viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2012

Zaskakujące wyniki natężeń ruchu na węźle Karczemki

16-11-2012
Płynny przejazd przez węzeł Karczemki mimo znaczącego wzrostu ruchu! Taki wnioski płyną z badań porealizacyjnych przeprowadzonych na zlecenie GDDKiA.

GDDKiAPo zakończeniu każdej dużej inwestycji są przeprowadzane rutynowe pomiary natężeń ruchu, by obiektywnie zmierzyć efektywność zaplanowanych i zrealizowanych inwestycji. Takie badania zostały przeprowadzone po rozbudowaniu węzła Karczemki na drodze ekspresowej S6 Obwodnicy Trójmiasta. Okazało się, że samochodów przejeżdżających przez węzeł jest dużo więcej niż przed budową, ale przejazd odbywa się płynnie, bez zakłóceń nawet w godzinach szczytu komunikacyjnego. Aktualny pomiar porównano z danymi pochodzącymi z Generalnego Pomiaru Ruchu z 2010 r., a więc sprzed i z początku prowadzonej rozbudowy. Najwięcej wzrósł ruch na obu jezdniach na odcinku Karczemki – Straszyn: aż o 13 tys. pojazdów na dobę, dochodząc do 54.386 pojazdów na dobę. Od strony węzła Gdańsk Lotnisko (d. Matarnia) ruch zwiększył się o 7 tys. pojazdów, do 64.701 pojazdów.

 

Węzeł Karczemki jest węzłem zespolonym — składa się z dwóch węzłów. Obecnie przez tzw. mały węzeł Karczemki zlokalizowany na wjeździe/zjeździe z centrum handlowego przejeżdża 9.761 pojazdów na dobę. Wcześniej w tym miejscu znajdował się tylko zjazd/wjazd do centrum handlowego na jezdni prowadzącej do Gdyni. Kolejną nowością na węźle była tzw. łącznica półbezpośrednia, czyli droga prowadzącą z Gdyni w kierunku centrum Gdańska. Tą drogą przejeżdża 8.238 pojazdów na dobę.

 

— Cieszymy się, że zaplanowany przez nas i rozbudowany węzeł, największy w północnej Polsce, spełnił pokładane w nim nadzieje. Przeprowadzone badania są tego najlepszym i bezspornym dowodem — mówi Robert Marszałek, Dyrektor Oddziału w Gdańsku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad — Dzięki tej inwestycji współfinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko poprawiła się przepustowość i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Inwestycja ma również pozytywny wpływ na środowisko, bo płynny ruch oznacza mniejsze zużycie paliwa i mniej szkodliwych związków emitowanych do atmosfery.

 

Warto przypomnieć, że przed rozpoczęciem prac łącznice czyli drogi zjazdowe z Obwodnicy w stronę ul. Kartuskiej były bardzo często zajęte przez samochody oczekujące na włączenie się do ruchu. W godzinach szczytu dochodziło nawet do bardzo niebezpiecznego odkładania się kolejki aut na jezdni głównej drogi ekspresowej. Obecnie tego nie ma.

 

— Należy zaznaczyć, że pełnego efektu komunikacyjnego nie byłoby, gdyby nie została zbudowana Trasa W-Z — inwestycja prowadzona przez władze Gdańska — tłumaczy dyrektor Robert Marszałek — Podkreślaliśmy to od początku, kiedy ważyły się losy finansowania obu projektów, a teraz każdy kierowca może doświadczyć tego na drodze.

 

 

----------------------------------------

 

GDDKiAInformacje dodatkowe:

W ramach rozbudowy węzeł Karczemki otrzymał kształt pełnej koniczyny. Powstało jedenaście wiaduktów, przepust i iluminowana w nocy kładka dla pieszych. Na Obwodnicy Trójmiasta został dobudowany trzeci pas ruchu na odcinku ok. 3,5 km dla obu jezdni. Łączna długość zbudowanych dróg to 13,9 km, w tym: 3,4 km Obwodnica Trójmiasta i 10,5 km to łącznice i drogi zbiorcze.

 

Koszt inwestycji: 267 391 884,22 zł (w tym 36 403 776,49 zł środki Auchan) Krajowy Fundusz Drogowy i współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko kwotą 173 932 648,46 zł;

 

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

Wykonawca: Budimex SA

Nadzór: Polski Rejestr Statków SA

Projektant: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

 

Kalendarium:

10.11.2006 r. – podpisanie umowy na projekty: koncepcyjny, budowlany i wykonawczy z Transprojektem Gdańskim Sp. z o.o. 14.09.2009 r. - wydana przez wojewodę pomorskiego decyzja zgody na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID)

12.03.2010 r. – podpisanie umowy między GDDKiA Oddział w Gdańsku a Budimex SA

23.03.2010 r. – przekazanie wykonawcy placu budowy

10.09.2010 r. – podpisanie umowy o dofinansowaniu inwestycji przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 15.05.2012 r. – zakończenie inwestycji