viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Staż w GDDKiA - dobra droga na start

16-07-2019
Z początkiem lipca swoją zawodową przygodę we wrocławskim Oddziale GDDKiA rozpoczęła pięcioosobowa grupa studentów z Politechniki Wrocławskiej kierunku inżynierii materiałowej i budownictwa oraz Uniwersytetu Wrocławskiego kierunku inżynierii geologicznej.

Celem stażu studenckiego jest pogłębienie zdobytej wiedzy oraz umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia w przyszłości pracy zawodowej. Przez najbliższe tygodnie kompetencje rozwijane dotąd w murach uczelni doskonalone będą pod okiem naszych ekspertów z Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg. Realizowany program kładzie główny nacisk na rozbudowanie praktycznych umiejętności. Jest także szansą na zapoznanie się ze wszystkimi technologiami budowy obiektów liniowych oraz wzięcie udziału w badaniach laboratoryjnych i pomiarach terenowych wykonywanych przez nowoczesne i akredytowane laboratorium drogowe GDDKiA . Już w pierwszych dniach stażyści uczestniczyli w badaniach DSN – Diagnostyki Stanu Nawierzchni. Pobierali też próbki z nawierzchni autostrady A4. Wszystkie czynności wykonywane były pod czujnym okiem naszych doświadczonych pracowników Wydziału Technologii oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Przed stażystami kolejne, ciekawe wyzwania i doświadczenia w terenie, a także udział w przygotowywaniu próbek i sprzętu do badań.

 

W dniach 9 i 15 lipca br. do grona naszych stażystów dołączyły również studentki z Politechniki Wrocławskiej kierunku budownictwo – specjalizacja drogowa oraz Uniwersytetu Wrocławskiego kierunku zagospodarowania przestrzennego. Nad realizacją programu praktyk czuwać będą doświadczeni pracownicy Wydziału Dróg i Sieci Drogowej oraz Wydziału Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego. W trakcie trwania stażu, praktykantki pozyskają m.in. informacje na temat utrzymania i zarządzania siecią drogową województwa dolnośląskiego, całodobowego monitoringu stanu sieci drogowej i warunków ruchu drogowego, a także zagadnień związanych z zapewnieniem ochrony pasa drogowego.

 

Realizacja stażu studenckiego odbywa się w ramach w ramach projektu „Staż w GDDKiA - Dobra Droga na Start” związanego z obchodami jubileuszu 200 lat istnienia Centralnej Administracji Drogowej oraz w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Wrocławskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dla części studentów.

 

Więcej o projekcie: Staż w GDDKiA - Dobra Droga na Start