viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2018

Ruch w centrum Radomska po nowemu.

Zakończył się remont DK 42 i DK 91.

15-12-2018

Komunikacja w ścisłym centrum Radomska zyskała nową jakość. Mieszkańcy miasta mają do dyspozycji przebudowane skrzyżowanie DK 42 i 92, czyli ulic: Brzeźnickiej z Krakowską, nowe rondo, nowoczesną sygnalizację świetną i poprawioną geometrię skrzyżowania.

Remont i przebudowa skrzyżowania ulic Brzeźnickiej z Krakowską to drugi etap większego zadania, jakie rozpoczęto w Radomsku kilka lat temu.   W pierwszej kolejności wyremontowano wiadukt nad torami kolejowymi, most nad rzeką Radomką i odcinek DK 42 - ulicy Brzeźnickiej pomiędzy nimi - łącznie ok. 600 metrów. Teraz przyszła kolej na drugą część zadania, czyli remont i przebudowę dalszego odcinka DK 42 wraz ze skrzyżowaniem z DK 91 - ulicą Krakowską. Zakres prac był jednak bardzo duży i wyjątkowo skomplikowany. Wynikało to z faktu, że zanim rozpoczną się roboty drogowe, należało uporządkować i przebudować wszelkie sieci i instalacje pod ziemią. Konieczna okazała się nieplanowana przebudowa kolektora burzowego o średnicy 200 centymetrów (!) na odcinku blisko 60 metrów, ponadto prace objęły przebudowy: ciepłociągu, wodociągu, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a także sieci elektrycznych i teletechnicznych. Dopiero później można było przystąpić do robót drogowych. Objęły one odcinek ulicy Brzeźnickiej (DK42) od mostu na Radomce, do Krakowskiej, Krakowską od ul. Armii Krajowej niemal do Placu 3 Maja, a także odcinek ulicy Piastowskiej od Krakowskiej do Fabianiego (wraz ze skrzyżowaniem) - łącznie prace przeprowadzono na odcinku ok. 800 metrów dróg. Najważniejszą jednak zmianą w kontekście komunikacyjnym, jest nowe skrzyżowanie: Brzeźnicka - Piłsudskiego. Do czasu przebudowy, ulicą Piłsudskiego nie można było przejechać na wprost. Teraz jest możliwe. U zbiegu ulic pojawiło się wygodne i bezpieczne rondo. Oznacza to, że radomszczanie zyskali drugą ulicę, którą mogą przejechać przez ścisłe centrum miasta na linii północ południe. Dotychczas było to możliwe jedynie ulicą Krakowską. Poza tym u zbiegu Krakowskiej z Brzeźnicką pojawiły się dwa dodatkowe pasy dla skręcających, co znacznie poprawi przepustowość skrzyżowania, a nowoczesna sygnalizacja akomodacyjna, będzie dostosowywała cykle pracy do ruchu, jaki w danym momencie panuje. Co istotne wszystkie wyremontowane ulice zostały dostosowane do najwyższej kategorii obciążenia, czyli 11,5 tony na oś pojazdu, co umożliwi przejazd każdego dopuszczonego do ruchu pojazdu.