viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2017

20 km nowej drogi ekspresowej, 66 km dróg z nową nawierzchnią - podsumowanie roku 2017 na terenie GDDKiA Oddziału w Kielcach

29-12-2017
O kolejne 20 kilometrów wydłużyła się droga ekspresowa S7 na terenie województwa świętokrzyskiego w 2017 roku. Na obszarze działania kieleckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wyremontowanych lub przebudowanych zostało 66 kilometrów dróg krajowych. W ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych zrealizowanych zostało kolejnych 10 zadań. Na tegoroczne działania dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżowania Oddział GDDKiA w Kielcach przeznaczył około 865 mln złotych.

Ekspresowo od Jędrzejowa do Małopolski

 

We wrześniu 2017 oddana została do użytkowania droga ekspresowa S7 między Jędrzejowem a granicą województwa świętokrzyskiego i małopolskiego.  Inwestycja kosztowała 428 mln złotych i była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Dzięki otwarciu nowego odcinka ponad 70 procent drogi nr 7 na terenie województwa świętokrzyskiego zyskało pełne parametry trasy ekspresowej.

W  ramach inwestycji wybudowany został nowy dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S7 o długości około 20 kilometrów z czterema węzłami w Jędrzejowie, Łączynie, Mierzawie i Wodzisławiu. Nowa droga ekspresowa z 4-kilometrową obwodnicą Wodzisławia powstała na przeważającym odcinku w śladzie dawnej jednojezdniowej trasy nr 7. W ramach inwestycji wybudowano ponad trzydzieści obiektów inżynierskich typu mosty, wiadukty, przejścia dla pieszych i przejścia dla zwierząt oraz drogi dojazdowe zapewniające komunikację lokalną. Zapewniono również tereny pod miejsca obsługi podróżnych w miejscowościach Potok Mały i Ludwinów. Dzięki nowej drodze ekspresowej  S7 na odcinku od Jędrzejowa do granicy województwa świętokrzyskiego skrócił się czas podróżowania między Warszawą, a Krakowem. Dwujezdniowa droga ekspresowa z bezkolizyjnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi typu węzły i wiadukty zapewni poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie komfortu jazdy.

Informacje o inwestycji: 

Łączna długość dróg dojazdowych – około 40 km

Liczba obiektów inżynierskich – 35 (6 mostów, 9 wiaduktów, 2 kładki dla pieszych, 1 podziemne przejście dla pieszych, 2 przejścia dla zwierząt dużych, 12 przepustów dla zwierząt małych, 3 przejazdy gospodarcze pod drogą ekspresową) 

Liczba węzłów drogowych - 4 (Jędrzejów Wschód, Jędrzejów Południe w Łączynie, Mierzawa, Wodzisław)

 

GDDKiA

 

Dla bezpieczeństwa – nowe chodniki i sygnalizacja

 

Rok 2017 upłynął także pod znakiem realizacji zadań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach trzyletniego etapu Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych rozpoczętego w roku 2016. W br. na terenie kieleckiego Oddziału GDDKiA ukończonych zostało 10 zadań polegających na budowie chodników, przebudowie skrzyżowań i budowie sygnalizacji świetlnej. Na tegoroczne działania w ramach PLMN Oddział GDDKiA w Kielcach przeznaczył prawie 18 mln złotych. Kolejne zdania rozpoczęte w roku bieżącym zakończą się w roku 2018. W sumie w ramach PLMN na terenie województwa świętokrzyskiego zrealizowanych zostanie 26 zadań za kwotę około 55 mln złotych.

Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – zadania zakończone w 2017 roku

Budowa chodników

DK 9 Nietulisko, gmina Kunów, długość 1,5 km

DK 9 Pęchów, gmina Klimontów, długość 2,4 km

DK 9 Lubienia – Rudnik, gmina Brody, 3 odcinki o łącznej długości 2,4 km

DK 73 Stopnica, gmina Stopnica, długość 0,7 km

Zaprojektowanie i budowa chodników

DK 42 Kuczów, gmina Brody, długość 1,6 km

DK 9 Miłków, gmina Bodzechów, długość 0,9 km

DK 78 Lipnik, gmina Kije, długość 0,7 km

DK 78 Motkowice, gmina Imielno, długość 0,7 km

Rozbudowa skrzyżowań i budowa sygnalizacji

DK 73 Mikułowice, gmina Busko Zdrój, rozbudowa skrzyżowania

DK 74 Ćmińsk, gmina Miedziana Góra, sygnalizacja świetlna

 

