viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2013

Autostrada A1 z Torunia do Włocławka OTWARTA

Od 21 grudnia 2013 r. kierowcy mogą korzystać z nowego, 45-kilometrowego odcinka autostrady A1 w województwie kujawsko-pomorskim. To kolejne kilometry na sieci nowych dróg szybkiego ruchu w centralnej Polsce. Oddany do ruchu odcinek od węzła Czerniewice do węzła Włocławek Zachód stanowi sumę dwóch pierwszych odcinków budowanej autostrady i fragmentu odcinka III, stanowiąc tym samym aż 70% całej budowanej trasy z Czerniewic do Kowala.

Pozytywnie zakończone czynności odbiorowych pozwoliło na uzyskanie warunkowego pozwolenia na użytkowanie pasa jezdnego autostrady od Czerniewic do Włocławka. Tym samym trasa główna i wszystkie jej elementy zostały udostępnione kierowcom natomiast nadal będą mogły być kontynuowane prace m.in.: na drogach lokalnych, serwisowych i Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP-y nie zostały udostępnione ).

Obecnie nie przewiduje się ograniczenia prędkości na oddawanym odcinku drogi niemniej jednak w niektórych miejscach może zostać wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, umożliwiająca Wykonawcy dokończenie pozostałych robót.

 

MAPA A1:

            GDDKiA    GDDKiA 

odc. węzeł Czerniewice - węzeł Włocławek Zachód ( włącznie ) - otwarty

odc. węzeł Włocławek Zachód - węzeł Kowal - w trakcie realizacji

 

Na udostępnionym właśnie odcinku autostrady A1 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła na nowej drodze pilotażowy program dostosowania oznakowania autostradowego do standardów europejskich. Węzły drogowe otrzymały numerację i nowe nazewnictwo ( węzeł nr 12 Czerniewice, nr 13 Ciechocinek, nr 14 Włocławek Północ, nr 15 Włocławek Zachód ). Dodatkowa tablice drogowskazowe wraz ze strzałkami zostały rozmieszczone nad właściwymi pasami ruchu. Nowe rozwiązania stosowane z powodzeniem na zachodzie Europy, wpłyną niewątpliwie na poprawę bezpieczeństwa i staną się bardziej wygodne dla użytkowników drogi.

Szczegółowe informacje:

http://gddkia.gov.pl/pl/a/13591/Nowoczesne-oznakowanie-na-Autostradzie-A1


GDDKiA

fot. Łukasz Jóźwiak

 

Autostrada A1 stanowi alternatywne połączenie dla drogi krajowej nr 1 pełniącej kluczową rolę dla transportu zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Przejazd autostradą pozwoli na zaoszczędzenie czasu podróży pomiędzy Włocławkiem a Toruniem o ok. 30 minut. Oddany do ruchu 45 km odcinek A1 przejmie ruch tranzytowy, dzięki czemu zmniejszy się też ruch na istniejącej drodze krajowej nr 1 przebiegającej przez wiele terenów zabudowanych. Mniejsze zatłoczenie w tych obszarach poprawi bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu, a w szczególności pieszych i rowerzystów. Wpłynie także radykalnie na poprawę stanu środowiska. Nie bez znaczenia jest również istotny wpływ na rozwój gospodarczy regionów przyległych do nowej trasy.

 

DANE TECHNICZNE odcinka A1 Czerniewice – Włocławek Zachód:

- 4 węzły drogowe (węzeł Czerniewice, Ciechocinek, Włocławek Północ, Włocławek Zachód )

- 41 obiektów inżynierskich

- ponad 200 km barier

- 100 km ogrodzeń i siatek ochronnych

- 56 zbiorników retencyjnych

- 20 km ekranów akustycznych

 

GDDKiA

fot. Łukasz Jóźwiak

 

W związku z udostepnieniem do ruchu autostrady, nastąpiły też duże zmiany w organizacji ruchu na drodze krajowej numer 1 biegnącej równolegle do nowobudowanej trasy. Tuż po udostepnieniu kierowcom autostrady obecna droga nr 1 stała drogą krajową nr 91. Zmienił się tez dotychczasowy układ drogowy w okolicach węzłów drogowych i na drogach dojazdowych do autostrady. Kierowcy jadący z kierunku Łodzi mogą dojechać drogą krajową nr 1 do Włocławka a dalej drogą nr 62 kierować się na węzeł autostradowy Włocławek Zachód. Najistotniejszą natomiast zmianą dla kierowców jadących z północy oraz dla mieszkańców Torunia jest wyeliminowane połączenia A1 z drogą krajową nr 91 ( obecnie dk 1 ) na węźle Czerniewice. Droga krajowa nr 91 skomunikowana zostanie z Autostradą A1 poprzez węzeł drogowy Ciechocinek, z wykorzystaniem krótkiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 266 w relacji Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski.

Szczegóły w poniższym załączniku:

http://gddkia.gov.pl/pl/a/13721/Juz-niebawem-sporo-zmian-na-drodze-krajowej-nr-1

 

GDDKiA

fot. Łukasz Jóźwiak

 

Budowę oddanego właśnie odcinka autostrady A1 od Czerniewic do Włocławka Zachód realizowano z myślą o ochronie środowiska naturalnego. W związku z tym zaprojektowano i wykonano szereg urządzeń mających na celu ochronę fauny i flory. Na szczególną uwagę zasługują dwa górne przejście dla zwierząt w okolicach Otłoczyna. Na trasie znalazły się również przejścia dolne dla zwierząt dużych, średnich i małych a także rowy odwadniające, zbiorniki retencyjne i ekrany akustyczne.

 

Warto również zauważyć, że w trakcie 14 lat badań archeologicznych ( poprzedzających budowę całej A1 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ) osiągnięto oszałamiające wyniki wykopaliskowe. Odkryto 80 tys. obiektów archeologicznych i znaleziono prawie 2,5 mln zabytków, m.in. grobowce, monety, biżuterię, pozostałości po pradziejowych osadach, a także fragmenty uzbrojenia, w tym miecze, noże i groty strzał. Znaleziska wydobyte w czasie prac stanowią ogromny rozdział w dziejach Polski. Ze względu na ogromną ilość eksponatów, zostały one umieszczone w muzeach w całym kraju. Rozpoczną się także ich dalsze badania, analizy specjalistyczne i interpretacje, aby jeszcze bardziej poszerzyć wiedzę na temat pradziejów ziem dawnej Polski i Europy.

 

GDDKiA

fot. Łukasz Jóźwiak

 

Przypominamy, że na pozostałym 19 km odcinku autostrady od węzła Włocławek Zachód – węzeł Kowal nadal ( zgodnie z umową ) prowadzone są prace a odcinek ten zostanie udostępniony kierowcom w przyszłego roku.

 

Wartość umowy ( podpisanej 03.04.2013 ) na kontynuację budowy autostrady A1 od Czerniewic do Kowala:

Odc I i II ( Czerniwice- Odolion , Odolion – Brzezie ) – ok. 450 mln zł brutto

Odc III ( Brzezie – Kowal ) – ok. 608 mln zł brutto

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

GDDKiA