viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiABudowa drogi ekspresowej S5

Wykupy gruntów pod drogę ekspresową S5 - krok po kroku

17-12-2014
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi drogi ekspresowej S5, rozpoczynamy cykliczne przekazywanie informacji, dotyczących poszczególnych prac związanych z tą ważną dla naszego regionu inwestycją. Poniżej przedstawiamy poszczególne etapy związane z wywłaszczeniem gruntów pod planowaną inwestycję.

Przetarg – projekt - budowa

Obecnie prowadzone są postępowania przetargowe na wyłonienie Wykonawców projektu i budowy całej prawie 130 km drogi ekspresowej S5 na terenie województwa kujawsko - pomorskiego. Po zakończeniu procedury przetargowej ( połowa 2015 r.), wyłonieni Wykonawcy opracują Projekty Budowalne, które uszczegółowią dotychczasowe rozwiązania techniczne i pozwolą dokładnie wyznaczyć działki i tereny przewidziane do wykupu. Powyższe prace nad projektem zakończą się wydaniem przez Wojewodę decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej ( ZRID ).

 

ZRID

Decyzja ZRID może zostać wydana z rygorem lub bez rygoru natychmiastowej wykonalności, co będzie miało przełożenie na czas wypłaty środków za konkretne nieruchomości:

1). Po wydaniu decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności organ ( Urząd Wojewódzki ) ma obowiązek w ustawowym terminie 60 dni wydać decyzję odszkodowawczą. GDDKiA wypłaci na konto właścicieli odszkodowanie w terminie 14 dni od dnia, kiedy decyzja ZRID stanie się ostateczna.

W momencie gdyby doszło do odwołania od decyzji ZRID czyli decyzja nie stałaby się ostateczna, mieszkańcy mają również możliwość otrzymania pieniędzy. W tym przypadku możliwa jest wypłata zaliczki 70% z orzeczonego decyzją odszkodowania. Warunkiem jest wniosek strony do GDDKiA o wypłatę zaliczki. GDDKiA dokonuje w takim przypadku płatności w terminie 30 dni od dnia wniosku strony. Pozostałe 30% płatne jest w terminie 14 dni od dnia ostateczności decyzji ZRID.

2). W przypadku, gdy decyzja ZRID nie posiada rygoru natychmiastowej wykonalności, Wojewoda ma obowiązek wydać decyzje odszkodowawcze w terminie 30 dni od dnia ostateczności ZRID. Decyzje odszkodowawcze są w takim przypadku płatne przez GDDKiA w terminie 14 dni od ich uprawomocnienia się. Wojewoda w decyzji ZRID określi czas wydania wywłaszczonych pod drogę nieruchomości.

 

GDDKiA

 

Wycena i wykupy

Od momentu wydania decyzji ZRID rozpoczyna się procedura wywłaszczenia gruntów pod przyszłą inwestycję ( przełom roku 2016/2017).

Po wydaniu decyzji ZRID rzeczoznawcy Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzą wycenę poszczególnych nieruchomości wywłaszczonych pod przyszłą drogę ekspresową S5. W prowadzonym postepowaniu Wojewoda zleca wykonanie operatu szacunkowego, który określa wartość przejętej pod drogę nieruchomości. Operat ten jest podstawą do określenia wysokości odszkodowania w decyzji odszkodowawczej. W procedurze administracyjnej prowadzonej przez Wojewodą obowiązują przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Kodeksu Postepowania Administracyjnego.

 

Postępowanie dotyczące wyceny wartości nieruchomości a następnie wydania decyzji odszkodowawczej prowadzi Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

Środki finansowe na rzecz właścicieli za przejęte nieruchomości wypłaca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy.

 

Budowa

Po wydaniu decyzji ZRID Wykonawcy mogą przygotowywać się do rozpoczęcia prac budowalnych. Prace na drodze ekspresowej S5 prowadzone będą w latach 2017 – 2019 roku.