy Potok (odcinek III)

grudzień 2019 r. - ogłoszenie przetargu na IV odcinek realizacyjny (obwodnica Oświęcimia w ciągu DK44)

kwiecień 2020 r. - planowane zawarcie umowy na realizację inwestycji w formule „Projektuj i buduj” dla odcinków I-III

lipiec 2020 r. - planowane zawarcie umowy na realizację inwestycji w formule „Projektuj i buduj” dla odcinka IV

2021 - 2023 - planowany okres budowy