viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2015

Podsumowanie działań kieleckiego Oddziału GDDKiA w 2015 roku

31-12-2015
Cztery duże inwestycje w ramach budowy drogi ekspresowej S7 na terenie województw świętokrzyskiego i mazowieckiego realizował kielecki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2015 roku. Na terenie województwa świętokrzyskiego wyremontowanych zostało 10 odcinków dróg krajowych i siedem mostów.

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S7

 

W roku 2015 realizowane były 4 duże inwestycje w ramach budowy drogi ekspresowej S7 między Warszawą a Krakowem o łącznej długości blisko 90 km i wartości około 2 mld złotych.  Na terenie województwa świętokrzyskiego rozpoczęła się budowa odcinka S7 Chęciny – Jędrzejów, a kontynuowana była budowa odcinka S7 od Jędrzejowa do granicy województwa świętokrzyskiego i małopolskiego. Na terenie województwa mazowieckiego rozpoczęło się projektowanie i budowa obwodnicy Radomia, a kontynuowana była budowa odcinka S7 od Radomia do granicy województw świętokrzyskiego i mazowieckiego.

S7 Chęciny – Jędrzejów

Odcinek ma długość 21,5 km, a koszt robót budowlanych to 585,7 mln zł. W ramach zadania powstaną trzy dwupoziomowe węzły drogowe w Tokarni, Brzegach i Mnichowie, a także infrastruktura zapewniająca bezpieczeństwo podróżujących, jak również związana z miejscami obsługi podróżnych w Smykowie i Podlesiu. W ramach inwestycji powstanie m.in.11 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, 4 wiadukty nad drogą ekspresową, 6 mostów, 6 przejść dla zwierząt dużych i średnich oraz tunel pieszo-rowerowy.

S7 Jędrzejów – granica województw świętokrzyskiego i małopolskiego

W  ramach inwestycji powstaje nowy dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S7 o długości 20 kilometrów z czterema węzłami w Jędrzejowie, Łączynie, Mierzawie i Wodzisławiu. Nowa droga z 4-kilometrową obwodnicą Wodzisławia będzie biegła w przeważającej części po śladzie już istniejącej trasy. W ramach inwestycji zaplanowano 35 obiektów inżynierskich (6 mostów, 9 wiaduktów, 2 kładki dla pieszych, 1 podziemne przejście dla pieszych, 2 przejścia dla zwierząt dużych, 12 przepustów dla zwierząt małych, 3 przejazdy gospodarcze pod drogą ekspresową)  oraz drogi dojazdowe zapewniające komunikację lokalną.  Wartość robót budowlanych to 348,6 mln złotych.

 

S7  Radom – granica województw mazowieckiego i świętokrzyskiego

Droga ekspresowa S7 od Radomia do granicy województw o długości 22 km biegnie w przeważającej części po nowym śladzie, po wschodniej stronie istniejącej drogi  nr 7. Wzdłuż trasy głównej wybudowane zostaną drogi serwisowe umożliwiające ruch lokalny. Wjazd na drogę S7 możliwy będzie dzięki węzłom: Szydłowiec Północ, Szydłowiec Centrum i Szydłowiec Południe. W ramach inwestycji wybudowanych zostanie ponad dwadzieścia obiektów mostowych, w tym  14 wiaduktów, 4 mosty, 2 kładki dla pieszych. Projekt uwzględnia przygotowanie terenów pod 4  Miejsca Obsługi Podróżnych (po dwa w pobliżu miejscowości Orońsko i Wola Korzeniowa).

Wartość kontraktu to 682,2 mln złotych.

 

S7 Obwodnica Radomia

Kontrakt będzie realizowany w systemie projektuj i buduj w latach 2015-2018, a jego wartość to 729,4 mln zł. W ramach kontraktu przewidziane zostało zbudowanie fragmentu trasy S7 o długości ok. 24,65 km. W założeniach tego odcinka drogi ekspresowej, przewidziano po 2 pasu ruchu w obu kierunkach, 4 węzły drogowe, 23 wiadukty, 4 mosty i 2 kładki dla pieszych.

