viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2014

Rok 2014 - pełen drogowych inwestycji

22-12-2014

W 2014 roku zakończone zostały prace na 64 km odcinku autostrady A1 od Czerniewic do Kowala. Poprawiony został również stan nawierzchni na ponad 40 km dróg krajowych. Powstały nowe skrzyżowania, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe a także 10 nowych sygnalizacji świetlnych. Rozpoczęły się prace przy budowie obwodnic: Inowrocławia oraz Brodnicy. Ponadto ruszyły przetargi dla 130 km drogi ekspresowej S5, która stanie się niewątpliwie jedną z głównych dróg województwa kujawsko – pomorskiego. Trasa skomunikuje zachodnią część regionu z autostradami A1 oraz A2. Dodatkowo w minionym roku Laboratorium drogowe GDDKiA w Bydgoszczy, uzyskało Certyfikat Akredytacji PCA potwierdzający kompetencje do wykonywania badań najwyższej jakości.

Autostrada A1

Kierowcy mogą już korzystać z całego odcinka autostrady A1 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Udostępniona w roku 2014 trasa od Włocławka do Kowala umożliwia podróżowanie bez przeszkód autostradą z Gdańska do Łodzi, a czas przejazdu pomiędzy tymi miastami skrócił się o dodatkowe 30 minut. Autostrada A1 jest niewątpliwie jedną z najważniejszych tras komunikacyjnych Polski. Ma strategiczny wpływ na rozwój ekonomiczny regionu i kraju, tworząc korzystne warunki dla nowych inwestycji. Wpływa również na spadek liczby wypadków drogowych i usprawnia komunikację pomiędzy poszczególnymi regionami kraju.

 GDDKiA

 

MOP-y na A1 - otwarte 
Na ponad 60 km odcinku autostrady A1 od Czerniewic do Kowala udostępnione są już wszystkie pary Miejsc Obsługi Podróżnych: Otłoczyn, Kałęczynek, Machnacz, Ludwinowo. 15 grudnia w okolicach węzła Kutno Północ, udostępniono natomiast kolejne miejsce postojowe dla kierowców - MOP „Strzelce".
Od 22 grudnia na MOP Machnacz w okolicach Wlocławka, otwarto w kierunku Łodzi, pierwszą stację benzynową na tym odcinku autostrady. Dwie pozostałe na MOP Otloczyn są obecnie w budowie.

 

GDDKiA

 

Droga Ekspresowa S5

W bydgoskim Oddziale GDDKiA prowadzone są obecnie postępowania przetargowe na budowę 130 km drogi ekspresowej S5. Planowana inwestycja cieszy się ogromnym zainteresowaniem potencjalnych Wykonawców. Inwestycja została podzielona na 7 odcinków, na każdy z nich zgłosiło się ok. 20 Wykonawców. Wśród zainteresowanych są firmy m.in.: z Polski, Hiszpanii, Czech i Włoch. Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału, zostaną zaproszeni do złożenia ofert. Po zakończeniu procedury przetargowej, wyłonieni Wykonawcy opracują projekt budowalny, który uszczegółowi dotychczasowe rozwiązania techniczne i pozwoli dokładnie wyznaczyć działki i tereny przewidziane do wykupu. Prace nad projektem zakończą się wydaniem przez Wojewodę Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.

 

GDDKiA

 

Dwie obwodnice na DK15

W roku 2014 podpisano umowy na wykonanie obwodnic Inowrocławia i Brodnicy. Obie inwestycje leżą w ciągu DK15. W ramach budowy obwodnicy Inowrocławia powstanie prawie 19-kilometrowy odcinek dwujezdniowej drogi, 3 węzły i kilkanaście obiektów inżynieryjnych. Natomiast w Brodnicy zrealizowany zostanie 1,5 km odcinek drogi z estakadą, która połączy wybudowane już w I etapie rondo z drogą nr 15. Inwestycja pozwoli ominąć ścisłe centrum miasta i skrócić czas przejazdu podróżującym na trasie Toruń - Olsztyn.

 

GDDKiA

 

Remonty i przebudowy na drogach krajowych województwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy oprócz budowy nowych dróg krajowych prowadziła też intensywne prace mające na celu poprawę jakości istniejących już tras województwa kujawsko-pomorskiego. Naprawy nawierzchni miały przede wszystkim zapewnić płynność ruchu i bezpieczeństwo kierowców na drodze.

