viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Konkurs plastyczny dla najmłodszych.

31-05-2019

Z okazji Dnia Dziecka, w ramach Akademii Młodego Drogowca, przygotowaliśmy konkurs plastyczny dla najmłodszych. Adresowany jest on głownie dla tych, którzy nie będą mogli wziąć udziału w czerwcowej edycji Akademii Młodego Drogowca
w laboratorium drogowym katowickiego oddziału GDDKiA.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej w tematyce drogowej, mostowej.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa, do wygrania są liczne atrakcyjne nagrody!

 

Prace prosimy przesyłać do 15 czerwca z dopiskiem„ Dzień Dziecka z Akademią Młodego Drogowca" na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Katowicach

ul. Myśliwska 5, pokój 305.

40-017 Katowice

lub pocztą internetową na adres: mprusak@gddkia.gov.pl

 

W związku z organizacją konkursu pod nazwą: „Dzień Dziecka z Akademią Młodego Drogowca”, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach informuje, iż:

 

Administratorem danych osobowych uczestników (oraz ich opiekunów prawnych) jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad o danych kontaktowych:

1) adres do korespondencji: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;

2) tel.: (022) 375 88 88;

3) e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl 

 

Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz wizerunek uczestnika będą przetwarzane w celu:

  • przyjęcia zgłoszenia i rejestracji uczestnika konkursu;
  • po wyłonieniu laureatów w celu przekazania nagród;
  • Publikacji na stronie GDDKiA oraz oficjalnym profilu GDDKiA na Facebook’u imienia, nazwiska i wizerunku laureatów;

Dane osobowe, obejmujące imię, nazwisko oraz wizerunek autora mogą być przekazane do portalu Facebook. W pozostałym zakresie dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Przesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem chęci udziału oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych we wszystkich celach określonych powyżej. Aby wycofać zgodę (dla wszystkich celów lub tylko dla ich części), wystarczy przesłać stosowną informację w ten sam sposób jak nastąpiło wysłane pracy, tj. na adres e-mail: mprusak@gddkia.gov.pl  lub na adres tradycyjny: GDDKiA Oddział w Katowicach,
ul. Myśliwska 5, 40 – 017 Katowice, fax: 32 259 87 10.

 

Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje:

1) prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 

2) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu rejestracji udziału w konkursie oraz ewentualnego odbioru nagrody.