 

10 ODCINKÓW DRÓG Z NOWĄ NAWIERZCHNIĄ

 

10 odcinków świętokrzyskich dróg krajowych zostało wyremontowanych w 2015 roku na terenie kieleckiego oddziału GDDKiA. Prace remontowe prowadzone były głównie jesienią, a ostatnie zakończyły się w grudniu .

W roku bieżącym  wyremontowane zostały następujące odcinki dróg krajowych regionu świętokrzyskiego:

 

- nr 78 Motkowice – Kije – 3,5 km

- nr 78 Nagłowice – 0,8 km (rondo z dojazdami)

- nr 79 Grotniki Duże – Nowy Korczyn – 2 km

- nr 42 Stąporków – 1,4 km

- nr 42 Dęba – Nowy Kazanów – 4,8 km

- nr 42 Starachowice skrzyżowanie ulicy Kieleckiej z Radomską – 0,4 km

- nr 74 Radlin - 3,2 km

- nr 9 Opatów ulica Kościuszki 0,5 km

- nr 9 Klimontów 0,5 km

- nr 9 Lipnik 0,5 km

 

Na w/w odcinkach sfrezowana została zniszczona i ułożona nowa nawierzchnia, wykonano także nowe oznakowanie poziome, co znacznie zwiększyło komfort jazdy i przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W  Starachowicach na skrzyżowaniu ulic Kieleckiej z Radomską dokonano nieznacznej  korekty wysepek dla pieszych, tak aby zmieściło się na nich więcej osób oczekujących na zmianę świateł. W Nagłowicach skorygowany został kształt wyspy ronda. 

 

W sumie na terenie kieleckiego oddziału GDDKiA w roku 2015 wyremontowane zostały odcinki o łącznej długości 18 km za kwotę około 15 mln złotych.

 

SIEDEM WYREMONTOWANYCH MOSTÓW

 

Siedem mostów usytuowanych wzdłuż świętokrzyskich dróg krajowych zostało wyremontowanych w 2015 roku. Ostatnie prace przy obiektach mostowych zakończyły się w grudniu.

 

Zakres prac obejmował między innymi remonty nawierzchni, izolacji, a także niezbędne naprawy w obrębie ustroju nośnego i podpór. Roboty na obiektach mostowych trały kilka miesięcy, część z nich zakończyła się w listopadzie, pozostałe w grudniu. 

 

W tym roku na terenie kieleckiego Oddziału GDDKiA wyremontowanych zostało 7 mostów w ciągu następujących świętokrzyskich dróg krajowych :

 

- nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim na rzece Szewniance

- nr 42 w Stykowie (remont z odcinkami dojazdowymi do mostu)

- nr 73 w Woli Morawickiej

- nr 79 w Wełninie na rzece Rzosce

- nr 78 w Motkowicach na rzece Nidzie (dwa obiekty mostowe)

- nr 74 w Piórkowie (remont bieżący)

 

W tym roku kielecki oddział GDDKiA wyremontował 7 obiektów mostowych za łączną kwotę około 3 milionów złotych. Mosty w Motkowicach wyremontowane zostały w ramach kompleksowych prac prowadzonych na całym odcinku drogi krajowej nr 78 Motkowice – Kije.

 

DLA BEZPIECZEŃSTRWA PIESZYCH

 

Budowa chodnika na odcinku Busko-Zdrój – Bronina przy drodze krajowej nr 73 czy instalacja aktywnego znaku ostrzegawczego nad przejściem przez drogę krajową 77 w Obrazowie – to tylko niektóre z działań na terenie kieleckiego Oddziału GDDKiA podjętych dla bezpieczeństwa pieszych w 2015 roku.

Chodnik w Busku-Zdroju 

 W 2015 roku zakończyła się rozpoczęta w roku ubiegłym budowa chodnika dla pieszych na odcinku Busko-Zdrój – Bronina drogi krajowej nr 73. Chodnik usytuowany naprzemiennie po prawej i po lewej stronie drogi począwszy od ulicy Objazdowej w Busku do miejscowości Bronina ma w sumie 4,7 km długości. Ciąg pieszy wyposażony został między innymi w bariery ochronne przy rowach. Koszt robót to około 5,5 mln złotych.

