viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2017

Uwaga kierowcy – kolejny etap remontu mostu w Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73. Będą zmiany organizacji ruchu.

28-06-2017
Od dnia 3 lipca 2017 (poniedziałek) planowane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego na moście w Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73. To kolejny etap kompleksowego remontu koniecznego ze względu na stan obiektu. Z uwagi na natężenie ruchu na drodze nr 73 Kielce – Busko – Tarnów kierowcom zalecane będą także objazdy. Harmonogram remontu zakłada, że prace wymagające ruchu wahadłowego mają być wykonane w możliwie najkrótszym czasie.

Konieczny remont

Most przez Czarną Nidę w Morawicy ze względu na zły stan nadwyrężonej dużym natężeniem ruchu ciężkiego konstrukcji wymaga pilnego remontu. W ostatnich latach obiekt naprawiany był doraźnie kilka razy w roku. Przetarg na opracowanie projektu i wykonanie remontu ogłoszony został w br. a wykonawcy zobowiązani byli już na tym etapie do zaplanowania w możliwym najkrótszym czasie prac pod ruchem wahadłowym. Dlatego w trwającym od początku czerwca pierwszym etapie remontu prace przy podporach i przy chodnikach prowadzone były tak, aby nie powodować większych zmian w organizacji ruchu.

 

W jak najkrótszym czasie

W kolejnym etapie robót konieczna jest wymiana m.in. płyty nadbetonu, izolacji i nawierzchni oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego np. balustrad. Prace muszą być prowadzone od 3 lipca przy połówkowym zajęciu jezdni, a ruch wahadłowy sterowany będzie ręcznie.  Ponieważ ze względu na natężenie ruchu na drodze krajowej nr 73 wykonawca remontu został zobowiązany do przeprowadzenia prac wymagających ruchu wahadłowego w minimalnie krótkim czasie wymaganym dla poszczególnych robót, ruch wahadłowy na moście obowiązywał będzie przez 2 wakacyjne miesiące, czyli do końca sierpnia br. (na remont jednej połowy mostu z uwzględnieniem np. prac rozbiórkowych, dojrzewania betonu, układania nawierzchni, wykonania dylatacji itp. potrzebny jest minimalnie 30 dni). 

 

Zalecane objazdy

W tym czasie kierowcy informowani będą tymczasowym oznakowaniem o zalecanych objazdach. Dla podróżujących tranzytem pojazdami powyżej 6 ton od Węzła Kielce Północ drogą nr 7 przez Chęciny do Jędrzejowa, a następnie drogą nr 78 przez Kije do Chmielnika. Zalecany objazd dla ruchu lokalnego poniżej 6 ton zaplanowany został z kierunku Kielc od drogi nr 73 przez Bieleckie Młyny, Łabędziów, Radomice do Woli Morawickiej, a poniżej 3,5 tony przez Bieleckie Młyny, Łabędziów do Morawicy. 

 

Koszt remontu to około 1 mln złotych.