viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S-1 Pyrzowice – Podwarpie

Oddział: Katowice

Długość – 9,722 km

Obecny etap – w realizacji

 

Budowa drogi S-1 Pyrzowice – Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I
w. ”Pyrzowice” – w. „Lotnisko”)

 

I. Realizacja

Etap zrealizowany: 

20.01.2004r. – Wojewoda Śląski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi ekspresowej S-1

06.06.2008r. - złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

23.12.2008r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S1 od węzła „Lotnisko” do miejscowości Podwarpie – dobudowa drugiej jezdni od km 2+158 do km 11+760.

17.05.2010r. - Decyzja Wojewody Śląskiego nr 7/2010 udzielająca zezwolenia na realizację inwestycji p.n. „Budowa drogi ekspresowej S-1 (III etap) – odcinek II węzeł „Lotnisko” – Podwarpie dobudowa drugiej jezdni km 2+158 - 11+760”.

 

Etap w realizacji:

23.11.2018 r. - podpisano umowę na pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz na zarządzanie Kontraktem z firmą INWEST – COMPLEX Sp. z o.o. z Gliwic.

26.11.2018 r. - podpisano umowę na realizację przedmiotowej inwestycji z konsorcjum firm: RUBAU Polska Sp. z o.o. (Lider) / CONSTRUCCIONES RUBAU Sp. A. (Partner).

14.12.2018 r. - przekazano Wykonawcy plac budowy.

21.04.2021 r. -  zakończenie kontraktu zgonie z umową.  

 

Więcej na stronie internetowej inwestycji:

http://s1pyrzowice-podwarpie.pl/

 

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

 • województwo: śląskie
 • powiat: będziński, tarnogórski
 • gmina: Ożarowice, Mierzęcice, Siewierz

Mapa orientacyjna inwestycji

GDDKiA 

 

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi: S
 • prędkość projektowa: 100 km/h
 • liczba pasów ruchu: 2x2 pasy ruchu
 • szerokość pasa ruchu: 3,50 m
 • szerokość jezdni: 7,00 m,
 • szerokość pasa awaryjnego: 2,50m
 • szerokość pasa dzielącego (bez opasek): 3,00 – 6,30m
 • szerokość poboczy: min. 0,75m
 • kategoria obciążenia ruchu: KR6
 • obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

Zakres inwestycji:

Efektem rzeczowym planowanej inwestycji będzie dobudowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-1 Pyrzowice – Podwarpie na odcinku od km 2+158,00 ÷ 11+760,00 oraz dostosowanie drogi do istniejącego przekroju na odcinku 120,00 m (od km 11+760,00 do km 11+880,00), pomiędzy istniejącymi węzłami Lotnisko i Podwarpie z dostosowaniem nawierzchni do przenoszenia obciążenia o nacisku 115 kN/oś.

 

Cel inwestycji:

Droga S1 stanowi ważne połączenie w sieci drogowej Polski (trasa Pyrzowice – Zwardoń), jak również w VI europejskim korytarzu transportowym. Zrealizowanie budowy drugiej jezdni, na odcinku pomiędzy węzłami Lotnisko i Podwarpie, stanowić będzie połączenie istniejącego przekroju dwujezdniowego drogi ekspresowej S1, co w znacznej mierze przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Obiekty inżynierskie: 

 • 6 obiektów mostowych, w tym 5 wiaduktów i 1 most

III. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji 

 

S-1 Pyrzowice – Podwarpie II etap - ZREALIZOWANY

Decyzja lokalizacyjna: 20.01.2004 r.

Pozwolenie na budowę:30.08.2004 r.

Podpisanie umowy: 14.10.2005 r.

Projektant: TRANSPROJEKT KRAKÓW

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Nadzór Inwestorski: LAFRENTZ POLSKA Sp. z o.o.

Przekazanie Placu Budowy: 19.10.2005 r.

Zakończenie robót:18.01.2007 r.

