viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2017

Rok pełen drogowych inwestycji

W 2016 roku w bydgoskim Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddano do ruchu obwodnicę Brodnicy, podpisano umowę z Wykonawcą na przygotowanie dokumentacji dla drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Toruniem oraz złożono wnioski o ZRID dla 130 km drogi ekspresowej S5. Nadal trwają intensywne prace przy budowie 19 km obwodnicy Inowrocławia oraz prace projektowe dla obwodnic Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego (DK25). W ciągu mijającego roku wybudowano też liczne ronda, skrzyżowania, zatoki autobusowe, chodniki i ścieżki rowerowe oraz przeprowadzono remonty nawierzchni na ponad 30 km dróg krajowych.

Ekspresowa S5

GDDKiA

Droga ekspresowa S5 to jedna z największych inwestycji realizowanych w kraju. W 2016 roku trwały intensywne prace projektowe. Wykonawcy opracowali projekt budowlany, który uszczegółowił dotychczasowe rozwiązania techniczne i pozwolił dokładnie wyznaczyć działki i tereny przewidziane do wykupu. Obecnie trwa wydawanie przez wojewodę zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), co pozwoli w 2017 roku rozpocząć prace budowlane. W ciągu mijającego roku prowadzono też na szeroką skalę akcje informacyjne dla mieszkańców (Mobilne Punkty Informacyjne), których dotyczyć będzie procedura przejęcia gruntów pod planowana inwestycję. Organizowano liczne też spotkania z zarządcami dróg w okolicach których przebiegać będzie droga S5.

 

Ekspresowa S10

GDDKiA

W listopadzie podpisano umowę z Wykonawcą na przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń Zakończenie prace nad dokumentacją i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej 50 km trasy, planowane jest w I połowie 2018r.

 

Obwodnica Brodnicy

GDDKiA

Od czerwca 2016 roku kierowcy mogą korzystać z obwodnicy Brodnicy (DK 15). Prawie 1,5 km trasa omija ścisłe centrum miasta i znacznie skraca czas przejazdu z Torunia w kierunku Olsztyna. W ramach realizowanej inwestycji wybudowano nową jezdnię drogi nr 15, estakadę nad ul. Wiejską, torami PKP i terenami zalewowymi rzeki Łacha. W okolicach skrzyżowań wybudowano lub dokończono chodniki i ścieżki rowerowe, a także drogi dojazdowe, lokalne i zbiorcze w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania drogi krajowej nr 15. W związku z udostepnieniem do ruchu obwodnicy, dotychczasowy fragment dk 15 przebiegający ulicami Sądową i Kolejową, został przekazany w utrzymanie Zarządowi Województwa.

 

Obwodnica Inowrocławia

GDDKiA  GDDKiA

Nadal prowadzone są intensywne prace przy budowie 19 km obwodnicy Inowrocławia. Wykonawca prowadzi roboty w branży drogowej oraz na wiaduktach, moście w Tupadłach i przejściach dla zwierząt. Prowadzone są też roboty w branży wodno-kanalizacyjnej oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej. W ciągu roku oddano do ruchu trzy wiadukty nad budowaną obwodnicą wraz z drogami dojazdowymi.
Obecnie trwa postępowanie przetargowe na budowę prawie 5 km łącznika obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej 15 i 25, stanowiącego północne obejście miasta.

 

Obwodnica Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego

W celu uszczegółowienia dokumentacji dla dwóch obwodnic odbyły się spotkania informacyjne dla mieszkańców. Miały one na celu poinformowanie lokalnej społeczności o planowanym przedsięwzięciu i poznaniu opinii mieszkańców w sprawie poszczególnych wariantów tras. Prace nad dokumentacją trwają od marca 2016 roku, kiedy to podpisano umowę z Wykonawcą na przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tych dwóch obwodnic

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oprócz budowy nowych dróg krajowych, prowadzi też intensywne prace mające na celu poprawę jakości istniejących tras województwa kujawsko-pomorskiego. Naprawa nawierzchni oraz budowa chodników i zatok autobusowych mają zapewnić przede wszystkim płynność ruchu oraz bezpieczeństwo kierowców i pieszych na drodze.
W 2016 roku wybudowano na drogach krajowych województwa liczne ronda, skrzyżowania, zatoki autobusowe, chodniki i ścieżki rowerowe oraz przeprowadzono liczne remonty nawierzchni na ponad 30 km dróg krajowych.

 

Remont nawierzchni m.in:

Droga krajowa nr 25 w m. Tarkowo Dolne na odcinku ok. 1 km

dk 56 Kotomierz Górny odc. 3km

dk 10 Trzeciewnica-Ślesin odc. 3km

dk 25 Strzelno odc. 1 km

dk 91 Grzywna-Ostaszewo 2,44 km

dk 91 Działy-Przyborowo 0,68 km

dk 91 Włocławek-Działy 5,70 km

dk 91 m. Głuchowo 0,92 km

dk 56 Kotomierz-Sienno 1,68 km

dk 91 Toruń-Nowy Ciechocinek 1,04 km

dk 15 Gronowo-Wielka Łąka 2,40 km

Budowa chodników / ścieżek rowerowych:

dk 25 odc. Stopka – Okole

dk 80 m. Zławieś Wielka

dk 16 odc. Dolna Grupa – Dragacz

dk 56 m. Kotomierz

Przebudowa skrzyżowań:

Dk15/25 z dk 62 m. Strzelno

Dk 62 m. Kobylniki ( rozbudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką 412 ) ( budowa w toku)

Dk 62 . Brześć Kujawski (przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką 268) ( budowa trwa )

Budowa 16 zatok autobusowych:
Dk 25 Tarkowo Górne, Jaksiczki, Stafanowo
Dk 25 Okole – Tryszczyn

 

GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA