viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2013

Rok 2013 na drogach krajowych województwa świętokrzyskiego

.

Droga ekspresowa S7 obwodnica Kielc – największa inwestycja 2013

 

Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów na odcinku obwodnicy Kielc  to największa inwestycja  drogowa na terenie województwa świętokrzyskiego realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przy udziale środków z Unii Europejskiej. Budowa ekspresowej obwodnicy rozpoczęła się w 2010, a zakończyła się 2013 roku. Koszt robót wynikający z przetargu to blisko 642 mln złotych. 

Bezpieczeństwo i komfort jazdy

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu podróżowania na trasie Warszawa – Kraków. Obwodnica Kielc to także jeden z najistotniejszych odcinków drogi ekspresowej S7 Gdańsk – Warszawa – Chyżne łączącej północne obszary Polski z południową granica państwa. Dwujezdniowa ekspresowa obwodnica uwolniła stolicę województwa świętokrzyskiego od ruchu ciężkiego, a kierowcom podróżującym tranzytem umożliwiła szybką i bezpieczną podróż. Nowa trasa  ekspresowa jest doskonale skomunikowana z innymi drogami krajowymi oraz z drogami innych kategorii poprzez przebudowane węzły drogowe. Komunikację lokalną zapewnią nowe drogi dojazdowe, a bezpieczeństwo ruchu bezkolizyjne rozwiązania komunikacyjne z zastosowaniem obiektów inżynierskich typu wiadukty czy kładki dla pieszych.

Dwie jezdnie i bezkolizyjne skrzyżowania

Jednojezdniowa obwodnica Kielc została oddana do użytku już w latach 80. dwudziestego wieku. W ramach nowej inwestycji droga biegnąca od węzła Kielce Północ w Wiśniówce do węzła Kielce Południe w Chęcinach zyskała drugą jezdnię po zachodniej stronie tej już istniejącej na odcinku 22,7 km oraz pełne parametry trasy ekspresowej. Przebudowane zostały węzły w Jaworzni, Chęcinach i Kostomłotach. Węzeł zespolony Kielce Zachód w Kostomłotach jest  pierwszym i największym w regionie świętokrzyskim węzłem na skrzyżowaniu dwóch dróg ekspresowych S7 i przyszłej S74, zapewniającym także skomunikowanie drogi ekspresowej S7 z miastem,  z obecnym przebiegiem drogi krajowej nr 74 oraz z ośrodkiem targowym. W ramach inwestycji powstało ponad trzydzieści dużych obiektów inżynierskich, w tym 18 wiaduktów, 9 mostów,  4 przejścia dla pieszych. Wybudowane zostały dwa profesjonalne Miejsca Obsługi Podróżnych. Powstały nowoczesne urządzenia związane z ochroną środowiska m.in. 3 przejścia dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową, ekrany akustyczne, a także urządzenia zapewniające odwodnienie, w tym  zbiorniki retencyjno-odparowujące. 

W ekspresowym tempie

Dwujezdniowa obwodnica Kielc wydłużyła fragment ekspresowej drogi S7 na terenie województwa świętokrzyskiego do blisko 50 kilometrów.   To kolejna inwestycja w ramach budowy drogi ekspresowej S7 współfinansowanej  przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

 

Remonty 2013 - pięć odcinków świętokrzyskich dróg krajowych i most w Szczucinie z nową nawierzchnią

 

Dzięki remontom przeprowadzonym w 2013 roku kolejne pięć odcinków dróg krajowych na terenie województwa świętokrzyskiego o łącznej długości 15 km ma nową nawierzchnię. Łączny koszt remontów to około 12 mln złotych. Na odcinkach z nową nawierzchnią i z nowym oznakowaniem poziomym poprawi się komfort jazdy i bezpieczeństwo.

 

W 2013 roku zakończyły się remonty odcinków:

- drogi krajowej nr 74 w Górnie w obrębie skrzyżowanie z drogą wojewódzką 752 (0,5 km)

- drogi krajowej nr 42 Wyszyna Fałkowska – Ruda Maleniecka (4,2 km)

- drogi krajowej nr 42 od skrzyżowania z drogą 74 do Dęby (3,3 km)

- drogi krajowej nr 78 Zdanowice – Prząsław (5,7 km)

- drogi krajowej nr 9 w Ostrowcu w obrębie skrzyżowania ulic Zagłoby i Żeromskiego (1 km)

Remonty obejmowały sfrezowanie starej nawierzchni i ułożenie nowej. Wymienione zostały dwie warstwy nawierzchni.

 

Wyremontowany most w Szczucinie

 

Od sierpnia 2013 nową nawierzchnię ma także most na Wiśle w Szczucinie w ciągu drogi krajowej nr 73 Kielce – Busko – Tarnów. 

Remont mostu w Szczucinie rozpoczął się w roku 2012 i był realizowany w dwóch etapach z przerwą w okresie zimowym. W ubiegłym roku wyremontowana została połowa mostu od strony województwa świętokrzyskiego, w tym roku prace prowadzone były na połowie obiektu od strony województwa małopolskiego.

Ośmioprzęsłowy most w Szczucinie o długości ponad 400 metrów wybudowany został w latach 50. ubiegłego wieku.  W ramach remontu obiektu wymienione zostały między innymi: nawierzchnia, izolacja, a także beton w płycie pomostu. Naprawione zostały także uszkodzenia konstrukcji mostowej. Począwszy od wiosny ubiegłego roku remontowany był  fragment mostu sięgający do czwartego przęsła od strony Kielc, a w roku 2013 wykonawca prowadził prace na pozostałej części mostu od strony Tarnowa. Koszt robót to około 3 miliony złotych.

 

 Tymczasowy most w Woli Jachowej otwarty!

 

Tymczasowy most w Woli Jachowej w ciągu drogi krajowej nr 74 został w dniu 16 grudnia 2013 otwarty dla kierowców. To oznacza koniec uciążliwych objazdów dla samochodów powyżej 3,5 tony. Z mostu tymczasowego usytuowanego obok uszkodzonego przez nawałnicę obiektu mogą korzystać wszystkie pojazdy. Jezdnia tymczasowego mostu ma 7 metrów szerokości, zbudowany został także chodnik dla pieszych i dojazdy komunikujące most z drogą 74. Most tymczasowy będzie czynny do momentu oddania do użytkowania docelowego obiektu. Potem zostanie rozebrany. Przypomnijmy – konstrukcja mostu w Woli Jachowej w ciągu drogi krajowej nr 74 została uszkodzona po nawałnicach deszczowych w czerwcu 2013.

Jednocześnie ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie i budowę nowego docelowego mostu w Woli Jachowej. Projekt nowego mostu w ciągu drogi krajowej  nr 74 ma powstać w pierwszej połowie roku 2014 i sam obiekt zostałby zrealizowany do końca 2014.