W 2014 roku zrealizowane zostały następujące inwestycje:

 

GDDKiA

 

Przebudowa skrzyżowań:
- Przebudowa skrzyżowania w m. Zielonczyn wraz z odcinkiem drogi krajowej nr 10 
- Rozbudowa drogi krajowej nr 25 w m. Tarkowo Dolne
- Uspokojenie ruchu wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 10 w m. Trzeciewnica

- Rozbudowa skrzyżowań w m. Prądocin

- Chmielniki w ciągu drogi krajowej nr 25 wraz z odcinkiem drogi krajowej 

- Przebudowa skrzyżowania z ul. Łunawską wraz z budową sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej nr 91 w m. Chełmno

Remonty nawierzchni:

- droga krajowa 62 Brześć Kujawski-Pikutkowo
- dk 15 Niewierz - Budy
- dk 25 Sępólno Krajeńskie - Przepałkowo
- dk 62 Sławsk Wielki –Kobylniki
- dk 91 Toruń - Michalin
- dk 62 Kobylniki - Kruszwica
- dk 10 Lubaszcz - Nakło
- dk 25 Przepałkowo - Sośno
- dk 25 Kamień Krajeński – Płocicz
- dk 25 Gościeradz –Tryszczyn
- dk 25 Orzełek - Kamień Krajeński
Budowa 10 sygnalizacji świetlnych:

- Brzozówka - droga krajowa nr 10

- Czernikowo - droga krajowa nr 10

- Czernikowo - droga krajowa nr 10

- Obrowo - droga krajowa nr 10

- Kawęczyn - droga krajowa nr 10

- Kończewice na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 91 z drogą wojewódzką nr 551

- Chełmno na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 91 z ul. Łunawską

- Zębówiec - droga krajowa nr 10

- Wygoda - droga krajowa nr 10

- Osówka - droga krajowa nr 10

Budowa chodników:

- Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 15 w m. Gniewkowo -

Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 10 na odcinku Zawały-Kawęczyn

- Budowa chodnika w m. Chełmno w ciągu drogi krajowej nr 91

- Rozpoczęcie inwestycji budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 25 w m. Inowrocław
- Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Stolno do wiaduktu ul. Planty Kolejowe w Chełmnie
Budowa zatok autobusowych:

- Budowa zatoki autobusowej na drodze krajowej nr 25 w m. Proszyska -

Budowa zatok autobusowych na drodze krajowej nr 25 w m. Orzełek

- Budowa zatok autobusowych na drodze krajowej nr 10 w m. Przyłubie

Dodatkowe podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego:

- wprowadzenie oznakowania aktywnego i dodatkowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu w obrębie łuków poziomych m. Buszkowo na drodze krajowej nr 25

 

Zimowe Utrzymanie Dróg 2014/2015

Obecnie do akcji zimowego utrzymania dróg krajowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przygotowanych jest:

- ponad 25 000 ton soli
- 300 ton chlorku wapnia
- ponad 140 pługów
- 71 solarek.

 GDDKiA

 

Informacje o warunkach drogowych panujących na wszystkich drogach krajowych są podawane pod całodobowym numerem Infolinii Drogowej GDDKIA 19 111. Sytuację można także śledzić w serwisie internetowym dla kierowców pod adresem: www.archiwum.gddkia.gov.pl

 

Laboratorium drogowe GDDKiA w Bydgoszczy z akredytacją

Akredytacja, jako system zewnętrznej oceny potwierdza kompetencje laboratorium do wykonywania badań oraz inicjuje i generuje wewnętrzne działania do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania. Celem uzyskania akredytacji jest zapewnienie przez laboratorium wiarygodnych, miarodajnych i obiektywnych wyników badań. Starania o uzyskanie Certyfikatu Akredytacji PCA poprzedzone było długotrwałymi przygotowaniami obejmującymi: opracowanie procedur i instrukcji, szkoleń pracowników, wzorcowanie i zakup sprzętu laboratoryjnego oraz adaptację pomieszczeń. Uzyskanie akredytacji przez Laboratorium Drogowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Bydgoszczy potwierdziło kompetencje do wykonywania badań najwyższej jakości.

 

GDDKiA  GDDKiA