viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2019

Podpisaliśmy umowę na realizację ostatniego odcinka autostrady A1 w Polsce

17-04-2019

Po zawarciu tej umowy wszystkie odcinki autostrady A1 są w realizacji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Mirbud, a wartość kontraktu to 857 mln zł. Odcinek Piotrków Trybunalski - Kamieńsk to najdłuższy odcinek realizacyjny A1 na terenie woj. łódzkiego i liczy ponad 24 km. Wszystkie pozostałe w obu województwach (łódzkim i śląskim) są już w fazie budowy.

Przetarg trwał tylko 4 miesiące!

 

Powtórne postępowanie przetargowe wyłaniające wykonawcę odcinka w. Piotrków Trybunalski Południe – w. Kamieńsk trwało tylko cztery miesiące od ogłoszenia do podpisania umowy. Było to możliwe dzięki nowemu harmonogramowi narzucającemu szybsze procedowanie postępowań jakie zostało wdrożone w GDDKiA w ostatnich miesiącach oraz dzięki obowiązującym obecnie właściwym kryterium doboru ofert zgodnie z regulacjami w Prawie zamówień publicznych i uzgodnieniom z Urzędem Zamówień Publicznych. Skracanie czasu postępowań to jedno z działań jakie wpływa na stabilizację rynku budowlanego i późniejszą płynność realizacji inwestycji.

 

Kalendarz wydarzeń związany z odcinkiem w. Piotrków Trybunalski Południe – w. Kamieńsk

 

18.12.2018 r. – wszczęcie postępowania (w Oddziale GDDKiA w Łodzi)

14.02.2019 r. – ostateczny termin składania ofert

11.03.2019 r. – wybór najkorzystniejszej oferty (firma MIRBUD, wartość 857 000 000 zł). Nie było odwołań od wyboru.

12.04.2019 r. – zakończenie kontroli Prezesa UZP (nie stwierdzono naruszeń, wyłonienie wykonawcy)

18.04.2019 r. – podpisanie umowy

 

W przetargu złożono pięć ofert. Kosztorys: 896 792 091,14 zł (brutto), ceny ofert mieściły się w granicach 96 – 171 proc. budżetu Zamawiającego.

Kryteria oceny ofert: 55 proc. cena, 45 proc. kryteria jakościowe (wśród nich: przedłużenie okresu gwarancji, równość podłużna, termin realizacji, zagospodarowanie gruntu rodzimego, przejęcie ryzyka pogodowego).

 

Mimo zmniejszenia budżetu podpisaliśmy umowę!

 

Budżet pierwotny z 2018 r. na roboty wynosił ok. 943 mln. Jednak w poprzednim postępowaniu, gdzie wybrano ofertę firmy Intercor (za kwotę 650 mln zł) oferent odstąpił od podpisania umowy. GDDKiA zoptymalizowała zakres prac związanych z realizacją zadania oraz wykonała część dokumentacji samodzielnie co mimo aktualizacji budżetu pozwoliło zmniejszyć go do poziomu ok.  897 mln zł i ostatecznie podpisać umowę z firmą Mirbud na kwotę ok. 857 mln zł.

 

Dwie jezdnie A1 od Gdańska do Czech przed końcem 2021 r.!

 

Ważnym aspektem jest wpisanie do kontraktu „kamienia milowego” jaki wykonawca ma spełnić. Jest to udostępnienie kierowcom jednej jezdni, ale z dwoma pasami ruchu w każdym z kierunków jeszcze przed na końcem 2021 r.

 

Po 8 miesiącach od podpisania umowy wykonawcy już pracują w terenie!

 

W przypadku pozostałych, czterech odcinków między Częstochową i Tuszynem będących w budowie, wykonawcy weszli na budowę średnio po 8 miesiącach od podpisania umowy. Liczymy, że w przypadku dziś podpisanej umowy będzie podobnie. Według kontraktu na projektowanie i uzyskanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) przewidziane jest 17 miesięcy. Planowany termin oddania w. Piotrków Trybunalski Południe – w. Kamieńsk to przełom2022/2023 r. Pozostałe cztery odcinki między Częstochowa i Tuszynem, które są w budowie powinny zostać udostępnione kierowcom w standardzie po trzy pasy w obu kierunkach przed końcem 2021 r.

 

GDDKiA Podpisanie umowy przypieczętowało połączenie A1 w całość stanowiącą komunikacyjny kręgosłup kraju. Nowa droga poprawi nie tylko sam komfort podróży ale radykalnie zmienią się również bezpieczeństwo i przepustowość trasy. W miejsce dwujezdniowej drogi krajowej o dwóch pasach ruchu i nawierzchni bitumicznej, pojawi się nowoczesna autostrada z trzema pasami ruchu. To zwiększy przepustowość nowej trasy o ok. 50 proc. w stosunku do stanu obecnego. Z kolei betonowa nawierzchnia, według ocen specjalistów, powinna wytrzymać bez poważniejszych zabiegów remontowych 30-40 lat.

 

Znikną skrzyżowania jednopoziomowe, które były źródłem wielu kolizji i zdarzeń drogowych, w tym także bardzo groźnych. Na nową trasę będziemy mogli dostać się za pośrednictwem wygodnych i bezpiecznych węzłów bezkolizyjnych. Ruch lokalny zabezpieczą nowoprojektowane drogi w sąsiedztwie autostrady. Realizacja tej strategicznej trasy jest, zarówno dla kierowców, inwestora, jak i wykonawców, wyzwaniem szczególnym. Będzie to prowadzona pod ruchem rozbudowa istniejącej drogi krajowej nr 1 do standardu autostrady. Trzeba więc nie tylko prowadzić prace budowlane ale także zapewnić płynność ruchu i zadbać o bezpieczeństwo tak podróżujących, jak i wykonawców.  

 

GDDKiA Zakończenie budowy tego odcinka i pozostałych fragmentów autostrady A1 pozwoli na przejazd z trójmiejskich portów, aż do południowej granicy z Czechami w czasie skróconym do ok. 5 godzin! Podniesie to zdecydowanie konkurencyjność polskich portów i zachęci do korzystania z ich usług kontrahentów z takich krajów, jak: Czechy, Słowacja i Węgry.

 

Węzeł Piotrków Trybunalski Południe - węzeł Kamieńsk jest najdłuższym odcinkiem realizacyjnym na terenie województwa łódzkiego i liczy ponad 24 km. Na skrzyżowaniu z DW484 powstanie węzeł drogowych a  na całym tym odcinku 72 obiekty inżynierskie: w tym 16 wiaduktów autostradowe, trzy mosty autostradowe i kładka dla pieszych. Zrealizowane zostaną również urządzenia ochrony środowiska (ekrany przeciwhałasowe, przejścia i przepusty dla zwierząt w tym jedno duże nad autostradą) oraz trzy miejsca obsługi podróżnych: w Siomkach, Woli Krzysztoporskiej i Danielowie.

 

Przypomnijmy, że w realizacji są wszystkie pozostałe brakujące odcinki autostrady A1 od Tuszyna do Pyrzowic.

Więcej o A1: www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/33001/laczymy-A1-w-calosc