viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Wykonawcy w zimie nie próżnowali

18-03-2019

Pogoda w przerwie zimowej sprzyjała Wykonawcom. Zgodnie z warunkami kontraktowymi do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych. Wykonawcy postanowili jednak czynnie wykorzystać okres pomiędzy 1 grudnia a 15 marca i wykonywać te czynności, na które pozwala technologia wykonywania.

Na budowie autostrady A1, w okresie zimowym, warunki pogodowe umożliwiły wykonanie:

na odcinku węzeł „Blachownia” (bez węzła) – węzeł „Zawodzie” (z węzłem)

 • robót ziemnych na drogach serwisowych,
 • konstrukcji nawierzchni na drogach serwisowych,
 • przepustów na drogach serwisowych,
 • umocnienie skarp stożków obiektów mostowych,
 • montaż ogrodzenia autostrady,
 • montaż barier energochłonnych,
 • realizacja pasa technologicznego, roboty ziemne i konstrukcja nawierzchni,
 • wykonanie pobocza na trasie głównej,
 • montaż ekranów akustycznych,
 • montaż oświetlenia węzła Zawodzie,
 • roboty melioracyjne,
 • budowę rowów odwadniających,
 • humusowanie skarp i terenów płaskich.

na odcinku węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Woźniki (z węzłem):

 • podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
 • nawierzchni z kostki brukowej,
 • montaż barier energochłonnych,
 • budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie drenaży,
 • roboty melioracyjne na ciekach i rzekach,
 • montaż wypełnień ekranów akustycznych,
 • przygotowanie powierzchni pod ułożenie powłoki antykorozyjnej,
 • roboty na obiektach mostowych WD-390, MA-393,
 • roboty wykończeniowe na małych obiektach mostowych PP, PZS,
 • montaż balustrad skarpowych.

W drugim tygodniu marca, wraz z pojawianiem się wyższych temperatur, wykonywano również roboty bitumiczne.

 

na odcinku węzeł Woźniki (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła) między innymi:

 • profilowanie skarp,
 • umacnianie skarp z wykorzystaniem geokraty,
 • wykonywanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
 • wykonywanie ścieków skarpowych,
 • wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej,
 • montaż barier energochłonnych i poręczy,
 • montaż wypełnień ekranów akustycznych,
 • roboty na obiektach mostowych KT-409a i WA-415,
 • przygotowanie powierzchni pod ułożenie powłoki antykorozyjnej,
 • roboty wykończeniowe na małych obiektach mostowych PP, PZS,
 • obrukowanie stożków obiektów mostowych,
 • wykopy pod przepompownie wód,
 • montaż pompowni wód na Obwodzie Utrzymania Ożarowice
 • roboty przy budowie kanalizacji deszczowej, wykonanie drenaży,
 • roboty melioracyjne na ciekach i rzekach.

Rozpoczęcie sezonu budowlanego.

Dzisiaj kończy się przerwa zimowa na kontraktach GDDKiA. Po okresie zimowy Wykonawcy wracają do pracy na placach budowy. Aktualnie katowicki oddział GDDKiA zarządza budowami 5 odcinków autostrady A1 oraz budową drugiej jezdni drogi S1 na odcinku Pyrzowice – Podwarpie.

 

W tym roku planujemy oddać do ruchu 3 odcinki autostrady A1:

 • G: węzeł „Blachownia” (bez węzła) – węzeł „Zawodzie” (z węzłem) ok. 4,7 km,
 • H: węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Woźniki (z węzłem) ok. 16,7 km,
 • I: węzeł Woźniki (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła) ok. 15,2 km,

o łącznej długości 36,6 km.

 

Pod znakiem zapytania pozostaje odcinek 21,3 km od węzeł „Rząsawa" (z węzłem) do węzła „Blachownia" (z węzłem). Wykonawca w odpowiedzi na opóźnienia w budowie oraz niewywiązywanie się z warunków kontraktowych otrzymał wezwanie do wykonywania zaległych prac oraz do uregulowania zaległych płatności na rzecz podwykonawców. 

 

Jednocześnie trwa budowa autostrady A1 na odcinku E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła), która znajduje się w początkowej fazie. Obecnie wykonywane są takiej prace, jak: wycinka drzew, prace geodezyjne, prace ziemne. Zakończenie budowy planowane jest w 2022 roku.

 

Na świeżo rozpoczętej budowie drugiej jezdni drogi S1 na odcinku Pyrzowice – Podwarpie, 15 marca br. wprowadzone zostały tymczasowe organizacje ruchu dla dróg powiatowych: DP 3204S; DP 4719S; DP 4746S;DP 4756S; DP 4757S. Wykonawca zakończył prace saperskie. Roboty przygotowawcze w zakresie wycinki drzew i krzewów są już na ukończeniu - pozostał wywóz materiału z wycinki. Trwa inwentaryzacja istniejących dróg i budynków. Na 21 marca planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dla drogi krajowej nr 78 w postaci oznakowania wyjazdu z placu budowy oraz zawężenia ul. Wolności. Planowane zakończenie inwestycji nastąpi w 2021 roku.