Drogi z nową nawierzchnią

 

Aż 66 km świętokrzyskich dróg krajowych zyskało nową nawierzchnię w 2017 roku. Remonty, odnowy, nakładki i przebudowy dróg kosztowały w sumie 77 mln złotych. Całkowicie przebudowany został odcinek Złota – Szewce. Poza wymianą warstw nawierzchni, wykonano również prace w obrębie podbudowy drogi, kanalizacji, odwodnienia. W ramach trwającej dwa lata inwestycji wykonane zostały nowe chodniki, korekty skrzyżowań, zjazdy, zatoki autobusowe, oznakowanie pionowe i poziome. Koszt tej inwestycji to około 12 mln złotych.

Remonty, przebudowy, nakładki, odnowy dróg – zadania zakończone w 2017 roku

DK 79 Złota – Szewce, długość 7,5 km

DK 79 Wełnin – Grotniki Duże, długość 6,3 km

DK 79 Rogów – Wyszogród, długość 1 km

DK 79 Wyszogród – Urzuty, długość 0,5 km

DK 9 Młynek – Rudnik, długość 5,4 km

DK 9 Kurów, Goźlice, Zakrzów, długość 1,5 km

DK 77 Lipnik – Milczany, długość 13,7 km

DK 42 Kuczów – Styków, długość 2,8 km

DK 79 Czekarzewice, długość 1 km

DK 74 Piórków – Jałowęsy, długość 13,3 km

DK 74 Jałowęsy – Opatów, długość 6,8 km

DK 74 Kostomłoty, długość 0,8 km

DK 74 Mniów, długość 1,1 km

DK77 Sandomierz, skrzyżowanie ulic Lwowskiej i Trześniowskiej, długość 0,25 km

DK 73 Morawica – Wola Morawicka, długość 1 km

DK 9 Lipnik – Pęchów długość 1 km

DK 78 Damiany – Chlewice, długość 1 km

 

Wyremontowane mosty

 

Dwa obiekty mostowe na drogach krajowych regionu świętokrzyskiego zostały wyremontowane w roku 2017 przez kielecki Oddział GDDKiA. Kompleksowy remont przeszedł most w Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73, a także most w Jacentowie w ciągu drogi krajowej nr 74. Łączny koszt robót to około 1,6 mln złotych. Zadania realizowane były w systemie zaprojektuj i buduj, a to znaczy, że wyłonieni w ogłoszonych w pierwszym półroczu 2017 z przetargach wykonawcy mieli najpierw wykonać dokumentację niezbędną do prowadzenia robót, a następnie wyremontować obiekt. Prace obejmowały m.in. wymianę nawierzchni, izolacji, niezbędne naprawy w obrębie konstrukcji mostowej, remont chodników, wykonanie nowego oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

22 km drogi nowej ekspresowej na terenie Mazowsza

 

W 2017 roku Oddział GDDKiA w Kielcach zrealizował również budowę drogi ekspresowej S7 na terenie województwa mazowieckiego na odcinku od Radomia do granicy województw.  Nowy odcinek drogi ekspresowej S7 o długości około 22 km komunikuje aktualnie budowaną obwodnicę Radomia z budowanym odcinkiem od granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego do Skarżyska Kamiennej przyczyniając się do skrócenia czasu podróży między Kielcami a Warszawą. Droga ekspresowa S7 na odcinku Radom – granica województwa biegnie w przeważającej części po nowym śladzie, począwszy od Radomia po wschodniej stronie istniejącej drogi  krajowej nr 7, a od Szydłowca w śladzie istniejącej trasy.  Wjazd na dwujezdniową drogę S7 możliwy jest dzięki węzłom: Szydłowiec Północ, Szydłowiec Centrum i Szydłowiec Południe. W ramach inwestycji wybudowano ponad dwadzieścia obiektów mostowych, w tym 14 wiaduktów, 4 mosty, 2 kładki dla pieszych. Przygotowano tereny pod 4 Miejsca Obsługi Podróżnych (po dwa w pobliżu miejscowości Orońsko i Wola Korzeniowa). Wartość robót to 682,2 mln złotych. Lata realizacji inwestycji 2014 -2017. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.