viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2013

Raport z postępu prac na budowie autostrady A1 odcinek Świerklany – Gorzyczki

15-11-2013

GDDKiA Oddział w Katowicach informuje o postępach prac na budowie autostrady A1 na odcinku Świerklany – Gorzyczki. Od dnia 27.08.2013 r. most autostradowy MA532 na węźle Mszana jest już w całości uciąglony – obecnie stanowi jednolitą całość uzyskaną poprzez zabetonowanie wszystkich jego składowych segmentów. Prawie w całości jest również wykonany most drogowy MD532.1 stanowiący jednocześnie łącznice węzła. Do uzyskania jego ciągłości pozostał jeszcze do wykonania tylko 5 metrowy odcinek zwornikowy- w miejscu jego połączenia z mostem autostradowym MA532.

Lista wykonanych już prac naprawczych usuwających pozostawione przez austriacką firmę Alpine Bau błędy i niedoróbki jednoznacznie świadczy o jej braku profesjonalizmu przy budowie obiektu MA532. Obecny Wykonawca – firma INTERCOR zanim przystąpił do prac Kontraktowych, zmuszony został w pierwszej kolejności do wykonania dodatkowych robót wynikających z błędów popełnionych przez poprzedniego Wykonawcę, a praktycznie uniemożliwiających prowadzenie dalszych robót. Poniższa lista obejmuje tylko wybrane prace naprawcze obrazujące skalę zaniedbań Alpine Bau oraz ogrom czynności dodatkowych, koniecznych do zrealizowania zadania:

1. Z uwagi na stwierdzenie nieprawidłowości na częściowo wykonanych przez Alpine Bau przewiertach przez bosaże (betonowe bloki kotwiące kable sprężające) poprzez wykonanie ich pod złym katem INTERCOR musiał w pierwszej kolejności zabetonować istniejące wadliwe otwory a w ich miejsce ponownie wykonać przewierty o założonym zgodnie z projektem prawidłowym katem ich nachylenia.

2. W wyniku nieprawidłowego osadzenia płyty oporowych, na zwieńczeniu betonowych bloków kotwiących sprężenie, koniecznym stało się ich rozkucie, dozbrojenie, wykonie deskowania, a w końcu ponowne zabetonowanie w prawidłowej pozycji.

3. Naprawa podlewek pod łożyskami obiektu.

4. Alpine Bau w sposób nieprawidłowy wykonała również wypełnienie osłon kabli sprężających, które stało się konieczne z uwagi na ich wadliwe ułożenie w tracie betonowania dolnej płyty obiektu. INTERCOR po wykonaniu otworów pod zakotwienia dewiatorów, a przed ich montażem, na bieżąco uzupełnia puste przestrzenie, tak aby nie doszło do zgniecenia płyty przy dokręcaniu dewiatorów.

5. Koniecznym było również poprawienie wykonanych przez Alpine Bau ścianek zaplecznych przyczółków. Trzeba było je rozkuć a następnie zmodyfikować uwzględniając gabaryty zakupionych wcześniej urządzeń dylatacyjnych.

6. W trakcie sprężania mostu drogowego MD532.1 INTERCOR stwierdził miejscowe zabetonowanie jednego kabli w kanale. Miejsce to trzeba było rozkuć i wyczyścić przed sprężeniem.

7. Na moście drogowym MD532.1, niezbędnym było przed wykonaniem robót bitumicznych, usuniecie wadliwie ułożonej izolacji przeciwwilgociowej.

 

Na bieżąco trwa montaż dewiatorów. Wyprodukowane w Piotrkowie Trybunalskim, Zawierciu, Płocku i Gdyni dewiatory w pierwszej kolejności gromadzone są na placu budowy, skąd przy użyciu zakotwień produkowanych w Katowicach montowane są do spodu skrzyni obiektu autostradowego MA532.

 

Zakończone sukcesem w dniu 15.10.2013 r. próbne sprężenie kabla umożliwiło rozpoczęcie docelowego procesu sprężania obiektu autostradowego. Do tej pory na obiekcie zamontowano już ok. 20% całości zakresu dewiatorów, ich liczba wzrasta każdego dnia.

 

Ponadto wykonano już 50% żeber poprzecznych zlokalizowanych w środku obiektu. Przygotowany do betonowania pozostały zakres żeber jest zazbrojony i zadeskowany. Oczekuje na zamontowanie reszty dewiatorów i sprężenie części obiektu.

 

Niezależnie od powyższego w ramach kontraktu na dokończenie całego odcinka autostrady A1, po przekazaniu Placu Budowy Wykonawca przystąpił do prac umożliwiających rozpoczęcie wykonania kap chodnikowych. Trwa wykonanie izolacji oraz montaż zbrojenia i szalunków na kapach wspornikowych i w pasie rozdziału.

 

Wykonawca wykasza trawę na skarpach oraz w pasie rozdziału na autostradzie. Prowadzi również rozmowy z Zarządcami dróg publicznych, celem naprawy uszkodzeń powstałych w trakcie budowy autostrady bądź wypłaty stosownego odszkodowania.

 

W najbliższych dniach rozpocznie się naprawa dróg wojewódzkich na objeździe autostradowym. Jego zakres został już ustalony z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

 

Na kolejny sezon zimowy 2013/2014, Oddział GDDKiA w Katowicach w dniu 10.10.2013 r. zawarł z Zarządem Województwa Śląskiego stosowne Porozumienie regulujące zakres zimowego utrzymania dróg po których obecnie odbywa się objazd autostrady.