viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2016

GDDKiA Oddział w Kielcach – podsumowanie roku 2016

30-12-2016
Budowa czterech odcinków drogi ekspresowej S7, w tym dwóch na terenie województwa świętokrzyskiego, rozpoczęcie Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – rok 2016 upłynął dla kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod hasłem realizacji dużych inwestycji i kilkudziesięciu zadań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego czyli działań za łączną kwotę ponad 900 mln złotych.

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S7

Kielecki Oddział GDDKiA prowadził w roku 2016 cztery duże inwestycje drogowe w ciągu drogi ekspresowej S7 o łącznej długości około 90 km i całkowitej wartości ponad 3,3 miliarda złotych.

Realizowane inwestycje w ciągu drogi ekspresowej S7 to odcinki Chęciny – Jędrzejów i Jędrzejów – granica województwa na terenie regionu świętokrzyskiego oraz Radom- granica województwa i obwodnica Radomia na terenie mazowieckiego. Drugi i trzeci z wymienionych kontraktów zakończy się w 2017 roku, co oznacza, że kierowcy zyskają ponad 40 km nowej drogi ekspresowej.  Wymienione inwestycje w ciągu drogi ekspresowej S7 współfinasowane są przez Unię Europejską.

 

Droga ekspresowa S7 odcinek Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego

W  ramach inwestycji powstaje nowy dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S7 o długości około 20 kilometrów z czterema węzłami w Jędrzejowie, Łączynie, Mierzawie i Wodzisławiu. Nowa droga z 4-kilometrową obwodnicą Wodzisławia będzie biegła w przeważającej części po śladzie już istniejącej trasy. Zaplanowano ponad trzydzieści obiektów inżynierskich typu mosty, wiadukty, przejścia dla pieszych i przejścia dla zwierząt oraz drogi dojazdowe zapewniające komunikację lokalną. Inwestycja rozpoczęła się w 2014 roku, a jej zakończenie planowane jest w roku 2017. Aktualne zaawansowanie prac to około 80 procent.

Droga ekspresowa S7 odcinek Chęciny – Jędrzejów

Nowy odcinek będzie miał długość około 21 km i połączy wybudowaną w 2013 roku obwodnicę Kielc z istniejącą obwodnicą wschodnią Jędrzejowa. W ramach zadania powstaną trzy dwupoziomowe węzły drogowe w Tokarni, Brzegach i Mnichowie, a także infrastruktura zapewniająca bezpieczeństwo, jak również związana z miejscami obsługi podróżnych w Smykowie i Podlesiu. Wybudowane zostaną 3 samodzielne przejścia dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową, przejścia pod drogą dla zwierząt mniejszych oraz inne urządzenia ochrony środowiska. Powstanie również sieć dróg dojazdowych umożliwiająca obsługę przyległych nieruchomości. W ramach inwestycji powstanie m.in.11 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, 4 wiadukty nad drogą ekspresową, 6 mostów, 6 przejść dla zwierząt dużych i średnich oraz tunel pieszo-rowerowy. Inwestycja rozpoczęła się w 2015 roku i jest zaawansowana w około 40 procentach.

Droga ekspresowa S7 odcinek Radom – granica województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego

Ten 22-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej ma ogromne znaczenie dla kierowców podróżujących z Kielc do Warszawy.   Droga ekspresowa S7 będzie biec w przeważającej części po nowym śladzie, po wschodniej stronie istniejącej drogi  nr 7. Wjazd na drogę S7 możliwy będzie dzięki węzłom: Szydłowiec Północ, Szydłowiec Centrum i Szydłowiec Południe. Zaplanowane rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko przewidują budowę ekranów  akustycznych (blisko 10 km), systemu odwodnienia drogi, około trzydziestu przejść dla zwierząt (w tym 4 przejść dla zwierząt dużych nad i pod drogą), wygrodzeń trasy, a także wykonanie nasadzeń zieleni. W ramach inwestycji wybudowanych zostanie ponad dwadzieścia obiektów mostowych, w tym  14 wiaduktów, 4 mosty, 2 kładki dla pieszych. Projekt uwzględnia przygotowanie terenów pod 4  Miejsca Obsługi Podróżnych (po dwa w pobliżu miejscowości Orońsko i Wola Korzeniowa), których zadaniem będzie obsługa ruchu tranzytowego. Inwestycja rozpoczęła się w 2014 roku, a jej zakończenie planowane jest w roku 2017. Zaawansowanie prac to około 80 procent.

