viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2015

Komunikat w sprawie publikacji dotyczącej S7 granica województw – Skarżysko-Kamienna

16-12-2015

W związku z artykułem pt.: „Komisja Europejska sprawdza budowę S7. Tak samo sprawdzała drogę przez Dolinę Rospudy”, opublikowanym 15 grudnia 2015 r. w kieleckim wydaniu Gazety Wyborczej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że realizuje inwestycje zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i przyrody. Dbałość o środowisko naturalne determinuje szereg działań podejmowanych przez GDDKiA dlatego niezrozumiałe jest porównywanie budowy odcinka S7 do budowy obwodnicy Rospudy przez przedstawicieli Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Wypowiedzi PnPWI wprowadzają w błąd opinię publiczną.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań, ustalonym na spotkaniu z Pracownią na Rzecz Wszystkich Istot,  przy udziale przedstawicieli Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz samorządu i organizacji społecznych, które odbyło się 26 października br. w Skarżysku-Kamiennej, GDDKiA przekazała Pracowni wykonane w 2015 r. materiały i ekspertyzy pozwalające na osiągnięcie porozumienia, wg wcześniejszych wzajemnych ustaleń.

 

3 grudnia br. doszło do kolejnego spotkania GDDKiA z przedstawicielami PnRWI celem przedyskutowania proponowanych i podejmowanych przez GDDKIA działań minimalizujących negatywne oddziaływanie na chronione gatunku motyli. PnRWI pomimo wcześniejszych ustaleń nie przekazała na spotkaniu wykonanych przez siebie opracowań w zakresie oddziaływania na motyle. Przedstawiciele stowarzyszenia PnRWI zadeklarowali, że przekażą je do 9 grudnia br.

 

Niestety pomimo powyższego zobowiązania oraz wcześniejszych deklaracji złożonych w obecności władz samorządowych oraz przedstawicieli Europejskiego Banku Inwestycyjnego Pracownia nie przedłożyła jakichkolwiek materiałów i ekspertyz. Nie odniosła się merytorycznie do działań ochronnych proponowanych i podejmowanych przez GDDKIA. PnRWI poinformowała jedynie, że wszystkie materiały i uwagi zostaną przekazane po uzupełnieniu skargi, którą złożyła Pracownia do KE.

 

Jednocześnie GDDKiA wyjaśnia, że tzw. „procedura UE Pilot” jest narzędziem pomocnym przy rozpatrywaniu zapytań i skarg od obywateli oraz przedsiębiorców odnoszących się do prawidłowego stosowania prawa UE. Z UE Pilot Komisja Europejska korzysta wtedy, gdy potrzebuje wyjaśnień od państwa członkowskiego na temat stanu faktycznego lub prawnego. Komisja stara się szybko rozwiązać problem z udziałem zainteresowanego państwa członkowskiego, które może dostarczyć dalszych informacji faktycznych lub prawnych na temat potencjalnego przypadku naruszenia prawa Unii – celem jest tutaj szybkie znalezienie rozwiązania, które byłoby zgodne z prawem UE, a tym samym uniknięcie konieczności wszczęcia oficjalnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom.

 

Należy podkreślić iż około 70-75% spraw wszczętych w ramach „EU Pilot” kończy się na tym etapie, po przedstawieniu przez państwa członkowskie wyczerpujących wyjaśnień.