 

Podświetlany znak nad przejściem

 Bezpieczniej będzie również na przejściu dla pieszych w Obrazowie na drodze krajowej nr 77, które znajduje się w pobliżu skrzyżowania, a z którego korzystają między innymi dzieci z pobliskiej szkoły. Przejście zostało wyposażone w znak aktywny D-6. Podświetlany znak na wysięgniku zasilany jest bateriami słonecznymi. To znacznie poprawia widoczność na przejściu szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

 

Bezpieczniej na skrzyżowaniach w Starachowicach i Młynach

Z myślą o bezpieczeństwie pieszych skorygowane zostały wysepki na skrzyżowaniu drogi nr 42 w Starachowicach czyli ulicy Kieleckiej z Radomską. Wysepki w pasach rozdziału zostały powiększone tak, aby mogło zatrzymać się na nich więcej pieszych w oczekiwaniu na zmianę świateł. Wyremontowane zostały również chodniki na dojściach do skrzyżowania, które usytuowane jest w pobliżu szkoły i zabudowy. W tym roku została wyremontowana nawierzchnia na skrzyżowaniu, w roku ubiegłym zamontowano tam sygnalizację świetlną. Na odcinku poprzedzającym skrzyżowanie od strony Wąchocka, o długości około 1,5 km, wykonane zostało w tym roku nowe odwodnienie drogi nr 42.

 Nowa organizacja ruchu obowiązuje również na przebudowanym w roku 2015 skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 z drogami powiatową i gminną w Młynach w powiecie buskim. Wzdłuż drogi 73 wydzielone zostały dodatkowe pasy dla skręcających w lewo w drogi podporządkowane, specjalnym pasem z kostki oddzielone zostały dodatkowo kierunki ruchu na drodze 73, co wpływa na wzrost bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. W związku z nową organizacją ruchu fragmenty jezdni zostały odpowiednio poszerzone. Wybudowano nowe zatoki autobusowe, do których doprowadzono chodniki w obrębie skrzyżowania.  Skrzyżowanie zyskało nowe odwodnienie ze zbiornikiem odparowującym.

 

Nowe azyle w Ostrowcu

Nowe azyle dla pieszych powstały również w Ostrowcu Świętokrzyskim na drodze nr 9. Azyle wykonane zostały na trzech przejściach dla pieszych przez ulicę Sandomierską czyli obciążoną ruchem drogę krajową nr 9. W sumie wykonano sześć wysepek (po dwie na każdym przejściu) oraz nowe oznakowanie.

 

NOWA DROGA DOJAZDOWA

 

Pozwolenie na użytkowanie nowej drogi dojazdowej w obrębie węzła Kielce Południe w Chęcinach wybudowanego w ramach kieleckiej obwodnicy wydał Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Nowa droga dojazdowa o długości około 1,2 km zapewnia bezpieczną komunikację lokalną w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S7. Droga dojazdowa zapewnia użytkownikom terenów bezpośrednio sąsiadujących z węzłem Kielce Południe bezpieczne połączenie z pobliską drogą powiatową,  skomunikowaną z kolei z drogą wojewódzką prowadzącą do węzła drogi ekspresowej S7. Takie rozwiązanie zastąpiło ryzykowne zjazdy z posesji  bezpośrednio na dwujezdniową trasę tuż przy obciążonym ruchem węźle w Chęcinach.  Droga dojazdowa składa się dwóch odcinków o łącznej długości 1,2 km, ma szerokość 3,5 m z poszerzeniami umożliwiającymi zawracanie i mijanie się pojazdów.  Inwestycja kosztowała około 1,1 mln złotych i została zrealizowana w systemie „zaprojektuj i buduj”. Projektowanie drogi rozpoczęło się w 2014 roku, droga została wybudowana w roku 2015.