Droga ekspresowa S7 obwodnica Radomia
W 2015 roku rozpoczęła się realizacja zachodniej obwodnicy Radomia. Kolejny 25-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 powinien zostać oddany do ruchu przed końcem 2018 roku. W założeniach tego odcinka drogi ekspresowej, przewidziano po 2 pasu ruchu w obu kierunkach, 4 węzły drogowe, 23 wiadukty, 4 mosty i 2 kładki dla pieszych. Inwestycja jest na całym swoim przebiegu budowana po nowym śladzie.

 

ODNOWIONE MOSTY

W roku 2016 na terenie kieleckiego oddziału GDDKiA remontowane były trzy mosty w ciągu drogi krajowej nr 42 w Skórnicach, w Stykowie i w Parszowie za łączną kwotę około 2,2 mln złotych. Most w Skórnicach został całkowicie przebudowany, natomiast mosty w Parszowie i Stykowie zyskały między innymi nową nawierzchnię, chodniki i izolację. W Stykowie dodatkowo wyremontowane zostały dojazdy do mostu o łącznej długości około 1 km.

 

REMONTY NAWIERZCHNI

Remontowane były także odcinki świętokrzyskich dróg krajowych o łącznej długości około 19 km. Większość remontów polegających przede wszystkim na wymianie nawierzchni zakończyła się w roku 2016. Przebudowa najdłuższego odcinka Złota – Szewce w ciągu drogi krajowej nr 79 (7,5 km) kontynuowana będzie w 2017 roku. Remonty prowadzono na 13 odcinkach (nawierzchnia, odwodnienie). Łączny koszt zadań to około 25 mln złotych.

Odcinki remontowane w 2016 roku:

- droga krajowa nr 79 Złota – Szewce, długość 7,5 km, koszt około 11,8 mln złotych (prace kontynuowane będą w 2017 roku) 

- droga krajowa nr 79 Świniary – Wełnin, długość 4,1 km, koszt około 5,2 mln złotych

- droga krajowa nr 42 Wąchock – Starachowice, długość 1,7 km, koszt około 2 mln złotych

- droga krajowa nr 73 Szczeglin – Pacanów, długość 1,2 km, koszt około 2,4 mln złotych

- droga krajowa nr 73 Morawica, długość 0,4 km, koszt około 250 tys. złotych

- droga krajowa nr 9 Pechów – Klimontów, długość 1,1 km, koszt 583 tys. złotych

- droga krajowa nr 9 Pęchów, długość 0,5 km, koszt około 271 tys. złotych

- droga krajowa nr 9 Opatów, Klimontów, dwa odcinki o łącznej długości 1 km, koszt około 0,4 mln złotych 

- droga krajowa nr 74 Łagów – Piotrów, długość 0,45 km, koszt około 213 tys. złotych

- droga krajowa nr 9, ronda w Kunowie i w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wyremontowane zostało także odwodnienie w Busku Zdroju w ciągu drogi krajowej nr 73 na odcinku o długości 1 km za kwotę około 1,5 mln złotych.

 

PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH

Rozpoczęła się także realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023. W ramach programu na terenie województwa świętokrzyskiego zrealizowano, rozpoczęto lub ogłoszono przetargi łącznie na 26 zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W roku 2016 wybudowane zostały chodniki w ciągu drogi krajowej nr 9 w miejscowościach Byszówka, Oficjałów, Okalina, Kunów, Kurów, sygnalizacja świetlna w Stąporkowie na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 42. Pozostałe zadania kontynuowane będą w 2017 roku, między innymi budowa rond w Skarżysku-Kamiennej i Lipniku, ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż drogi nr 78 granica województwa – Prząsław i drogi 42 w Rudzie Malenieckiej, budowa chodników, przebudowa skrzyżowań i budowa sygnalizacji świetlnej w Ćmińsku na drodze krajowej nr 74.