 

            Budowa drogi ekspresowej S-1 na odcinku Pyrzowice-Podwarpie była bardzo ważnym przedsięwzięciem, o dużym znaczeniu komunikacyjnym nie tylko dla województwa śląskiego, ale również dla województw ościennych. Głównym celem budowy było zapewnienie połączenia realizowanej obecnie autostrady A-1 z drogami ekspresowymi S-1 Bielsko-Biała – Cieszyn i S-69 Bielsko Biała – Żywiec - Zwardoń, drogami krajowymi nr 1 i 86 i pozostałą siecią dróg województwa śląskiego. Droga umożliwia połączenie aglomeracji województwa śląskiego i województw sąsiednich z Międzynarodowym Portem Lotniczym w Pyrzowicach a także obsługę krajowego i międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, związanego z komunikacją lotniczą. Inwestycja ujęta była w Programie Rządowym dostosowania sieci drogowej TINA w Polsce do standardu naciskowego 115 kN/oś do 2015 roku, w Strategii Gospodarczej Rządu „Infrastruktura – klucz do rozwoju” oraz w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2015.

 

            Cała budowa, podzielona na dwa etapy, obejmowała wybudowanie 13 kilometrów drogi ekspresowej, budowę dwóch węzłów drogowych, 15 obiektów mostowych oraz wykonanie prac przezbrojeniowych. Etap pierwszy, zlokalizowany na terenie gminy Siewierz, obejmował budowę 3 kilometrów drogi S-1 oraz budowę węzła drogowego Podwarpie na skrzyżowaniu drogi S-1 z drogą krajową nr 1. Zadanie to zrealizowano i rozliczono w latach od 2002 do 2004, wykorzystując na ten cel 21,5 milionów euro, w tym całą unijną dotację w wysokości 15,2 milionów euro.

 

            Etap drugi, zlokalizowany na terenie gminy Mierzęcice, rozpoczęto w październiku 2005 roku. Stanowił on kontynuację robót wykonanych w pierwszym etapie i polegała na wybudowaniu jednej jezdni drogi S-1 o długości 9,5 kilometrów od węzła Podwarpie do lotniska w Pyrzowicach.

 

W sumie, w ramach II-go etapu, wykonano: roboty ziemne (ponad 500 tyś m3 wykopów i ponad 500 tys. m3 nasypów), roboty drogowe: wbudowano ponad 80 tys. ton mas bitumicznych, obiekty inżynieryjne – wykonano 11 obiektów mostowych (6 obiektów mostowych w ciągu drogi S-1 i 5 obiektów nad drogą o łącznej długości prawie 700 metrów), 2 estakady techniczne i 1 przepust; łącznie na obiekty inżynieryjne zużyto 15 tysięcy m3 betonu i 2 300 ton stali konstrukcyjnej, wykonano budowę i przebudowę elementów infrastruktury – linie średnich i niskich napięć o długości ponad 5-ciu kilometrów, oświetlenie uliczne o długości 2 kilometrów, linie telekomunikacyjne o długości 5-ciu kilometrów; sieci wodociągowe o długości prawie 3-ech kilometrów; sieci gazowej wysoko, średnio i niskoprężnej o długości ponad 4 kilometrów. W dniu 20 listopada 2006 roku droga S-1 na odcinku Pyrzowice – Podwarpie została uroczyście otwarta przez Ministra Transportu Pana Jerzego Polaczka.

 

Kategoria drogi: S

Prędkość projektowa: Vp = 100 km/h (80 km/h dla jednej jezdni)

Kategoria ruchu: KR6

Ilość jezdni: 1

Szerokość pasa ruchu: 3,5 m

Szerokość pasa awaryjnego: 2,0 m

Nasypy: 533,9 tys. m3

Wykopy: 573,4 tys. m3

 

S-1 Pyrzowice – Podwarpie III etap – W TRAKCIE REALIZACJI

Pozwolenie na budowę: decyzja ZRID z dnia 17.05.2010 r.

Podpisanie umowy: 26.11.2018 r.

Projektant: TRAKT Sp. z o.o. sp. k.

Wykonawca: RUBAU Polska Sp. z o.o. / CONSTRUCCIONES RUBAU Sp. A.

Nadzór Inwestorski: INWEST-COMPLEX Sp. z o.o.

Przekazanie Placu Budowy: 14.12.2018 r.

Planowane zakończenie robót:26.04.2021 r.

 

Strona internetowa realizowanej inwestycji:

http://s1pyrzowice-podwarpie.pl/