viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2018

Ogłoszenie przetargu na budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku Przybędza - Milówka.

17-01-2018

GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, na odcinku Przybędza – Milówka.

Inwestycja będzie realizowane w formule „Projektuj i Buduj”. Wykonawca stanie przed zadaniem opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej oraz uzyskania niezbędnych dokumentów umożliwiających wykonanie robót budowlanych oraz dopuszczenie do użytkowania odcinka drogi ekspresowej S1 o długości 8,530 km.

 

Przetarg prowadzony będzie się w trybie nieograniczonym. Oferty oceniane będą pod kątem dwóch kryteriów: cenowym (maksymalnie 60 punktów) oraz pozacenowym (maksymalnie 40 punktów), na które będą składały się: właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni, równość podłużna nawierzchni, personel Wykonawcy oraz termin realizacji kontraktu.

 

Termin składania ofert wyznaczono do 21.03.2018r.

 

GDDKiA będzie wymagała, aby prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały zakończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych  (tj. od 1 grudnia do 31 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 1 grudnia do 31 marca).

 

GDDKiA

 

Z uwagi na przebieg drogi ekspresowej w terenie górzystym, charakterystycznym elementem będą obiekty inżynierskie w liczbie 11, o łącznej długości 3,788 km, na co składają m.in. 4 estakady, z których najdłuższa jest estakada EST-1 o długości 942,0 m oraz dwa dwukomorowe tunele. Pierwszy pod masywem Baraniej Góry o długości 834,0 m oraz drugi pod masywem Białożyńkiego Gronia, o długości 1000,0 m.

 

GDDKiA 

 

W przyszłości kierowcy jadący o strony Żywca rozpoczną jazdę na nowo wybudowanym odcinku drogi ekspresowej S1 od węzła Przybędza pokonując kolejno estakadę EST-1 o długości 942,0 m oraz obiekt mostowy MD-1, po którym nastąpi zmiana przekroju drogi z jednojezdniowego na dwujezdniowy o dwóch pasach ruchu. Bezpośrednio wjazd do tunelu TD-1 (o długości 834,0 m) będzie poprzedzony obiektem mostowym MD-2 długości 136,8 m. Wyjeżdżając z tunelu TD-1 kierowców czekać będzie przejazd przez sekwencję estakad (EST-2, EST-3, EST-4) o łącznej długości 465,4 m, by na jej końcu wjechać do najdłuższego drogowego tunelu w województwie śląskim długości 1000,0 m. Końcowa część odcinka drogi S1, to zmiana przekroju drogi z dwujezdniowego na jednojezdniowy oraz węzeł Milówka łączący nowy odcinek drogi z istniejącą estakadą nad miejscowością Kamesznica.

 

Zadanie to jest jednym z kluczowych przedsięwzięć objętych rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), które zapewni bezpośrednie szybkie połączenie na trasie Bielsko-Biała – granica Polsko-Słowacka (Zwardoń) - Svrcinovec (powiat Czadca, Słowacja).

 

Z szerszej perspektywy drogą pełnić będzie ponadregionalne połączenie pomiędzy Śląskiem, Beskidem Żywieckim i Śląskim oraz Słowacją, stanowiące część VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Drogowej łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z państwami Europy Południowej i przebiegającego w osi priorytetowej TEN-T nr 15: Gdańsk – Brno/Bratysława – Wiedeń. Jej realizację podzielono na 3 etapy: Żywiec – Zwardoń, Mikuszowice – Żywiec (ukończone) oraz tzw. obejście Węgierskiej Górki.

 

Środki finansowe na realizację zadania pochodziły będą z Krajowego Funduszu Drogowego oraz Unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Obecnie na terenie województwa śląskiego przejezdne jest ponad 131,6 km dróg ekspresowych. Docelowo sieć dróg ekspresowych na terenie województwa śląskiego w perspektywie do 2025 ma zostać rozbudowa do 197,3 km.

 

Droga ekspresowa S1 na odcinku Bielsko-Biała – Zwardoń aktualnie ma długość 45,115 km. Po wybudowaniu ostatniego brakującego odcinka łącznie będzie miała 53,169 km, co umożliwi kierowca przejazd z Bielska-Białej na Słowację w niespełna 30 min.