viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAZakończone

Konsultacje społeczne w sprawie S-10 - zakończone

W celu aktualizacji obowiązującego Studium Techniczno-Ekonomicznego z 2001 roku, ze względu na zmieniające się uwarunkowania lokalne i środowiskowe oraz zmiany w obowiązującym prawie ze szczególnym uwzględnieniem Prawa ochrony środowiska w 2010 roku GDDKiA zleciła przygotowanie opracowań o charakterze studialnym: Studium Korytarzowego, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i pozostałych materiałów umożliwiających wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla drogi ekspresowej S-10 na odcinku Wyrzysk-Bydgoszcz-Toruń-Blinno w granicach całego województwa kujawsko-pomorskiego

Zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu wykonano dotychczas Studium Korytarzowe, obecnie trwają prace nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STEŚ) i Raportem oddziaływania na środowisko niniejszej inwestycji, które zakończą się złożeniem wniosku i uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zakończenie prac nad STEŚ, Raportem środowiskowym i złożenie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla całej inwestycji w granicach województwa planowane jest w 2014 roku.

Na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego przeprowadzane zostały konsultacje społeczne wymagane wewnętrznymi zarządzeniami GDDKiA. Miały one na celu prezentacje zamierzeń i wariantów przebiegu trasy wraz z rozwiązaniami technicznymi we właściwej szczegółowości dla tego etapu projektowania oraz wskazanie jak łagodzone będą ewentualne niekorzystne zmiany w otoczeniu. W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych mieszkańcy gmin, przez które projektowane są warianty przebiegu drogi ekspresowej mogli złożyć wnioski przede wszystkim dotyczące szczegółowych rozwiązań technicznych (dróg serwisowych w obrębie danej działki, dodatkowych przejazdów gospodarczych itp.), które są obecnie poddawane szczegółowej analizie przez Biuro projektowe.

Potwierdzeniem skuteczności przeprowadzonych konsultacji jest niewątpliwie bardzo duża ilość wniosków od mieszkańców poszczególnych gmin. Są one teraz dokładnie analizowane przez Projektanta a Inwestorowi (GDDKiA) pozwolą podjąć decyzje o ewentualnych korektach samego projektu.

 

GDDKiA

 

Należy podkreślić, że każdy z wariantów zostanie poddany na etapie STEŚ analizie wielokryterialnej uwzględniającej kryteria transportowo-komunikacyjne, kryteria ekonomiczne, kryteria społeczno-przestrzenne i kryteria ochrony środowiska. Zostaną również przeprowadzone odrębnie: analiza ekonomiczno-finansowa oraz audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystkie analizy będą uwzględniać aktualne i szczegółowe uwarunkowania oraz zebrane dodatkowe dane od społeczeństwa, samorządów i instytucji, w tym wnioski z przeprowadzanych konsultacji. W efekcie wymienionych analiz zostanie wyłoniony wariant rekomendowany przez Inwestora.

 

Rekomendacja zostanie uwzględniona we wniosku o decyzję środowiskową. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji środowiskowej możliwe jest przejście do kolejnych etapów przygotowania inwestycji czyli wykonania dokumentacji pod nazwą Koncepcja Programowa, a następnie Projektu Budowlanego zakończonego uzyskaniem decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. O dalszych decyzjach dotyczących przygotowania i realizacji tak ważnej dla naszego regionu inwestycji informować będziemy na bieżąco.