viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2012

Zimowe utrzymanie dróg 2012/2013

26-10-2012

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach w obrębie województwa śląskiego administruje drogami krajowych za wyjątkiem odcinków tych dróg przebiegających przez teren miast na prawach powiatu grodzkiego i w całości drogami ekspresowymi oraz autostradami. Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) GDDKiA Oddział w Katowicach realizuje poprzez Rejony w: Częstochowie, Gliwicach, Lublińcu, Pszczynie, Jaworznie - Wysokim Brzegu oraz w Zawierciu.

 

W sezonie 2012/2013 drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad będą utrzymywane w standardzie II podwyższonym, II, III oraz V. O zaliczeniu dróg do poszczególnych standardów zadecydowała funkcja dróg w układzie komunikacyjnym oraz natężenie ruchu drogowego. Drogi standardu II będą posypywane i odśnieżane na całej długości, natomiast drogi III standardu na określonych odcinkach w miejscach niebezpiecznych, zgodnie z określonymi zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach krajowych. Drogi zaliczone do utrzymania w V standardzie to drogi serwisowe przy ciągach dróg ekspresowych i autostrad.

 

Do zimowego utrzymania dróg zaliczono:

Długość dróg: 1 261,083 km

Długość dróg dwujezdniowych: 406,186 km

Długość dróg w rozwinięciu na jedną jezdnię: 1 667,269 km

 

Długość dróg wg standardów :

STANDARD II podwyższony 520,542 km

STANDARD II 554,283 km

STANDARD III 8,657 km

STANDARD V 177,601 km

Łącznie dróg 1 261,083 km

 

Sprzęt do odśnieżania dróg i zwalczania śliskości zimowej

Oddział GDDKiA w Katowicach przygotował niezbędną ilość pługów, solarek i piaskarek. Sprzęt do zimowego utrzymania dróg wyposażono w nadajniki GPS oraz w czujniki posypu i płużenia. Dzięki temu na bieżąco będzie monitorowana lokalizacja sprzętu na drodze, stan wykonania prac oraz odtworzenie czasu i miejsca wykonanych wcześniej prac. Na drogach krajowych województwa śląskiego będzie pracował następujący sprzęt odśnieżny i przeciwgołoledziowy: 

- pługo-solarki 126 

- pługi 72 

- pługi wirnikowe 3 

- ładowarki 21 

- UNIMOG 9

 

Materiały do zwalczania śliskości zimowej

Zwalczanie śliskości przewidziane jest dwoma metodami:

• przy użyciu środków chemicznych (solą drogową, solą zwilżoną – solanką), metodę tę stosuje się zapobiegawczo oraz w celu likwidacji cienkich warstw lodu lub śniegu. W przypadku znacznych spadków temperatury, poniżej -10˚C, do zwalczania śliskości stosowana będzie również mieszanina chlorku sodu i chlorku wapnia,

• przy użyciu materiałów uszorstniających.

 

W magazynach zgromadzono 23 680 ton soli drogowej (chlorku sodu). Planowane zużycie materiałów do zwalczania zimowej śliskości w sezonie 2012/2013 przyjmuje się na poziomie 32 000 ton soli drogowej (chlorku sodu).